Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji
naukowo-badawczy
realizowany

Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocjiu osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji

Jarosław Michałowski
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Jarosław Michałowski

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

zobacz biogram
wartość projektu: 5 000 PLN
instytucja finansująca: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dyscyplina: psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2020 2021

Prokrastynacja, czyli odkładanie na później – ten problem dotyczy nawet 15-20 proc. populacji. Badania sugerują, że odkładanie wykonania trudnych, ale ważnych zadań może być nieadaptacyjną strategią krótkotrwałej regulacji nastroju. Czy osoby, które cechuje wysoka skłonność do prokrastynacji, mają trudność w efektywnym regulowaniu swoich emocji? Czy prokrastynacja związana jest z dysfunkcją regulacji emocji na poziomie neuronalnym? Badają to Magdalena Pietruchdr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS.

projekt naukowy

Neuronalne korelaty dysfunkcji regulacji emocji

u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania5 000 PLN
Jednostka finansująca UAM

Okres realizacji projektu: 2020–2021

Prokrastynacja, czyli odkładanie na później – ten problem dotyczy nawet 15-20 proc. populacji. Badania sugerują, że odkładanie wykonania trudnych, ale ważnych zadań może być nieadaptacyjną strategią krótkotrwałej regulacji nastroju. Czy osoby, które cechuje wysoka skłonność do prokrastynacji, mają trudność w efektywnym regulowaniu swoich emocji? Czy prokrastynacja związana jest z dysfunkcją regulacji emocji na poziomie neuronalnym? Badają to Magdalena Pietruchdr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS z Laboratorium Neuronauki Emocji Uniwersytetu SWPS.

Założenia projektu

Prokrastynacja to zaburzenie samoregulacji polegające na tendencji do odwlekania realizacji zadań pomimo negatywnych konsekwencji takiego działania. Problem ten dotyczy około 15–20 proc. populacji i nawet do 80–95 proc. studentów. Podobnie jak inne zaburzenia samoregulacji, prokrastynacja może być związana z trudnościami w zakresie regulacji emocji – w szczególności ze skłonnością do szybkiego, krótkotrwałego łagodzenia negatywnych emocji, przedkładanego ponad długoterminowe dążenie do realizacji zamierzonych celów.

Badania sugerują, że odkładanie trudnych, ale ważnych zadań na później może być nieadaptacyjną strategią krótkotrwałej regulacji nastroju. Czy zatem osoby, które cechuje wysoka skłonność do prokrastynacji, mają trudność w efektywnym regulowaniu swoich emocji? Celem projektu jest zbadanie psychologicznego i neuronalnego podłoża dysfunkcji regulacji emocji u osób o wysokiej skłonności do prokrastynacji.

Metodologia

Dotychczasowe badania dotyczące neuronalnego podłoża prokrastynacji nie wyjaśniają w pełni, jaką rolę w tym zjawisku mogą pełnić strategie regulacji emocji przyjmowane przez osoby wysoko prokrastynujące. Dlatego w ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie EEG wykorzystujące metodę potencjałów wywołanych, by zbadać, jak wysoko i nisko prokrastynujący studenci radzą sobie z regulacją emocji za pomocą dwóch strategii: dystrakcji (przekierowania uwagi na bodźce niezwiązane z bodźcem emocjonalnym) i reinterpretacji poznawczej (znalezienia alternatywnego, bardziej pozytywnego znaczenia bodźca emocjonalnego).

Reinterpretacja poznawcza wymaga większych zasobów poznawczych niż dystrakcja, przez co może okazać się trudniejszą strategią radzenia sobie z intensywnymi emocjami; ale to dzięki niej możemy skutecznie przetwarzać i zapamiętywać informacje emocjonalne, które są kluczowe w dążeniu do realizacji długoterminowych celów. Niniejsze badanie pozwoli sprawdzić, czy prokrastynacja związana jest z dysfunkcją regulacji emocji na poziomie neuronalnym.

Zespół badawczy

Pietruch, Magdalena kognitywistka
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Magdalena Pietruch
Miasto
warszawa
Specjalizacja
Kognitywistka
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Magdalena Pietruch 

Użyteczność wyników

Uzyskane wyniki pozwolą lepiej zrozumieć rolę dysfunkcji regulacji emocji w wysokiej skłonności do prokrastynacji. Mogą posłużyć też do opracowania lepiej dopasowanych metod terapeutycznych.