Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

GutTeam

Centrum Badań Neuropoznawczych

Zespół badawczy GutTeam prowadzi badania nad związkiem mikrobioty jelitowej z funkcjonowaniem poznawczym, emocjonalnym i społecznym człowieka.

GutTeam centrum badan neuropoznawczych uniwersytet swps

Działalność zespołu

Zespół prowadzi badania wpływu mikroflory jelitowej na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka.

Jedzenie a zdolności poznawcze

W badaniach na zwierzętach dowiedziono, że jakość i ilość mikrobioty jelitowej wpływa na zdolności poznawcze – zwierzęta, które pozbawiono mikrobioty, lub u których ją ograniczono wykazywały deficyty procesów uczenia oraz pamięci przestrzennej i roboczej. Zaobserwowano również związek mikrobioty z procesami emocjonalnymi i nastrojem u ludzi. W badaniach zaobserwowano zmiany w składzie i jakości mikrobiomu u pacjentów z depresją i zaburzeniami lękowymi. Co więcej, istnieją przesłanki na temet roli mikrobiomu jelitowego w chorobach neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych takich jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, choroba Parkinsona, czy Alzheimera.

Cele badawcze

Celem zespołu GutTeam jest lepsze zrozumienie roli mikrobiomu jelitowego w kształtowaniu zachowania, przede wszystkim w odniesieniu do zmian nastroju i funkcji poznawczych ludzi zdrowych i pacjentów poddawanych terapii FMT (Fecal microbiota transplant – przeszczep mikrobiomu z kału).

Rozwój

Doktorantki z zespołu GutTeam we wrześniu 2019 r. wzięły udział w prestiżowej szkole letniej The Gut-Brain Axis – Neuroscience School of Advanced Studies, gdzie miały możliwość uczestniczenia w wykładach, zajęciach i dyskusjach na temat roli komunikacji jelit i mózgu, prowadzonych przez najlepszych naukowców z całego świata.

Współpraca

Zespół prowadzi ścisłą współpracę z dr hab. Dorotą Zielińską, prof. SGGW.

  Doktorantki

  • mgr Aleksandra Bramorska
  • mgr Maria Kossowska
  • mgr Wanda Zarzycka
  • mgr Jagna Żakowicz

  Badacze

  • mgr inż. Sylwia Olejniczak (Koordynator grupy badaczy)
  • mgr inż. Greta Front
  • mgr Edyta Mierzwa
  • Piotr Kulisz
  • Jakub Orłowski
  • Julia Urban
  • Adrianna Zając
  • Wiktoria Zielińska

  Projekty
  badawcze

  Wpływ suplementacji probiotykiem o właściwościach przeciwzapalnych na funkcjonowanie poznawcze osób starszych

  – moderująca rola wzorca żywieniowego i mikrobioty jelitowej

  Projekt ma na celu zbadanie, w jaki sposób różne diety oraz interwencja żywieniowa z wykorzystaniem przeciwbakteryjnych probiotyków, wpływają na funkcje poznawcze u osób starszych. Dotychczasowe badania sugerują, że dieta może wpływać na spadek funkcji poznawczych wraz z wiekiem. Dlatego nasz zespół bada związek między wzorcami żywieniowymi a funkcjami poznawczymi, a także skuteczność interwencji probiotycznej w zwalczaniu negatywnych skutków niezdrowej diety.

  Badania zespołu GutTeam mogą zrewolucjonizować nasze rozumienie związku między dietą, probiotykami a funkcjami poznawczymi u osób starszych. Badanie to przetrze szlaki praktycznym rozwiązaniom mającym na celu poprawę dobrostanu poznawczego starzejącej się populacji. Dzięki danym uzyskanym z naszych badań będziemy mogli opracować ukierunkowane zalecenia dietetyczne, które pomogą zapobiegać spowolnieniu funkcji poznawczych i promować zdrowe starzenie się seniorów. Zaplanowaliśmy przeprowadzenie badania w dwóch fazach na grupie dorosłych.

  Badanie składa się z dwóch etapów:

  • Badanie online dotyczące nawyków żywieniowych i działania wybranych funkcji poznawczych
  • Badanie eksperymentalne zależności między mikrobiotą jelitową a działaniem mózgu i pamięci

  WEŹ UDZIAŁ W PIERWSZYM ETAPIE BADANIA

  przejdź do strony projektu

  • Żródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  • Kwota dofinansowania: 687 714 PLN
  • Czas trwania: 2022–2026
  • Kierowniczka projektu: dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

  Przez żołądek (i jelita) do mózgu? Wpływ mikrobioty na funkcjonowanie człowieka

  – badanie eksperymentalne i korelacyjne

  • Żródło finansowania: RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości)
  • Kwota dofinansowania: 172 000 PLN
  • Kierowniczka projektu: dr Katarzyna Kuć

  Związek ilości cukru w diecie z funkcjonowaniem poznawczym

  – badanie pilotażowe

  • Żródło finansowania: BST (uniwersytet SWPS)
  • Kwota dofinansowania: 172 000 PLN
  • Kierowniczka projektu: mgr Wanda Zarzycka