hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 555304

W swoich badaniach chcemy sprawdzić, w jaki sposób osoby dorosłe i dzieci radzą sobie z tworzeniem algorytmów rozwiązywania problemów wymagających wnioskowania, a także, w jakim stopniu ważny jest dostęp do „pomocy zewnętrznych”, jakimi mogą być gesty, ruchy oczu oraz wizualne przedstawienia środowiska, w którym symulowany proces zachodzi (np. rysunki, schematy, diagramy).

 

projekt naukowy

Przestrzeń rozumowania

 znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania555 304 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2015–2018

 

Jak przebiega proces logicznego myślenia? Jak ważny jest wówczas dostęp do pomocy zewnętrznych, takich jak gesty, ruchy oczu oraz wizualne przedstawienia środowiska, w którym symulowany proces zachodzi (np. rysunki, schematy, diagramy)? Międzynarodowy zespół naukowców sprawdzi, w jaki sposób osoby dorosłe i dzieci radzą sobie z tworzeniem algorytmów rozwiązywania problemów wymagających wnioskowania.

Założenia projektu

Zgodnie z teorią modeli umysłowych (Johnson-Laird, 1983, 2006) proces myślenia polega na tworzeniu umysłowych modeli, które nie są szczegółowymi wyobrażeniami tego, o czym się myśli, ale są schematycznym odzwierciedleniem najważniejszych relacji między obiektami, o których się myśli. Celem badań jest weryfikacja hipotezy, wedle której w sytuacji, gdy myślenie przebiega zgodnie z pewnym algorytmem (sekwencją zdarzeń), modele umysłowe mają charakter kinematycznych umysłowych symulacji kolejnych stanów rzeczy.

W większości zaplanowanych eksperymentów uczestnicy będą wnioskować (lub układać algorytmy) na temat sekwencji przesunięć drewnianych wagoników znajdujących się na torach, tak aby przy pomocy bocznicy uzyskać zadaną kolejność wagoników (na przykład odwrócić ich porządek). Zadania tego typu należą do kategorii tak zwanego „naiwnego programowania” i czasami mogą być bardzo trudne. Dlatego autorzy badania zakładają, że bardzo istotną pomocą może być wykonanie części symulacji procesu „poza umysłem”.

Możliwość wykonywania gestów, „przesuwania” obiektów wzrokiem oraz widok obrazu środowiska, w którym dana operacja ma miejsce, powinny znacznie ułatwić zadania. Takie pomoce zewnętrzne powinny być szczególnie ważne dla dzieci i osób starszych, których zdolność wykonawcze pamięci roboczej są ograniczone.

W badaniach zastosowane zostaną zróżnicowane metody badawcze: eksperymenty laboratoryjne, analiza ruchów gałek ocznych, skanowanie aktywności mózgu fMRI.

Zespół badawczy

258 robert mackiewicz

dr

Robert Mackiewicz

kierownik projektu
psycholog, Uniwersytet SWPS, naukowo zajmuje się racjonalnością, zdolnościami poznawczymi oraz zachowaniami ekonomicznymi
rmackiewicz@swps.edu.pl

258 philip johnson laird

profesor

Philip Nicolas Johnson-Laird

Wiodący Partner Zagraniczny
profesor Princeton University oraz New York University, twórca teorii modeli umysłowych i autor ponad 200 publikacji z psychologii rozumowania

someone

profesor

Monica Bucciarelli

Partner Zagraniczny
profesor psychologii na uniwersytecie w Turynie, w swoich badaniach zajmuje się wyciąganiem wniosków z sądów moralnych, uczeniem się i pragmatyką komunikacji

sunny khemlani

 

Sungeet ”Sunny” Khemlani

Partner Zagraniczny
zatrudniony jako Engineering Research Psychologist w bazie marynarki wojennej USA, zajmuje się komputerowymi symulacjami procesów myślenia

Wykonawcy

  • Tadeusz Marek
  • Magdalena Fafrowicz
  • Ewa Bełdzik
  • Aleksandra Domagalik

Zespół Centrum Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii przy UJ. Pracownicy centrum w ramach projektu realizują badania przy pomocy skaner fMRI, które pozwolą na obrazowania pracy mózgu w czasie tworzenia algorytmów rozwiązywania problemów dedukcyjnych.

Publikacje

publikacje

1. Teoria kinematycznych symulacji umysłowych została przedstawiona w pracy:
Khemlani, S.S., Mackiewicz, R., Bucciarelli, M., Johnson-Laird, P.N. (2013). Kinematic mental simulations in abduction and deduction. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 110, 16766–16771
http://mentalmodels.princeton.edu/papers/2013kinematic-mental-simulations.pdf

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji