hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 468000

Potrzeba posiadania poczucia sensu uznawana jest za jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka i podstawowy motyw społeczny. Nie dla wszystkich jednak potrzeba poczucia sensu jest jednakowo ważna i nie wszyscy jednakowo silnie reagują na jej zagrożenie. Zespół pod kierownictwem dr Katarzyny Cantarero zbada, w jaki sposób ludzie różnią się natężeniem potrzeby poczucia sensu i jak wpływa to na ich dobrostan.

projekt naukowy

Potrzeba poczucia sensu 

wyznaczniki i konsekwencje
Jednostka realizująca sopot logo white
Kwota dofinansowania 468 000 PLN 
Jednostka finansująca ncn white

Okres realizacji projektu: 2015–2018


Potrzeba posiadania poczucia sensu uznawana jest za jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka i podstawowy motyw społeczny. Nie dla wszystkich jednak poczucie sensu jest jednakowo ważne i nie wszyscy jednakowo silnie reagują na jego brak. Zespół dr Katarzyny Cantarero zbada, w jaki sposób ludzie różnią się natężeniem potrzeby poczucia sensu i jak wpływa to na ich dobrostan.

Cele projektu

Potrzeba poczucia sensu

Wysoka potrzeba poczucia sensu nie jest charakterystyczna dla wszystkich ludzi – to wstępne założenie dr Cantarero było punktem wyjścia do badań, które miały zweryfikować założenia mówiące o istnieniu różnic indywidualnych w poziomie potrzeby poczucia sensu.

Celem projektu było pokazanie wyznaczników i konsekwencji potrzeby sensu. Potrzeba ta rozumiana jest jako chęć znalezienia rzetelnych związków między obiektami, sytuacjami bądź zdarzeniami. Przeprowadzone badania potwierdziły zasadność założenia przyjetoge przez dr Cantarero. Na podstawie wyników przygotowano skalę do mierzenia różnic indywidualnych w potrzebie sensu. Skala ta ma dobre właściwości psychometryczne i została opracowana zarówno w języku polskim, jaki i angielskim.

Celem badań było pokazanie, jak ludzie różnią się natężeniem potrzeby poczucia sensu. Nie każdy będzie silnie się angażować w jego znalezienie, gdy znajdzie się np. w jakiejś nowej czy zaskakującej sytuacji. Mam nadzieję, że prace wykonane w ramach tego projektu będą przydatne dla lepszego zrozumienia związku między poszukiwaniem sensu w trudnych sytuacjach a naszym samopoczuciem.

dr Katarzyna Cantarero, kierownik projektu

 

Zagrożenie znaczenia

W projekcie przeanalizowano także Model Utrzymania Znaczenia, który zakłada, że w sytuacjach określanych jako zagrożenie znaczenia (meaning threat) ludzie odczuwają napięcie i podejmują działania mające je zredukować. Dr Cantarero chciała udowodnić, że nie wszyscy ludzie są w równym stopniu podatni na oddziaływanie zagrożenia znaczenia. Ci, którzy przejawiają ofensywny stosunek w sytuacji zagrożenia znaczenia to osoby z wysokim poczuciem sensu. Badaczka sprawdziła także zależności między dobrostanem a potrzebą poczucia sensu.

Zespół badawczy

258 Katarzyna Cantanero

dr

Katarzyna Cantarero

kierownik projektu
psycholog specjalizująca się w psychologii społecznej i egzystencjalnej (kłamstwo, moralność, wpływ społeczny)
biogram »

258 Bogdan Wojciszke

prof. dr hab.

Bogdan Wojciszke

opiekun naukowy

psycholog, ekspert z zakresu dynamiki związków uczuciowych i psychologii władzy
biogram »

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji