logo uswps nazwa 3

Warszawa

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej powstała w 2007 r. Oferowane przez nią studia dziennikarskie mają charakter praktyczny. W programie dominują zajęcia warsztatowe z udziałem praktyków: dziennikarzy, specjalistów od PR i komunikacji, kreowania wizerunku oraz marketingu i reklamy. Zajęcia o charakterze akademickim prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w różnych jednostkach Uniwersytetu SWPS. Studenci uczą się od najlepszych nauczycieli zarówno teorii, jak i praktyki.

Oferta Katedry

Dziennikarstwo w naszej uczelni to projekt wyróżniający się nastawieniem na sprostanie najnowocześniejszym wymogom rynku zawodowego.

Studia dziennikarskie pierwszego stopnia (licencjat) są skupione na praktycznej nauce zawodu, wzbogaconej o specjalistyczną wiedzę na temat mechanizmów oddziaływania mediów. W ramach obowiązkowych przedmiotów studenci poznają tajniki warsztatu dziennikarskiego. Od czwartego semestru wybierają jedną ze specjalności: Public Relations, Kreowanie wizerunku osób i firm lub Marketing internetowy.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) służą rozwijaniu i doskonaleniu warsztatu. Studenci wybierają jedną ze specjalności: Dziennikarska, PR i kreatywna komunikacja, Employer Branding - budowanie marki pracodawcy.

Wysoką jakość programu dziennikarstwa potwierdza prestiżowy ranking szkół wyższych „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS zajmuje 1. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Oferta dydaktyczna Katedry »

Działalność pozadydaktyczna

Nasi etatowi pracownicy są także praktykami: dziennikarzami, aktywnymi komentatorami życia publicznego, badaczami praktyki komunikacji społecznej, specjalistami od kreowania wizerunku.

 

258 barbara giza

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Barbara Głębicka-Giza

Kierownik Katedry
bgiza@swps.edu.pl

Członkowie Katedry


dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab. Marek Palczewski, prof. Uniwersytetu SWPS
dr Agnieszka Kamińska (urlop bezpłatny)
dr Marek Kochan
dr Agnieszka Kowalczewska
dr Marcin Zaborski

Kontakt

Kierownik Katedry

dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
e-mail: bgiza@swps.edu.pl

Koordynator kierunku dziennikarstwo

dr Agnieszka Kowalczewska
e-mail: akowalczewska@swps.edu.pl

Lokalizacja

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój N108, I piętro