Tak
Nie
dr
Olga Kamińska
czarny

dr

Olga Kamińska

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej