Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Równość płci a wypalenie psychiczne matek

Czy tam, gdzie jest najwyższy poziom równouprawnienia, kondycja psychiczna kobiet/matek jest lepsza? Wręcz przeciwnie – pokazują badania przeprowadzone w 40 krajach, m.in. przez dr Dorotę Szczygieł badaczkę z Wydziału Psychologii w Sopocie.

#wartosci egalitarne #paradoks rownosci płci #wypalenie rodzicielskie #polityka rodzinna

Co badaliśmy?

  • Strefę macierzyństwa w krajach zachodnich, w których w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła rewolucja w kierunku równości płci. Postawiliśmy hipotezę, że doświadczanie nierówności w rodzicielstwie zwiększa psychologiczny niepokój matek szczególnie tam, gdzie w innych obszarach obowiązują wartości egalitarne i wysokim poziom równości płci.

W jaki sposób?

  • Badania przeprowadzono wśród 11 538 matek z 40 krajów.

Wnioski z pracy badawczej

  • Prace badawcze potwierdziły stawianą wcześniej tezę, że wysokie wartości egalitarne na poziomie indywidualnym i wysokie równouprawnienie płci na poziomie społecznym wiążą się z wyższym poziomem wypalenia rodzicielskiego u matek. Wyniki pokazują z jednej strony znaczenie równości płci i wartości egalitarnych, z drugiej – ich paradoksalny efekt, gdy nierówności utrzymują się w wybranych obszarach życia, takich jak rodzicielstwo. Badanie ujawniło potrzebę promowania równość płci w rodzicielstwie w skali makro tak, by zapobiec w przyszłości wypaleniu rodzicielskiemu jednej z płci.