Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prof. Mirosław Filiciak powołany do Grupy Ekspertów w organizacji Pan European Game Information

float_intro: images-old/zdjecia/mioroslaw-filiciak-pegi.jpg

Z dumą informujemy, że prof. Mirosław Filiciak – kulturoznawca, badacz zjawisk związanych z internetem i grami komputerowymi, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS – został powołany do Grupy Ekspertów w Pan European Game Information (PEGI), czyli Ogólnoeuropejskim Systemie Klasyfikacji Gier. W skład Grupy Ekspertów PEGI wchodzą przedstawiciele branży oraz czworo badaczy akademickich z europejskich uniwersytetów.

Badacz z Uniwersytetu SWPS w Grupie Ekspertów PEGI

PEGI działa obecne w około 40 krajach, dlatego bardzo istotne jest, by kryteria leżące u podstaw klasyfikacji gier nadążały za społecznym i technologicznym rozwojem oraz za przemianami samych gier, jak i modeli ich dystrybucji czy towarzyszących im usług. Celem Grupy Ekspertów PEGI, w skład której wchodzą akademicy oraz specjaliści z takich obszarów, jak media, psychologia, prawo, technologia czy klasyfikacja wiekowa, jest przygotowywanie analiz i ekspertyz związanych ze zmianami rynku, ale też konkretnymi zgłoszeniami dotyczącymi np. domniemania niewłaściwego sklasyfikowania danego tytułu.

System PEGI to wręcz wzorcowy przykład autoregulacji, efektywnego systemu, który dba o informowanie, pozostawiając klientom wybór. Zaproszenie do prestiżowego grona ekspertów to dla mnie oczywiście miłe wyróżnienie, ale też okazja do bliskiej współpracy z organizacją silnie związaną z biznesem i po prostu bardzo ciekawym, dynamicznie zmieniającym się rynkiem.

prof. Mirosław Filiciak – dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS

Organizacja Pan-European Game Information (Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier)

System Ogólnoeuropejskiej Klasyfikacji Gier został utworzony, aby ułatwić rodzicom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupu gier komputerowych. Zaczął obowiązywać wiosną 2003 r. i zastąpił różne krajowe systemy klasyfikacji wiekowej. Teraz jest to jeden, wspólny system europejski, obowiązujący w około 40 krajach, takich jak: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Holandia, Macedonia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

– Kiedy powstawało PEGI, chodziło o stworzenie systemu oceny gier opartego przede wszystkim na analizie treści, pozwalającego np. rodzicom kupującym gry uzyskać komunikat dotyczący choćby obecności w danym tytule scen przemocy. Dziś rynek gier wygląda jednak zupełnie inaczej i tym, czym na pewno trzeba się zająć, jest kontekst wykraczający poza treść: mechanizmy płatności, rozwiązania wymuszające regularny powrót do grania czy różne ryzyka związane z komunikacją online. To ciekawe wyzwanie konceptualne – mówi prof. Mirosław Filiciak.

System jest wspierany przez głównych producentów konsoli do gry, wydawców i producentów gier interaktywnych w całej Europie. System klasyfikacji wiekowej został opracowany przez Interactive Software Federation of Europe (ISFE), czyli Europejską Federację Oprogramowania Interaktywnego.

Zarządzanie, nadzór i rozwój systemu PEGI został przekazany niezależnej firmie typu non-profit, PEGI S.A., z misją społeczną ustanowioną na podstawie prawa belgijskiego.

Mirosław Filiciak - prof. Uniwersytetu SWPS

prof. Mirosław Filiciak – medioznawca, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi. Zobacz biogram »