logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Magdalena Jabłońska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Ekonomicznej i Biznesu
Instytut Psychologii ,
czarne

dr

Magdalena Jabłońska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej i Biznesu


Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS i Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. W swoich badaniach analizuje wpływ ram interpretacyjnych (framing) na ocenę kandydatów wyborczych i marek gospodarczych. Prowadzi badania dotyczące oceny podobieństwa i odmienności w oparciu o kontrastowy model podobieństwa cech rozszerzony na zbiory otwarte. Interesuje się również marketingiem terytorialnym.

Laureatka VII edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 10 dotyczącego asymetrii pozytywno-negatywnej w ocenie wizerunku marek politycznych i gospodarczych. Laureatka wielu stypendiów, odbywała staże naukowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Autorka publikacji na temat asymetrii pozytywno-negatywnej, kontrastowego modelu podobieństwa, wizerunku marki Warszawa i błędów poznawczych w procesie rekrutacji. Należy do Association for Consumer Research i Psychonomic Society.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i Psychology in English z zakresu zachowań konsumenckich, marketingu terytorialnego, psychologii społecznej oraz zaawansowanych metod statystycznych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Autyzm
  • Arteterapia
  • Komunikacja wizualna
  • Terapeutyczne zastosowanie narracji i obrazu

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni