hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 382870

Co wpływa na decyzje podejmowane przez maklerów giełdowych? Jak kształtuje się polski rynek inwestycyjny? Zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS ustali sygnały krytyczne, które zmieniają zachowanie inwestorów oraz kierunek zmian w fazie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury.

projekt naukowy

Strategie inwestorów giełdowych 

w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury
Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Jednostka finansująca ncn white

Okres realizacji projektu: marzec 2015 - marzec 2020


Co wpływa na decyzje podejmowane przez maklerów giełdowych? Jak kształtuje się polski rynek inwestycyjny? Zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS ustali sygnały krytyczne, które zmieniają zachowanie inwestorów oraz kierunek zmian w fazie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury.

Opis projektu

Założenia i cele

Mimo osiągnięć, słabością dotychczasowych badań w ekonomii behawioralnej jest to, że próbuje się zastąpić modele normatywne uniwersalnymi modelami deskryptywnymi. Przyjmuje się, że zachowanie inwestorów jest albo racjonalne, albo całkowicie nieracjonalne.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS sądzą, że bardziej obiecujące podejście to idea ograniczonej racjonalności Simona. Zakłada ono, że zachowanie można klasyfikować na kontinuum od braku refleksyjności do pełnej racjonalności, która oznacza realizację celu. Inwestorzy nie posługują się jednym modelem decyzyjnym. W ramach projektu zespół ustali sygnały krytyczne, które zmieniają zachowanie inwestorów oraz kierunek zmian w fazie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury. Nasze myślenie jest następujące: inwestorzy realizują cele, które są różne przy „dobrej” i „złej” ekonomii, strategie inwestycyjne należy odnosić do modeli, które włączają aspiracje, z tych modeli wynika, że postawy wobec ryzyka należy analizować w odniesieniu do niepewności, a nie do funkcji użyteczności, jak to zazwyczaj robiono w poprzednich badaniach.

W naszym projekcie sprawdzimy, jakimi modelami decyzyjnymi posługują się inwestorzy i od czego uzależnione są ich ruchy na giełdzie. Ustalimy sygnały krytyczne, które zmieniają strategie inwestorów oraz wpływ różnic indywidualnych w poszukiwaniu doznań oraz w spostrzegania czasu.

prof. dr hab. Joanna Sokołowska, kierownik projektu

Metodologia

W badaniu wykorzystane zostaną wywiady i eksperymenty „loteryjne” (wybory, ustalanie składu portfela) oraz analizy danych statystycznych. Dodatkowo zastosowane zostaną klasyczne metody psychofizyczne (wyznaczanie progów dla zmiany sygnałów) oraz nowoczesne techniki śledzenia procesu decyzyjnego.

Badania zostaną zrealizowane przy użyciu autorskiej platformy do prowadzenia badań online i offline - GEx. System Badawczy GEx powstał w oparciu o technologie: JAVA, HTML5, JavaScript oraz CSS3. W budowie platformy wykorzystano doświadczenia autorów w prowadzeniu eksperymentów psychologicznych i badań sondażowych w sieci.

Wyniki eksperymentów porównane będą z rzeczywistym zachowaniem inwestorów w różnych fazach koniunktury, za pomocą danych statystycznych, np. liczby zleceń, w tym udziału zleceń krótkiej sprzedaży, proporcji zleceń bez limitów, ceny zleceń z limitami, udziału małych zleceń, struktury obrotów (np. przechodzenia z „bezpiecznych” spółek alfa na spółki beta, podatne na koniunkturę). Trafność modeli normatywnych (np. teorii portfela) będzie sprawdzana poprzez dopasowanie modeli do danych eksperymentalnych i statystycznych przy użyciu programu L-BFGS-B, wcześniej już stosowanego przez autorów.

Użyteczność wyników

Polski rynek kapitałowy ma cechy charakterystyczne, które czynią go kategorią samą w sobie. Zróżnicowana skala zależności od zagranicy oraz przypadki nieskorelowania koniunktury z typowymi dla niej czynnikami, nie pozwalają na jednoznaczne określenie co kształtuje ten rynek. Można przypuszczać, że w tych warunkach decyzjami inwestycyjnymi kierują bardziej czynniki psychiczne niż racjonalne, poprawne z punktu widzenia istniejącej wiedzy na temat metod inwestowania.

Równolegle obserwuje się zjawisko przywództwa zachowania ze strony osób uznawanych za ekspertów w tej dziedzinie, działających według profesjonalnych schematów. Badania powinny więc określić, jak udział inwestorów indywidualnych wpływa na rynek kapitałowy, w jakim stopniu modyfikuje przechodzące przez niego globalne fale koniunktury. Będzie to znaczący wkład do dyskusji na temat hipotezy efektywnego rynku oraz wzbogaci wiedzę o polskim rynku kapitałowym.

 

Zespół badawczy

sokolowska joanna

prof. dr hab.

Joanna Sokołowska

kierownik projektu
psycholog, zajmuje się podejmowaniem decyzji i ryzyka w biznesie
biogram »

258-Magda-Marszal

prof. dr hab.

Magdalena Marszał-Wiśniewska

członek zespołu badawczego
psycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych
biogram »

someone

prof. dr hab.

Andrzej Sopoćko 

główny wykonawca
ekonomista, specjalista w zakresie bankowości i finansów

Główni wykonawcy

Agnieszka Lewandowska

dr Patrycja Śleboda

Aleksandra Żyłowska

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji