Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000008BXl"

O studiach

Behawiorystyka kotów to studia skierowane zarówno do osób, które już rozpoczęły zawodowe działania z kotami, oraz dla osób, dla których jest to całkiem nowe zagadnienie. Słuchacze otrzymują solidne podstawy wiedzy dotyczącej potrzeb i zachowań kotów, a także zdobywają nowe, praktyczne umiejętności, niezbędne dla zrozumienia kocich potrzeb i specyfiki ich zachowań.

Studia umożliwiają usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy, a także uzupełnienie jej o nowe, praktyczne aspekty.

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Zasady pracy w zawodzie behawiorysty: prowadzenie konsultacji, budowanie marki w branży zwierzęcej, kontakt z klientem.
 • Podstawy medycyny behawioralnej i weterynarii dla właściwej oceny przypadków.
 • Kompleksowe podejście do pacjenta: zachowanie, żywienie, ocena stanu organizmu.
 • Głębokie zrozumienie specyfiki kociego gatunku.
 • Skuteczne techniki rozwiązywania problemów behawioralnych u kotów.
 • Praktyczne umiejętności analizy zachowań oraz podstawy mechanizmów uczenia się i reakcji u kotów.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia skierowane są do osób, które zawodowo mają styczność z kotami lub chcą poszerzyć swoje umiejętności związane z opieką nad kotem w życiu prywatnym.

Zapraszamy m.in.:

 • osoby zainteresowane behawiorystyką kotów, zarówno w kontekście hobbystycznym, jak i zawodowym,
 • pracowników schronisk dla zwierząt, fundacji i stowarzyszeń niosących pomoc zwierzętom,
 • opiekunów tymczasowych kotów,
 • personel weterynaryjny, zainteresowany poszerzeniem wiedzy z zakresu kociego behawioru,
 • przedstawicieli branż, takich jak hotelarstwo dla zwierząt, cat sitting czy grooming,
 • catsitterów, groomerów i osoby prowadzące kocie hotele,
 • hodowców kotów.

Dlaczego warto?

 1. Nauczysz się odczytywać i interpretować skomplikowane zachowania kotów oraz ich opiekunów w kontekście relacji społecznych, zaburzeń behawioralnych, komunikacji na linii kot-kot oraz kot-człowiek
 2. Dowiesz się jak dobrać odpowiednią metodę szkoleniową / treningową do potrzeb kociego pacjenta, możliwości opiekuna (stałego lub tymczasowego) oraz warunków środowiskowych, w których przebywa pacjent podczas prowadzenia terapii behawioralnej
 3. Będziesz w stanie zalecić właściwe postępowanie dietetyczne, uwzględniające potrzeby indywidualnego pacjenta, stan jego zdrowia oraz zastosować dietę jako ważny element pracy z zaburzeniami behawioralnymi
 4. Nauczysz się wstępnie oceniać ogólny stan zdrowia pacjenta i wyciągać wnioski oraz wydawać zalecenia dotyczące korelacji pomiędzy zdrowiem a zachowaniem, co jest kluczowe w praktyce behawioralnej
 5. Dowiesz się jak przeprowadzić konsultację behawioralną / poradę / pogadankę / prelekcję, czyniąc to w sposób merytoryczny, jasny i zrozumiały dla odbiorcy oraz dostosowany do jego poziomu (w tym np. kierując wskazówki do dzieci)
 6. Będziesz w stanie współdziałać z innymi specjalistami (lekarzami weterynarii, zoodietetykami, zoofizjoterapeutami, groomerami, hodowcami i in.) dla uzyskania jak najlepszego efektu końcowego, obserwowanego u pacjenta objętego holistyczną terapią behawioralną

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawy behawioryzmu kotów

Ewolucja i udomowienie kotów w ujęciu problemowym

Współczesna struktura populacji kotów na świecie

Etogram kota, anatomia i zmysły, instynkty i popędy

Komunikacja w kocim świecie

Socjalizacja i przystosowanie do życia

Organizacja przestrzeni, bezpieczeństwo i zabawa

Kocięta – rozwój miotu i właściwa opieka

Procesy i mechanizmy uczenia

Strategie przetrwania i systemy emocjonalne

Zabawa i trening jako formy pracy behawioralnej

Blok tematyczny

Postępowanie dietetyczne w terapii behawioralnej kotów

Anatomia i fizjologia układu pokarmowego kotów

Potrzeby gatunkowe kota w kontekście doboru właściwej diety

Rola podstawowych składników odżywczych w diecie i ich wpływ na dobrostan fizyczny oraz behawioralny

Bilanse dietetyczne

Suplementacja i jej rola w żywieniu oraz w pracy behawioralnej

Problemy żywieniowe pacjentów o specjalnych potrzebach: dieta eliminacyjna, redukcyjna, wpływ kastracji na żywienie i zachowanie, alergie pokarmowe

