logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
mgr
Natalia Mazur-Rodak
Warszawa
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Zakład Skandynawistyki
czarny

mgr

Natalia Mazur-Rodak

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
asystent w Katedrze Skandynawistyki