Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej
naukowo-badawczy
międzynarodowy
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Miasta jako areny innowacji politycznychukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej

Leszek Koczanowicz
kierownik projektu
prof. dr hab.
Leszek Koczanowicz

filozof, specjalizuje się w filozofii kultury i filozofii psychologii

zobacz biogram
wartość projektu: 13 081 276 PLN (2 915 372 EUR)
budżet Uniwersytetu SWPS: 965 826 PLN ( 215 250 EUR)
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: filozofia, nauki o polityce i administracji, psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2021 2022 2023 2024

Luka między procesami podejmowania decyzji politycznych i obywatelami staje się coraz bardziej widoczna w Europie. W tym projekcie naukowym politolog, filozof i psycholog prof. dr hab. Leszek Koczanowicz zbada, w jaki sposób ruchy społeczne w połączeniu z inicjatywami reform samorządów lokalnych tworzą dynamikę zmian politycznych, które obejmują bardziej integracyjne i partycypacyjne formy zarządzania.

 

Miasta jako areny innowacji politycznych

ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjne

 

 

 

 

Partner konsorcjum UNI SWPS
13 081 276 PLN / 2 915 372 EURWartość projektu965 826 PLN / 215 250 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansująca KE

Okres realizacji projektu: 2021–2024

 

Luka między procesami podejmowania decyzji politycznych i obywatelami staje się coraz bardziej widoczna w Europie. W tym projekcie naukowym politolog, filozof i psycholog prof. dr hab. Leszek Koczanowicz zbada, w jaki sposób ruchy społeczne w połączeniu z inicjatywami reform samorządów lokalnych tworzą dynamikę zmian politycznych, które obejmują bardziej integracyjne i partycypacyjne formy zarządzania.

Opis projektu

Założenia projektu

Luka między procesami podejmowania decyzji politycznych i obywatelami staje się coraz bardziej widoczna w Europie, zwłaszcza od czasu kryzysów gospodarczych, politycznych i związanych z bezpieczeństwem w Unii Europejskiej. Ponadto, ogólny brak zaufania do polityki został pogłębiony przez populistyczne i neonacjonalistyczne siły polityczne, które uznają pluralistyczny i agnostyczny charakter demokracji za słabość. Te i podobne tendencje mogą mieć poważne konsekwencje w postaci dalszej erozji wielokulturowości i spójności społecznej w Europie.

Niemniej populizm i niezadowolenie polityczne na bardziej ogólnym poziomie spotykają się z przeciwstawnymi prądami lokalnego aktywizmu politycznego i rosnącą świadomością politycznej roli ruchów społecznych w miastach i na obszarach miejskich. W oparciu o kilka studiów przypadku i pilotażowych innowacyjnych inicjatyw w zakresie zarządzania zbadamy, w jaki sposób ruchy społeczne w połączeniu z inicjatywami reform samorządów lokalnych tworzą dynamikę zmian politycznych, które obejmują bardziej integracyjne i partycypacyjne formy zarządzania.

Metodologia

W projekcie stosowane są różnorodne metody badań społecznych – od analizy dyskursu politycznego, przez studia przypadków i eksperymenty społeczne, po systematyczne przewidywanie przyszłości (tzw. foresighting).

Udział w projekcie jest dla mnie ważnym doświadczeniem naukowym. Umożliwia mi bowiem połączenie kilku obszarów moich zainteresowań: teorii demokracji, analizy ruchów społecznych, oraz kulturowych i społecznych kontekstów decyzji politycznych. Jednocześnie mam świadomość, że wyniki uzyskane w projekcie będą mieć duże znaczenie dla praktyki. Wiadomo, że demokracja liberalna musi się konfrontować z wieloma problemami i wymaga pewnych usprawnień. Projekt ma na celu zbadanie możliwości i granic takich korekt dla klasycznego modelu funkcjonowania tego systemu.

Koczanowicz, Leszek kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Leszek Koczanowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog, filozof, psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Leszek Koczanowiczfilozof, specjalizuje się w filozofii kultury i filozofii psychologii

Użyteczność wyników

Badania prowadzone w kilku krajach pozwolą na ujawnienie i systematyczny opis:

 • sposobów powstawania tych praktyk, głównych aktorów, strategii, metod i platform cyfrowych, które są rozwijane w celu przyciągnięcia uwagi, sposobów, w jaki dopasowują się do przestrzeni miejskich, 
 • czynników ekonomicznych, politycznych i kulturowych wpływających na lokalne społeczeństwo, 
 • horyzontalnych i wertykalnych skutków innowacji w zakresie zarządzania
 • wartość dodaną rozwiązań problemów społecznych (mieszkalnictwo, opieka społeczna, sprawiedliwość społeczna, różnorodność społeczna, zmiany klimatu) za pomocą środków partycypacyjnych/deliberatywnych.

Osoby zatrudnione w ramach projektu

dr
Piotr Fereński
dr
Wojciech Ufel

Skład konsorcjum

 • ITA-SUOMEN YLIOPISTO (University of Eastern Finland), Finlandia, koordynator projektu
 • UNIWERSYTET GDAŃSKI
 • UNIWERSYTET SWPS
 • LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI, Włochy
 • EUTROPIAN GMBH, Austria
 • PEOPLE S VOICE MEDIA LBG, Wielka Brytania
 • COMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV, Niemcy
 • COMUNE DI REGGIO EMILIA, Włochy
 • GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU
 • SIHTASUTUS VORUMAA ARENDUSKESKUS (Development Centre of Võru County), Estonia