Tak
Nie
dr
Alina Landowska
Instytut Nauk Humanistycznych ,
czarny

dr

Alina Landowska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa