Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hc4"

O studiach

Studia podyplomowe z coachingu i mentoringu przygotowują specjalistów do profesjonalnego wspierania innych w osiąganiu sukcesów w rozwoju osobistym i zawodowym.

Słuchacze poznają praktyczne narzędzia coachingowe, uczą się budować relacje, badać potrzeby klientów i pracować z ich oporem, kontraktować usługi, rejestrować przebieg sesji oraz prowadzić dokumentację procesu coachingowego. Poznają historię i różne rodzaje coachingu, takie jak coaching grupowy, zespołowy i strategiczny.

Program kładzie nacisk na etykę i profesjonalizm w pracy, co zapewnia bezpieczeństwo klientom. Na zakończenie studiów uczestnicy przechodzą praktyczny warsztat dyplomowy i superwizję, zdobywając solidne podstawy do rozpoczęcia kariery w branży.

 

Czy to studia dla ciebie?

Nasza oferta jest skierowana do:

 • coachów
 • mentorów
 • doradców zawodowych
 • doradców personalnych
 • menedżerów
 • specjalistów ds. HR
 • kierowników projektów
 • kierowników zespołów
 • liderów społecznych
 • trenerów
 • konsultantów
 • specjalistów ds. rozwoju zawodowego

Dlaczego warto?

 1. Podejmiesz naukę na uczelni będącej krajowym liderem w dziedzinie psychologii i rozwoju osobistego.
 2. Zdobędziesz wiedzę od uznanych specjalistów i praktyków w dziedzinie coachingu, członków renomowanych organizacji coachingowych, takich jak International Coach Federation (ICF), International Coaching Community (ICC), Izby Coachingu czy European Coaching Federation.
 3. Dzięki warsztatowi dyplomowemu i superwizji pracy własnej otrzymasz wartościową informację zwrotną od profesjonalistów.
 4. Zdobędziesz praktyczne umiejętności prowadzenia procesu coachingowego i doskonałe przygotowanie do rozpoczęcia kariery w branży.

Rekomendacje naszych słuchaczy

Poznaj opinię naszej absolwentki.

Program studiów

Blok tematyczny

Trening integracyjny

Trening integracyjny.

Blok tematyczny

Podstawy coachingu i mentoringu

Wprowadzenie do problematyki coachingu i mentoringu.

Rola coachingu we wspomaganiu zdolności adaptacyjnych człowieka.

Historia coachingu, zastosowanie coachingu, rodzaje coachingu.

Coach – zawód, rola, misja. Organizacje zawodowe coachów, mentorów.

Podstawowe modele procesów coachingowych.

Blok tematyczny

Praktyka coachingu i mentoringu

Diagnoza potrzeb klienta. Kontraktowanie usług.

Rejestracja przebiegu sesji. Dokumentowanie zmian w coachingu.

Narzędzia coacha.

Tutoring.

Coaching grupowy, dynamika procesów grupowych.

Intermentoring. Prezentacja programu "Dynamizm i Doświadczenie".

Action Learnig.

Relacja i dialog w coachingu/mentoringu/tutoringu.

Mentoring, kontrakt, proces, modele mentoringu.

Coaching a psychoterapia, trening umiejętności pomagania w sytuacjach trudnych.

Praca z oporem coachowanego.

Coaching w zespole pracowniczym.

Coaching strategiczny.

Kodeks etyczny coacha i mentora.

Blok tematyczny

Moduł dyplomowy

Superwizja.

Warsztat dyplomowy.

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin dydaktycznych. Zjazdy odbywają się co 3 tygodnie w soboty i niedziele. Wyjątek stanowi 36-godzinny trening integracyjny, który potrwa od czwartku do niedzieli.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach
 • 100% obecność na treningu integracyjnym
 • Zdobycie cząstkowych zaliczeń przewidzianych programem studiów
 • Złożenie pracy dyplomowej polegającej na opisaniu pięciu przeprowadzonych sesji coachingowych lub mentoringowych
 • Prezentacja podczas warsztatu dyplomowego

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą psychologowie, psychoterapeuci i certyfikowani coachowie zrzeszeni w organizacjach coachingowych, m.in. przedstawiciele International Coach Federation (ICF), International Coaching Community (ICC), Izby Coachingu i European Coaching Federation.

Inicjatorka i pomysłodawczyni kierunku

 
Bożena Boruta-Gojny
 
psycholog, psychoterapeuta
 
Agata Otrębska
 
trener, certyfikowany coach i manager
 
Benedykt Peczko
 
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, akredytowany Coach, superwizor Izby Coachingu

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025