Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Podejmowanie decyzji a określone cechy osobowości. Kto skuteczniej dokonuje wyborów i dlaczego?

Czy osoby zdecydowane i pewne siebie podejmują decyzje łatwiej niż inni? A może jest dokładnie odwrotnie? Temat badali naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, dr Maksymilian Bielecki prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska.

#proces podejmowania decyzji #procesy metapoznawcze #action control #różnice indywidualne

Co badaliśmy?

  • Czym charakteryzują się ludzie, którzy skuteczniej realizują swoje zamiary i cele? W omawianym badaniu, naukowcy sprawdzali, na ile osoby różniące się poziomem kontroli swojego działania (action control) różnią się także pod względem wykonywania zadań wymagających podejmowania decyzji. Po pierwsze oceniano, jak wygląda ich obiektywna sprawność w udzielaniu odpowiedzi, po drugie – na ile trafnie są w stanie ocenić słuszność własnych decyzji.

W jaki sposób?

  • Do udziału w eksperymencie wybrano osoby silnie zorientowane na działanie, czyli – mówiąc w uproszczeniu – charakteryzujące się skutecznością w realizacji celów oraz takie, które mają z tym trudności. Następnie uczestnicy wykonywali zadania wymagające szybkiego podejmowania decyzji np. określenia rozmiaru prezentowanych na ekranie obiektów albo tego, który z nich jest bardziej atrakcyjny.

Wnioski z pracy badawczej

  • Pewnym zaskoczeniem był fakt, że uzyskane wyniki nie wykazały żadnych istotnych różnic w skuteczności podejmowania decyzji między badanymi grupami. Okazało się natomiast, że osoby mocniej zorientowane na działanie wyróżniają się na poziomie metapoznawczym, czyli uznają swoje własne wybory za bardziej trafne, niż pozostali badani. Można więc przyjąć, że przekonanie o słuszności podejmowanych przez siebie decyzji jest istotnie powiązane ze skutecznością w osiąganiu celów, nawet jeśli obiektywnie nie ma to uzasadnienia.