Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nagroda Popularyzatora Nauki 2020 dla dr Joanny Stojer-Polańskiej

float_intro: images-old/2015/popularyzator-nauki-2020-stojer.jpg

Dr Joanna Stojer-Polańska z naszego Uniwersytetu została wybrana Popularyzatorem Nauki 2020 w kategorii Naukowiec. Jej działania upowszechniania wiedzy dotyczą badań kryminalistycznych, ciemnej liczby przestępstw oraz pracy zwierząt na służbie. Laureatka jest również autorką książek dla młodych czytelników o pracy psów i koni w służbach oraz dla dorosłych – o przypadkach kryminalnych. Prowadzi też warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy dumni z tak prestiżowego wyróżnienia dla wykładowczyni z naszej uczelni – popularyzacja nauki powinna być ważną częścią misji każdego naukowca. Serdecznie gratulujemy i wspieramy w dalszych działaniach!

Najlepsza z najlepszych w kategorii Naukowiec

Dr Joanna Stojer-Polańska jest kryminalistykiem, bada tzw. ciemną liczbę przestępstw. Współpracuje ze służbami mundurowymi w obszarze zaginięć kryminalnych, a także wykłada na Uniwersytecie SWPS w Katowicach na kierunku Psychokryminalistyka. Popularyzuje wiedzę o badaniach kryminalistycznych, zwierzętach na służbie oraz promuje interdyscyplinarne badania w obszarze zwalczania przestępczości.

– Popularyzacja wiedzy kryminalistycznej daje szansę na edukację o tym, jak dbać o swoje bezpieczeństwo, a także na dyskusję o poważnych problemach społecznych, np. zaginięciach, walce z ciemną liczbą przestępstw czy problemie emerytury dla zwierząt służbowych. Trzeba współpracować, by rozwiązywać problemy – podkreśla dr Stojer-Polańska.

Nasza wykładowczyni od wielu lat prowadzi zajęcia, wykłady otwarte i spotkania popularyzujące kryminalistykę.

– Bardzo lubię spotkania z ludźmi, pytania o ciekawostki kryminalistyczne, działalność Archiwum X czy sukcesy zwierząt na służbie w ujawnianiu śladów. Tematyka przestępczości jest ważnym zagadnieniem społecznym, ludzie interesują się tym, jakie są możliwości współczesnej kryminalistyki i przyczyny przestępczości – mówi.

wykład dzieci stojer

O kryminalistyce, kryminologii i zwalczaniu przestępczości opowiada swoim studentom. Dla dzieci i młodzieży pisze książki o tym, w jaki sposób badać ślady, jak pracują psy i konie policyjne („Psy domowe i służbowe”, „Konie domowe i służbowe”, „Niesamowite przygody funkcjonariuszy na 4 łapach i 4 kopytach. W trosce o bezpieczeństwo”, „Niesamowite przygody funkcjonariuszy na 4 łapach i 4 kopytach. W poszukiwaniu śladów kryminalistycznych”, „Psy na tropie i w akcji. Poszukiwanie śladów kryminalistycznych i działania bojowe”, „Ślady kryminalistyczne”). Bierze też udział w spotkaniach z czytelnikami swoich książek.

zajęcia stojer

– Najmłodsi uczestnicy spotkań zadają najtrudniejsze pytania o ślady i tworzą najciekawsze wersje śledcze. Są bardzo zaangażowani w rozwiązywanie zagadek kryminalnych. Niektórzy dorośli dzielą się swoimi historiami związanymi z przestępstwem. Dlatego edukację na temat ciemnej liczby przestępstw uważam za bardzo ważną – wyjaśnia dr Stojer-Polańska.

konferencja stojer

Laureatka współorganizuje również pokazy poświęcone pracy zwierząt służbowych, wspiera działania stowarzyszenia Zakątek Weteranów, które opiekuje się emerytowanymi zwierzętami służbowymi, dla niepełnosprawnych w szkole specjalnej prowadzi zajęcia popularyzujące kryminalistykę, a poza tym występuje podczas wykładów otwartych na festiwalach kryminału, spotkaniach z nauką itp.

zakątek weteranów stojer

– Każde spotkanie owocuje nowymi znajomościami, przyjaźniami, kolejnymi możliwościami działania. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowywanie konferencji „Ciemna liczba przestępstw” i publikacji „Przypadki kryminalne”, które od kilku lat są stałymi wydarzeniami na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Dziękuję także jeźdźcom i przewodnikom psów z formacji mundurowych za dzielenie się swoimi historiami z pracy z końmi i psami na służbie, bo dzięki temu mogę pisać książki dla najmłodszych o przygodach funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach – mówi nagrodzona wykładowczyni.

Zobacz biogram »

O konkursie Popularyzator Nauki

Konkurs organizowany jest od 16 lat przez serwis Nauka w Polsce – PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego celem jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów, które popularyzują naukę wśród Polaków, najlepiej przybliżają wyniki badań naukowych, pomagają innym poznać i lepiej zrozumieć świat.

Do tegorocznej 16. edycji konkursu Popularyzator Nauki nadeszło ok. 100 zgłoszeń. Wnioski oceniała 14-osobowa Kapituła Konkursu złożona m.in. z doświadczonych popularyzatorów, laureatów i osób wyróżnionych we wcześniejszych edycjach konkursu. Statuetka przyznawana jest w pięciu kategoriach: Naukowiec, Animator, Instytucja, Zespół i Media.

W tym roku nagrodę główną oraz tytuł Popularyzatora Nauki 2020 otrzymał dr Jerzy Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego. Wśród laureatów konkursu są m.in.: Dawid Masło popularyzujący nauki o przyrodzie, zespół Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice za udane połączenie festiwalu nauki i pikniku naukowego, instytucja Hevelianum za łączenie edukacji i rekreacji, a także popularyzację nauk przyrodniczych, redakcja „Filozofuj!” za popularyzowanie wiedzy z zakresu filozofii, dr hab. Piotr Rzymski za popularyzację badań z zakresu biologii medycznej i środowiskowej.