Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/archiwa.jpg

„Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych” to praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Barbary Gizy, prof. Uniwersytetu SWPS z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna naszej uczelni, prof. Piotra Zwierzchowskiego oraz prof. Katarzyny Mąki-Malatyńskiej i poświęcona jest roli archiwum we współczesnych badaniach filmoznawczych. Teksty zamieszczone w tej publikacji powstały po konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym (FINA) w 2017 r.

Przewodnik po filmowych archiwach

Zainteresowaniem badawczy, artystów i miłośników kina cieszą się obecnie nie tylko zbiory, lecz także zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych, zinstytucjonalizowanych archiwów, które szerzej otwarły swe podwoje, umożliwiając dostęp do dokumentów pisanych – świadectw kultury filmowej i filmów.

Teksty zamieszczone w niniejszym tomie stanowią rodzaj przewodnika po filmowych archiwach, pozwalają zorientować się w formach i metodach ich przepracowywania i uniknąć wrażenia entropii w nieustannie przyrastających zbiorach.

W książce znajdziemy artykuły wykładowców Uniwersytetu SWPS. Filmoznawczyni dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS pisze o „Niezrealizowanych scenariuszach w zbiorach FINA jako nowych źródłach wiedzy o kulturze PRL-u”, filmoznawca dr Karol Jachymek ze School of Ideas o tym, „Po co nam archiwa?”, a dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS z Kulturoznawstwa przedstawia artykuł „Archiwa publiczne i przemiany filmu. Obiekty algorytmiczne jako dziedzictwo”.

Publikacja dostepna jest w formie papierowej oraz e-booka.

archiwa-we-wspolczesnych-badaniach-filmoznawczych_SWPSKsiążka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar i jest wspólną inicjatywą Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Uniwersytetu SWPS oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
Publikacja została dofinansowana m.in. przez Uniwersytet SWPS w Warszawie.

258 Barbara Giza

dr. hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Zajmuje się historią i teorią filmu oraz dziennikarskimi przekazami multimedialnymi. Naukowo skupia się na sytuacji filmu we współczesnej kulturze audiowizualnej oraz pograniczach literatury i filmu, kwestiach autorstwa, jak również scenopisarstwa filmowego. Zajmuje się także społecznymi kontekstami filmu oraz dziennikarstwem filmowym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi dla studentów dziennikarstwa zajęcia z zakresu kultury audiowizualnej, historii mediów oraz analizy filmu. Zobacz biogram »