hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 2492000

Większość interakcji społecznych polega na przyjmowaniu przez ich uczestników dwóch ról – sprawcy i biorcy. Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Bogdana Wojciszke sprawdza, w jaki sposób przyjmowanie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na funkcjonowanie psychiczne i społeczne.

 

projekt naukowy

Perspektywa sprawcy i biorcy

konsekwencje psychologiczne

 

Jednostka realizującaUniwersytet SWPS w Sopocie
Kwota dofinansowania2 492 000 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2012–2017

 

Większość interakcji społecznych polega na przyjmowaniu przez ich uczestników dwóch ról – sprawcy i biorcy. Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Bogdana Wojciszke sprawdza, w jaki sposób przyjmowanie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na funkcjonowanie psychiczne i społeczne.

Różnice poznawcze i motywacyjne

Różnice poznawcze polegają na tym, że w perspektywie sprawcy rośnie rola sprawczych kategorii interpretacyjnych, a maleje rola kategorii wspólnotowych, zaś z punktu widzenia biorcy – odwrotnie.

Różnice motywacyjne polegają na tym, że w postrzeganiu sprawcy pojawia się ogólny syndrom ekspansji – rośnie tendencja do działania, traktowania przeszkód jako wyzwań, a nie zagrożeń, i upodobanie do wysoko wysiłkowych strategii życiowych (wydatkowanie intensywnego wysiłku w nadziei na duże zyski). Natomiast w perspektywie biorcy pojawia się ogólny syndrom rezygnacji i wycofania, rośnie też upodobanie do niskowysiłkowych strategii postępowania (mały wysiłek za cenę pogodzenia się z małymi zyskami).

Różnice w funkcjonowaniu społecznym polegają na tym, że w perspektywie sprawcy pojawia się syndrom ekspansji społecznej – wzrost skłonności do wpływania na innych, do ich reprezentowania i ochrony, ale także instrumentalnego traktowania oraz tendencja do legitymizacji społecznego status quo. Natomiast w perspektywie biorcy pojawia się jego przeciwieństwo, czyli syndrom rezygnacji społecznej.

Zawsze fascynowała mnie wieloznaczność ludzkich zachowań – gdzie jedna osoba widzi życzliwość, druga widzi złośliwość. Ludzie patrzą na to samo, a widzą coś zupełnie innego i odmiennie działają. W projekcie sprawdzamy, w jakim stopniu zależy to od tego, czy patrzy się na świat z perspektywy sprawcy czy biorcy tego, co się dzieje.

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

 

Zespół badawczy

 

Wojciszke Bogdan

prof. dr hab.

Bogdan Wojciszke

kierownik zespołu
psycholog, ekspert z zakresu dynamiki związków uczuciowych i psychologii władzy
biogram »

258 wieslaw baryla BW

dr

Wiesław Baryła

główny wykonawca
psycholog społeczny

parzuchowski michal

dr

Michał Parzuchowski

główny wykonawca
psycholog społeczny, ekspert z zakresu embodimentu
biogram »

bialobrzeska olga

mgr

Olga Białobrzeska

główny wykonawca
psycholog społeczny

bocian konrad

mgr

Konrad Bocian

główny wykonawca
psycholog społeczny

Szymkow-Sudziarska Aleksandra

mgr

Aleksandra Szymków-Sudziarska

główny wykonawca
psycholog organizacji i zarządzania

258 natalia frankowska BW

dr

Natalia Frankowska

główny wykonawca
psycholog organizacji i zarządzania
biogram »

Publikacje

publikacje

  • Abele, A. E., Wojciszke, B. (2013). Communal and Agentic Content in Social Cognition: A Dual Perspective Model. Under review.
  • Abele, A. E., Bruckmuller, S., Wojciszke, B. (2013). You’re so kind – and I am Smart: Actor – Observer Differences in the Interpretation of On-going Behavior. Under review.
  • Szymkow, A., Parzuchowski, M., Chandler, J., IJzerman, H., Wojciszke, B. (2013). Warmer hearts, warmer rooms: Focusing on communal traits increases estimates of ambient temperature. Social Psychology, 44, s. 167-176.
  • Wojciszke, B., Bialobrzeska, O. (2013). Agency versus Communion as Predictors of Self-esteem: Searching for the Role of Culture and Self-construal. Under review.

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji