Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego
komercyjny
naukowo-badawczy
aplikacyjny
realizowany

Chatbot jako zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz promocji zdrowia psychicznego

kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jarosław Michałowski

psycholog, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

zobacz biogram
wartość projektu: 998 886 PLN
organizacja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: językoznawstwo
jednostka: Instytut Psychologii Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 202020212022

Chatbot, nad kórym pracuje zespół pod kierownictwem prof. Jarosława Michałowskiego, w dowolnym miejscu i porze za pośrednictwem przez popularnych komunikatorów internetowych dostarczy podstawowego wsparcia psychologicznego. Narzędzie będzie mogło wzmocnić proces terapeutyczny, a także dać wsparcie terapeutyczne poza terapią. Algorytmy chatbota pozwolą na tekstową rozmowę z człowiekiem z zastosowaniem najbardziej skutecznych technik terapii behawioralno-poznawczej, pozwalających odnaleźć i naprawić zniekształcone schematy myślowe powodujące złe samopoczucie psychiczne.

Projekt jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, nr projektu 012/RID/2018/19 z  18.12.2018 r., kwota dofinansowania 11 985 347 zł. Główna strona projektu »

Założenia

Celem projektu jest stworzenie chatbota wspierającego proces terapeutyczny lub dostarczającego podstawowego wsparcia terapeutycznego poza terapią. Jego działanie będzie miało na celu identyfikację i modyfikację zniekształceń poznawczych przy zastosowaniu dialogu sokratejskiego. Jest to skuteczna i uniwersalna technika wywodząca się z terapii behawioralno-poznawczej. Innowacją jest jej automatyzacja i zastosowanie przy użyciu chatbota, czyli oprogramowania komunikującego się z człowiekiem tekstowo, skutecznie imitującego naturalny ludzki język i stosowanego w obrębie powszechnie używanych komunikatorów internetowych. Takie środowisko jest bardzo rokujące do skutecznego wsparcia procesu terapii oraz niesienia podstawowej pomocy psychologicznej.

W toku projektu powstaje chatbot, który automatycznie, w dowolnej porze i miejscu dostarczy podstawowego wsparcia psychologicznego – a to wszystko przez popularne komunikatory internetowe. Używany regularnie przez osoby w terapii będzie zwiększać jej skuteczność. Jego algorytmy pozwolą mu na tekstową rozmowę z człowiekiem, z zastosowaniem najbardziej skutecznych technik terapii behawioralno-poznawczej, pozwalających odnaleźć i naprawić zniekształcone schematy myślowe powodujące złe samopoczucie psychiczne.

Liczymy, że narzędzie umożliwi skorzystanie z podstawowej, profesjonalnej pomocy pscyhologicznej szczególnie tym osobom, które doświadczają najsilniejszych barier przed jej uzyskaniem.

Michałowski, Jarosław kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

Metodologia

Zbiory danych uczących dla modeli językowych zawartych w bocie zostały opracowane przez psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych przy użyciu autorskiej metodologii. Chatbot będzie wykorzystywał kombinację metod uczenia maszynowego i algorytmów regułowych.

Ważnym elementem projektu jest weryfikacja skuteczności chatbota, dlatego zostaną przeprowadzone badania walidacji pragmatyki, doświadczeń użytkownika i wydajności interwencji. Finalnym produktem będzie badanie przeprowadzone we współpracy ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Zespół badawczy

Sanna, Katarzyna specjalistka terapii poznawczo-behawioralnej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Sanna
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Katarzyna Sannapsycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog
Norbert Szczepaniak specjalista zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr inż.
Imię i nazwisko
Norbert Szczepaniak
mgr inż. Norbert Szczepaniak 
Karkosz, Stanisław specjalista projektowania i przeprowadzania badań, analizy danych z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Stanisław Karkosz
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Specjalizacja
Kognitywista
Instytut
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Stanisław Karkoszkognitywista
Barbara Konat specjalistka NLP (przetwarzanie języka naturalnego) w zakresie przetwarzania tekstu oraz modelowania obliczeniowego dyskursywnych własności tekstu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Barbara Konat
Cykl tematyczny
Hasło miesiąca
dr Barbara Konat 
Gawrycka, Iwona ekspertka w zakresie rozwoju innowacji, komercjalizacji wyników badań naukowych i etyki w nauce
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Iwona Gawrycka
dr Iwona Gawrycka 

Użyteczność wyników

Oczekiwanymi skutkami wdrożenia rezultatów projektu jest znaczne zwiększenie dostępności profesjonalnie świadczonej podstawowej formy pomocy psychologicznej dzięki redukcji barier finansowych, społecznych i instytucjonalnych. Poza wymiarem społecznym, efekty projektu będą zdatne do budowy na jego podstawie produktów o poszerzonej funkcjonalności, przeznaczonej dla użytkowników indywidualnych oraz na przykład klinik terapeutycznych jako mechanizm wsparcia efektywności terapii przez systematyzację pracy własnej pacjenta i monitorowanie efektów pracy z terapeutą.

Ponadto, osiągnięcia projektu w dziedzinie NLP i sztucznej inteligencji – porozumiewające się z człowiekiem tekstowo – mogą stanowić silne podstawy do dalszego rozwoju chatbotów komunikujących się w języku polskim i pokrewnych.