Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jakie komunikaty sprzyjają zachowaniu dystansu społecznego w czasie pandemii?

Dystans społeczny – międzynarodowy eksperyment wymuszony przez pandemię COVID-19 stał się pretekstem do badań nad skutecznością różnych sposobów motywowania ludzi do przestrzegania tej zasady bezpieczeństwa. Wśród badaczy – naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS – dr Marta Roczniewska, dr Olga Białobrzeska prof. Michał Parzuchowski .

#dystans społeczny #komunikat motywujący #badania #teoria samostanowienia #pandemia Covid19

Co badaliśmy?

  • W czasie pandemii na różne sposoby zachęcano nas do pozostania w domach i zachowania dystansu społecznego. Kampanie społeczne wykorzystywały bardzo różne mechanizmy psychologiczne do pobudzenia odbiorców za pomocą sloganów (np. „tylko od Ciebie zależy, ile osób przeżyje lub umrze” w USA lub ”razem walczymy z epidemią” w UK). Czy rodzaj wykorzystywanego w kampanii komunikatu wpływa na stosowanie się do jego treści przez odbiorców? Sprawdzaliśmy w jaki sposób różne rodzaje komunikatów opisujących zagrożenia pandemiczne mogą motywować ludzi do utrzymywania dystansu społecznego?

W jaki sposób?

  • W międzynarodowym eksperymencie (25 718 osób w 89 krajach) grupa naukowców z różnych części świata sprawdzała słuszność założeń wywiedzionych z teorii autodeterminacji i obserwowała pozytywne i negatywne skutki różnych rodzajów komunikatów motywujących do utrzymywania dystansu społecznego. Uczestnicy badania zostali losowo przypisani do jednego z 3 warunków: z komunikatem wspierającym autonomię i promującym refleksyjne wybory (pomagającym zrozumieć powody dla których taka zmiana jest wprowadzana), komunikatem kontrolującym (wskazującym na restrykcje i budzącym wstyd w przypadku niezastosowania się do wytycznych) lub do warunku kontrolnego, w którym nie było żadnego komunikatu perswazyjnego.

Wnioski z pracy badawczej

  • Wyniki badania częściowo potwierdziły hipotezy eksperymentu. Okazało się, że komunikat kontrolujący podniósł najmocniej poziom buntu wobec postulowanych zachowań, zwłaszcza w porównaniu z komunikatem wspierającym autonomię. Badanie wskazuje na szkodliwość restrykcyjnego motywowania i potencjalne korzyści płynące z komunikatów wspierających autonomię dla stosowania się do zasad dystansu społecznego.