Dobór odpowiednich diet jako uzupełnienia terapii behawioralnej

Omówienie diet specjalistycznych i porównanie różnych modeli żywienia

Zaburzenia behawioralno-żywieniowe w praktyce – case study

Wpływ diety na homeostazę organizmu

Porównanie różnych modeli żywieniowych

Czytanie etykiet, analiza składów karm

Obliczanie dawek pokarmowych

Blok tematyczny

Podstawy weterynarii w terapii kotów z zaburzeniami behawioralnymi

Definicja zdrowia i choroby w ujęciu pracy z pacjentem behawioralno-weterynaryjnym

Podstawowe zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii gatunku kluczowe dla oceny dobrostanu pacjenta behawioralnego

Profilaktyka weterynaryjna jako kluczowy element bezpieczeństwa pacjentów behawioralnych

Choroby wirusowe – przegląd, zasady bezpieczeństwa, profilaktyka u pacjentów behawioralnych

Zoonozy - bezpieczeństwo i higiena w pracy behawiorysty

Wybrane choroby metaboliczne i zaburzenia hormonalne

Analiza wyników badań laboratoryjnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia konsultacji behawioralnych

Podstawy pierwszej pomocy u kotów – w tym podstawy RKO u kota

Ocena parametrów życiowych kota

Zasady bezpieczeństwa i transportu zwierzęcia oraz kontaktu z pacjentem behawioralnym w lecznicy weterynaryjnej

Blok tematyczny

Medycyna behawioralna kotów

Przegląd funkcjonowania neuroprzekaźników i hormonów w organizmie kota, z uwzględnieniem ich roli w kształtowaniu zachowań

Analiza wpływu wczesnych doświadczeń na rozwój układu nerwowego kota oraz ich długoterminowego wpływu na zachowanie

Przegląd metod i technik stosowanych w treningu behawioralnym kotów, podkreślając ich wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego

Analiza zastosowania terapii farmakologicznej i suplementacji w leczeniu zaburzeń behawioralnych kotów

Analiza wpływu chorób przewlekłych na zachowanie kotów oraz strategie interwencyjne i terapeutyczne

Blok tematyczny

Zaburzenia i problemy behawioralne kotów domowych

Zaburzenia dotyczące pozakuwetowej urynacji i defekacji

Agresja u kotów – problemy na linii kot-kot, kot-człowiek, kot-inne gatunki

Zaburzenia socjalizacyjne i ich konsekwencje dla kota na różnych etapach życia

Zaburzenia lękowe u kotów – lękliwość pierwotna i nabyta

Zdrowotne przyczyny zaburzeń behawioralnych u kotów domowych

Niespecyficzne zaburzenia behawioralne – m.in. wokalizacja, kompulsja, zespół falującej skóry kotów

Start button theory jako narzędzie w pracy z problemem behawioralnym

Emocje u kotów w kontekście rozwiązywania problemów behawioralnych pacjentów

Problemy kotów dojrzałych, geriatrycznych i przewlekle chorych

Specyfika opieki nad kotami z niepełnosprawnościami – nabytymi i wrodzonymi

Problem pacjentów w stanie paliatywnym i terapia uporczywa u kotów chorych / niepełnosprawnych, eutanazja, żałoba ludzi i zwierząt

Analiza przypadków pacjentów z zaburzeniami behawioralnymi – case study – z omówienie konkretnych technik terapeutycznych oraz uzupełniających metod pracy.

Blok tematyczny

Praktyczne aspekty pracy behawiorysty

Techniczne aspekty prowadzenia konsultacji behawioralnej – stacjonarnie i online

Wyposażenie i zaplecze niezbędne go prowadzenia konsultacji behawioralnych

Kontakt z klientem i zasady dobrej współpracy – strategie prowadzenia rozmów, oczekiwania i realia obu stron, zasady budowania relacji z klientem

Etyka pracy behawiorysty

Pisanie raportów pokonsultacyjnych i formułowanie zaleceń

Analiza problemów behawioralnych w oparciu o pracę z kotem o specjalnych potrzebach

Współpraca behawioralna z fundacjami i domami w których przebywają duże grupy kotów

Warsztaty z opracowywania planów terapeutycznych na podstawie prawdziwych przypadków – case study pacjentów behawioralnych

Tworzenie przestrzeni dla działalności behawiorystycznej w sieci i mediach

Budowanie marki własnej i podstawy prowadzenia działalności w praktyce behawioralnej

Kanały komunikacji z klientem w praktyce behawiorysty

Strategia biznesowa, badanie rynku i strategie marketingowe

Problem wypalenia zawodowego

Blok tematyczny

Prawne aspekty sprawowania opieki nad kotami domowymi

Sytuacja zwierząt w polskim prawie – uwagi ogólne

Wymogi prawne w zakresie opieki nad kotem domowym

Sytuacja prawna kota bezdomnego i kota wolno żyjącego oraz podmioty odpowiedzialne za zapewnienie opieki tym zwierzętom

