Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wydział Prawa na 2. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej" wśród uczelni niepublicznych

float_intro: images-old/2015/Nagrody/prawo_waga.jpg

Jesteśmy w ścisłej czołówce! W IX edycji Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2020 roku Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie zajął 2. miejsce wśród wszystkich jednostek uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących studia prawnicze.

Jakość kształcenia – mocna strona Wydziału

W zestawieniu „Rzeczpospolitej” oceniano przede wszystkim trzy kategorie: potencjał naukowy poszczególnych jednostek, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. Brano pod uwagę m.in. rozwój kadry, uprawnienia doktorskie, liczbę grantów realizowanych na wydziałach, poziom nauczania, dostępność pracowników naukowo-dydaktycznych, zdawalność absolwentów na aplikacje oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów. W kategorii „Jakość kształcenia” Uniwersytet SWPS zajął 1. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

Nowatorski koncept nauczania

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS oparta jest na innowacyjnym koncepcie nauczania. Najważniejsze są praktyczna wiedza i umiejętności, rozwiązywanie rzeczywistych problemów prawnych, współpraca z biznesem. Program nauczania jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami biznesu tak, by odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku. Wzbogacają go zajęcia z zarządzania oraz zajęcia z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji i retoryki – kompetencji dotąd pomijanych w nauczaniu prawa.

Mocną stroną studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie jest wyróżniający nas praktyczny profil studiów. Kadrę akademicką tworzą świetni naukowcy, ale również praktycy i eksperci z różnych obszarów nauki – nie tylko prawa, ale np. psychologii.

prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Do programu zostały wprowadzone zajęcia pozwalające uzyskać w toku studiów – dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi – dodatkowe umiejętności oraz certyfikaty, np. z mediacji czy obsługi programu Lex.

Więcej o certyfikacie Lex Silver Plus dla studentów prawa »

Dużą popularnością cieszą się również prowadzone na piątym roku studiów zajęcia przygotowujące do egzaminów na aplikacje, które pomagają studentom spełnić ich marzenia o pracy w wybranym zawodzie prawniczym.

Więcej o bezpłatnym kursie przygotowującym na aplikacje »

Szybko znajdują pracę i dobrze zarabiają

Nasi absolwenci prawa znakomicie sobie radzą na rynku pracy. Wchodzą na rynek pracy przygotowani do wykonywania zawodu dzięki nauce umiejętności prawniczych, służą temu w szczególności zajęcia lawyering skills. Już na pierwszym roku studenci uczą się pisać i czytać teksty prawnicze o różnym poziomie trudności. Umiejętności te doskonalą w toku studiów i na praktykach studenckich oraz w rozwijającej się ciągle Studenckiej Poradni Prawnej. O tej ostatniej warto wspomnieć także dlatego, że uruchomiła poradnictwo online w czasie pandemii koronawirusa.

Więcej o Studenckiej Poradni Prawnej »

Wśród wykładowców czołówka polskiego prawa

Kadra wydziału to wybitne osobistości polskiego prawa: sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Adam Bodnar, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998–2010 oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
 
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły