hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 99476

Refleksja dotycząca sensu istnienia dotyka człowieka we wszystkich kulturach i wyróżnia go spośród innych istot żywych. Przyglądając się współczesnym realiom, możemy zaobserwować stale rosnące narażenie ludzi na rozmaite zdarzenia traumatyczne – od katastrof i wypadków aż po ważne straty osobiste. Zespół dr. Mariusza Zięby zbada wpływ bolesnych przeżyć na kształtowanie się poczucia sensu życia.

 

projekt naukowy

Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach

Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki politycznej i gospodarczej

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania99 476 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2016–2019

 

Codzienne doświadczenia oraz szereg badań psychologicznych i ekonomicznych pokazują, że człowiek odmiennie reaguje na informacje pozytywne i negatywne. Większość obserwacji wskazuje na tzw. efekt negatywności, polegający na tym, że silniejszy wpływ na podejmowane decyzje mają bodźce negatywne niż bodźce pozytywne o podobnej wadze. Projekt w nowatorski sposób podchodzi do efektu negatywności, analizując go z perspektywy teorii podobieństwa cech.

Założenia projektu

Kształtowanie wizerunku

Analizy z zakresu marketingu politycznego dotyczące preferencji wyborczych i oceny kandydatów wykazały, że cechy negatywne polityków w większym stopniu wpływały na ocenę kandydatów niż ich zalety. Wyniki te mają istotne znaczenie w kontekście wyboru najlepszego sposobu prezentowania kandydatów politycznych. Jednym ze sposobów kształtowania wizerunku polityka jest tzw. ramowanie (framing) polegające na aktywizowaniu w odbiorcach konkretnego sposobu postrzegania i interpretowania danej postaci czy wydarzenia.

Celem planowanego projektu jest zbadanie wpływu informacji pozytywnych i negatywnych na postrzeganie podobieństwa pomiędzy badaną marką a jej wersją idealną i tzw. anty-ideałem. Naukowcy chcą sprawdzić, w jaki sposób zmieni się ocena tego samego obiektu, gdy porównamy go z jego idealną i najgorszą wersją (np. idealny polityk i taki polityk, na którego nie chcielibyśmy zagłosować). Dodatkowo w sposób eksperymentalny będą sprawdzać, która ze strategii – dodawanie cech pozytywnych czy usuwanie cech negatywnych – jest skuteczniejszym sposobem kształtowania wizerunku marki.

Metody badawcze

Projekt wpisuje się w dziedzinę badań psychologii politycznej i psychologii zachowań konsumenckich, a analizowanymi obiektami będzie marka polityczna (kandydat polityczny) oraz marka gospodarcza. W serii eksperymentów naukowcy przeanalizują to, w jaki sposób preferencja względem określonej marki jest zależna od punktu odniesienia, a także liczby i rodzaju stosowanych cech charakteryzujących daną markę.

Użyteczność wyników

Większość dotychczasowych wyjaśnień efektu negatywności opiera się na badaniach, w których ocenie podlegały bodźce zagrażające i odwołuje się do uwarunkowań ewolucyjnych. Wyniki planowanych badań pozwolą wyjaśnić mechanizm psychologiczny efektu negatywności w kontekście oceny bodźców niezagrażających, np. oceny polityków, produktów konsumpcyjnych i innych, z którymi współczesny człowiek spotyka się na co dzień.

Rezultaty projektu przyczynią się do wzbogacenia wiedzy w dziedzinie psychologii poznawczej, politycznej i zachowań konsumenckich oraz mogą być wykorzystane w praktyce przez specjalistów zajmujących się marketingiem.

mgr Magdalena Jabłońska

Zespół badawczy

 

258 Jablonska Magdalena

mgr

Magdalena Jabłońska

kierownik projektu
doktorantka na Uniwersytecie SWPS, interesuje się zastosowaniem psychologii poznawczej w biznesie, marketingiem politycznym i marketingiem miejsc

258 falkowski andrzej

prof. dr hab.

Andrzej Falkowski

opiekun naukowy
psycholog, zajmuje się psychologią marketingu i reklamy
BIOGRAM »

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji