Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Mirosław Filiciak powołany do Grupy Ekspertów w organizacji Pan European Game Information

float_intro: images-old/zdjecia/mioroslaw-filiciak-pegi.jpg

Z dumą informujemy, że prof. Mirosław Filiciak – kulturoznawca, badacz zjawisk związanych z internetem i grami komputerowymi, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS – został powołany do Grupy Ekspertów w Pan European Game Information (PEGI), czyli Ogólnoeuropejskim Systemie Klasyfikacji Gier. W skład Grupy Ekspertów PEGI wchodzą przedstawiciele branży oraz czworo badaczy akademickich z europejskich uniwersytetów.

Badacz z Uniwersytetu SWPS w Grupie Ekspertów PEGI

PEGI działa obecne w około 40 krajach, dlatego bardzo istotne jest, by kryteria leżące u podstaw klasyfikacji gier nadążały za społecznym i technologicznym rozwojem oraz za przemianami samych gier, jak i modeli ich dystrybucji czy towarzyszących im usług. Celem Grupy Ekspertów PEGI, w skład której wchodzą akademicy oraz specjaliści z takich obszarów, jak media, psychologia, prawo, technologia czy klasyfikacja wiekowa, jest przygotowywanie analiz i ekspertyz związanych ze zmianami rynku, ale też konkretnymi zgłoszeniami dotyczącymi np. domniemania niewłaściwego sklasyfikowania danego tytułu.

System PEGI to wręcz wzorcowy przykład autoregulacji, efektywnego systemu, który dba o informowanie, pozostawiając klientom wybór. Zaproszenie do prestiżowego grona ekspertów to dla mnie oczywiście miłe wyróżnienie, ale też okazja do bliskiej współpracy z organizacją silnie związaną z biznesem i po prostu bardzo ciekawym, dynamicznie zmieniającym się rynkiem.

prof. Mirosław Filiciak – dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS

Organizacja Pan-European Game Information (Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier)

System Ogólnoeuropejskiej Klasyfikacji Gier został utworzony, aby ułatwić rodzicom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupu gier komputerowych. Zaczął obowiązywać wiosną 2003 r. i zastąpił różne krajowe systemy klasyfikacji wiekowej. Teraz jest to jeden, wspólny system europejski, obowiązujący w około 40 krajach, takich jak: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Holandia, Macedonia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

– Kiedy powstawało PEGI, chodziło o stworzenie systemu oceny gier opartego przede wszystkim na analizie treści, pozwalającego np. rodzicom kupującym gry uzyskać komunikat dotyczący choćby obecności w danym tytule scen przemocy. Dziś rynek gier wygląda jednak zupełnie inaczej i tym, czym na pewno trzeba się zająć, jest kontekst wykraczający poza treść: mechanizmy płatności, rozwiązania wymuszające regularny powrót do grania czy różne ryzyka związane z komunikacją online. To ciekawe wyzwanie konceptualne – mówi prof. Mirosław Filiciak.

System jest wspierany przez głównych producentów konsoli do gry, wydawców i producentów gier interaktywnych w całej Europie. System klasyfikacji wiekowej został opracowany przez Interactive Software Federation of Europe (ISFE), czyli Europejską Federację Oprogramowania Interaktywnego.

Zarządzanie, nadzór i rozwój systemu PEGI został przekazany niezależnej firmie typu non-profit, PEGI S.A., z misją społeczną ustanowioną na podstawie prawa belgijskiego.

Mirosław Filiciak - prof. Uniwersytetu SWPS

prof. Mirosław Filiciak – medioznawca, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi. Zobacz biogram »