Odpowiedzialność prawna hodowcy kotów domowych

Czyny przeciwko życiu i zdrowiu kotów domowych

Blok tematyczny

Praktyka behawioralna w opiece nad kotami bezdomnymi i schroniskowymi

Charakterystyka kotów bezdomnych i wolno żyjących oraz sposoby skutecznego pomagania zwierzętom

Pochodzenie kotów schroniskowych

Warunki życia w schronisku / przytulisku, a komfort psychiczny kota

Kluczowe problemy behawioralne kotów schroniskowych

Domy tymczasowe – funkcja, organizacja, praca z kotami wykazującymi zaburzenia behawioralne

Ocena przyszłego opiekuna - ankiety przedadopcyjne, wizyty przedadopcyjne i poadopcyjne, umowy adopcyjne, wskazówki dla nowych opiekunów

Formy i prawne podstawy działalności organizacji pomagających kotom

Sposoby pozyskiwania pieniędzy i pomocy materialnej dla kotów w potrzebie

Blok tematyczny

Koty rasowe i hodowlane w praktyce behawiorysty

Zasady tworzenia i działania legalnej hodowli

Kompetencje i kwalifikacje hodowcy

Tajniki rodowodów

Podstawy prowadzenia pracy hodowlanej

Wystawy, przeglądy miotów, niezbędne badania, profilaktyka hodowlana

Specyfika zachowań behawioralnych w hodowli

Blok tematyczny

Kocia edukacja dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

Postawy prawne, w tym zasady tworzenia regulaminu zajęć i zgody na udział w zajęciach

Tematyka zajęć z dziećmi i młodzieżą

Zasady tworzenia scenariuszy zajęć

Metodyka prowadzenia zajęć, w tym storytelling w edukacji

Koncepcja postaw utajonych

Dobór kotów do zajęć z udziałem zwierzęcia

Dobrostan i zasady bezpieczeństwa w przypadku udziału kota w zajęciach edukacyjnych z dziećmi

Blok tematyczny

Felinoterapia

Rola i zadania felinoterapii w pracy z pacjentem ludzkim

Felionterapia jako proces zmian rozwojowych, emocjonalnych i socjalizacyjnych u dzieci i dorosłych

Korzyści płynące z posiadania zwierząt, w tym zwierząt-terapeutów

Cele i adresaci animaloterapii

Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć z kotem

Dobrostan kota i pacjenta w animaloterapii

Przykładowe scenariusze zajęć z felinoterapii

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć. Zjazdy odbywają się co 2–3 tygodnie w weekendy.

Zajęcia realizowane są w formule hybrydowej – wybrane wykłady i warsztaty są prowadzone stacjonarnie w kampusie Uniwersytetu SWPS, a inne online (75%). Nie ma możliwości łączenia tych form.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • obecność na min. 80 proc. zajęć
 • zaliczenie dwóch egzaminów pisemnych w formie testu po I i II semestrze nauki
 • wykonanie śródsemestralnych krótkich zadań lub ćwiczeń pisemnych, realizowanych na zajęciach oraz między zjazdami
 • przygotowanie praktycznej pracy zaliczeniowej w formie ćwiczenia z kotem na koniec I semestru (dokumentacja w postaci filmu oraz opisu)
 • zaliczenie pracy końcowej na zasadzie case study, dotyczącej zadanego przypadku behawioralnego kota

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra prowadzących to osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w pracy z kocimi pacjentami w zakresie behawiorystyki, weterynarii, felinoterapii, dietetyki, edukacji czy prawa. Każda z nich jest specjalistką w swojej dziedzinie, od lat dzielącą się wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami w ramach studiów, kursów, webinarów oraz spotkań na żywo.

  kierowniczka kierunku

 •  
  Małgorzata Biegańska-Hendryk
   
  specjalistka w dziedzinie behawiorystyki zwierząt towarzyszących
 •  
  Katarzyna Ganszczyk-Rawska
   
  biolożka i behawiorystka zwierzęca
 • dr
  Agnieszka Gruszczyńska
  dr
  prawniczka, specjalistka z zakresu prawa zwierząt
 •  
  Justyna Kwaśniok
   
  hodowczyni kotów rasy maine coon
 •  
  Barbara Orzechowska-Piekiełek
   
  felinoterapeutka oraz instruktorka felinoterapii
 •  
  Aleksandra Stasiorowska
   
   
 • lek. wet.
  Karolina Ściubisz
  lek. wet.
  weterynarz, dietetyk psów i kotów
 • dr
  Małgorzata Wesołowska
  dr
  behawiorysta zwierzęcy
 • dr
  Martyna Woszczyło
  dr
  lekarka weterynarii, behawiorystka psów i kotów

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj