Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HcE"

O studiach

Program studiów skierowany jest do absolwentów kierunku psychotraumatologia, którzy chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych w następstwie zdarzeń losowych (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt).

Słuchacze kształcą się w kierunku wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dorosłych ofiar. Uzyskana wiedza stanowi podstawę do skutecznego wykonywania zawodu psychotraumatologa.

Kierunek przygotowuje do pracy związanej z profesjonalną pomocą w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, ośrodkach psychoterapii, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach.

Więcej informacji o studiach

Nasi słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opracowania pogłębionego wywiadu na temat ważnych zdarzeń w życiu pacjenta po traumach,
 • aplikowania modeli rozwoju zaburzeń pourazowych do konceptualizacji problemów, z jakimi zgłaszają się pacjenci,
 • rozumienia mechanizmów rozwoju zaburzeń eksternalizacyjnych i internalizacyjnych w kontekście objawów i historii pacjenta,
 • różnicowania wpływu rodzaju doświadczeń traumatycznych na na zdrowie psychiczne oraz funkcjonowanie psychospołeczne i psychosomatyczne,
 • psychopatologii emocji, w tym emocji destrukcyjnych, jako konsekwencji traumy wczesnodziecięcej w życiu dorosłym, w kontekście uzależnień behawioralnych,
 • wpływu czynników moderujących i mediujących w procesie radzenia sobie ze skutkami doświadczeń traumatycznych od dzieciństwa do dorosłości.
 

Czy to studia dla ciebie?

Studia skierowane są do absolwentów studiów podyplomowych na kierunku psychotraumatologia, którzy mają udokumentowane doświadczenie pracy z osobami po traumach prostych i złożonych.

Dlaczego warto?

 1. Udoskonalisz swoje umiejętności terapeutyczne – program studiów obejmuje aż 345 godzin, z czego 80% stanowią warsztaty w małych grupach.
 2. Zdobędziesz aktualną, opartą na dowodach naukowych wiedzę dotyczącą psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych.
 3. Zgłębisz specyficzne zagadnienia profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób po traumach prostych i złożonych.
 4. Poznasz metody weryfikujące empiryczną skuteczność oddziaływań terapeutycznych oraz etyczne zagadnienia w psychoterapii osób po traumach.
 5. Nauczysz się łączyć wiedzę z poszczególnych dyscyplin: psychologii emocji i motywacji, psychologii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychopatologii w etiopatogenezie zaburzeń adaptacyjnych.
 6. Poznasz metody tworzenia profesjonalnych szkoleń psychoedukacyjnych.

Program studiów

Obszary wiedzy:

Teoretyczne podejścia do psychoterapii traumy

Zaburzenia osobowości w kontekście traumatycznego rozwoju

Wywiad i diagnoza zaburzeń po traumach

Etyczne i prawne aspekty w pracy psychotraumatologa

Psychotraumatologia w kontekście psychopatologii emocji i uzależnień behawioralnych

Procedury postępowania w przypadku przemocy domowej

Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń (próba samobójcza, napaść, wypadek)

Konceptualizacja, diagnoza różnicowa i ustalenie procedury psychoterapii traumy dla traum prostych i złożonych

Case study – psychologiczne konsekwencje traum złożonych

Case study – psychologiczne konsekwencje traum prostych

Konceptualizacja, diagnoza różnicowa i ustalenie procedury psychoterapii traumy dla traum prostych i złożonych

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 315 godzin zajęć dydaktycznychw formie wykładów oraz warsztatów. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w weekendy.

Zajęcia w całości realizowane są w trybie online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 90% obecności na zajęciach
 • Zdanie wszystkich wymaganych programem egzaminów oraz zaliczeń
 • Egzamin końcowy składający się z części teoretycznej (pisemnej) oraz praktycznej (analiza dostarczonego przez prowadzących studium przypadku).

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, którzy mają kilkuletnie doświadczenie w pracy w obszarze psychologii, pedagogiki, psychotraumatologii i psychoterapii.

  Kierowniczka merytoryczna kierunku

 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  psycholog, psychotraumatolog
 • mł. insp.
  Małgorzata Chmielewska
  mł. insp.
  psycholog
 • dr
  Ewa Odachowska-Rogalska
  dr
  psycholog, pedagog, psychotraumatolog
 • dr
  Joanna Sikora-Ścigała
  dr
  psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, psychotraumatolog
 • dr
  Dawid Ścigała
  dr
  psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog
 • prof. dr hab.
  Ewa Trzebińska
  prof. dr hab.
  psycholog kliniczny i dydaktyk

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS, zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy z osobami po traumach prostych i złożonych oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w egzaminie wstępnym
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS
 • zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy z osobami po traumach prostych i złożonych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS oraz zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy z osobami po traumach prostych i złożonych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Weź udział w egzaminie wstępnym

Egzamin odbywa się w formie zdalnej na początku: czerwca, lipca, sierpnia, września i października. O terminie egzaminu wstępnego poinformuje Cię Biuro CSPiS.

Uwaga:

 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS, zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy z osobami po traumach prostych i złożonych oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 730 PLN 17 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 8 400 PLN 16 800 PLN
Zapłać w 1 racie 16 400 PLN 16 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj