Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hci"

O studiach

Wiedza z zakresu ekopsychologii, ekoterapii i zmiany społecznej we współczesnym świecie znajduje swoje zastosowanie w różnych kontekstach życia zawodowego i prywatnego, m.in. w terapeutycznej, trenerskiej, edukacyjnej i społecznej pracy.

Nasi słuchacze zdobywają wiedzę na temat metod pracy w kontakcie z naturą i promowania zrównoważonego rozwoju bazującego na najnowszych badaniach. Zyskują odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczania bycia częścią przyrody i tym samym konsekwencji tego dla jednostki i społeczeństwa. Próbują w praktyczny sposób przełożyć zdobytą wiedzę na obszary związane z pracą pomocową, edukacją czy aktywizmem.

Studia obejmują tematy, takie jak: emocje związane ze zmianami ekologicznymi, np. smutek, niepokój ekologiczny czy depresja klimatyczna, a także interwencje terapeutyczne wspierające mechanizmy radzenia sobie, z wykorzystaniem tych związanych z naturą (ekoterapia w różnych formach, terapia systemowa i narracyjna, terapia skoncentrowana na współczuciu). Większość zajęć poświęcona jest wykorzystaniu wiedzy psychologicznej do projektowania pożądanych społecznie zmian oraz kształtowania zaangażowanych i proekologicznych obywateli.

Więcej informacji o studiach

Ekopsychologia jest jedną z najnowszych dziedzin psychologii, która uwzględnia fakt, że tożsamość, zdrowie psychiczne i fizyczne, a nawet szczęście są nierozłącznie związane z relacją wobec świata naturalnego, przyrody (e.g. Stokols et al., 2009). Zawiera także perspektywę myślenia systemowego. Ukazuje wielość połączeń, współzależności i związków między światem natury a kondycją współczesnego człowieka.

Ekopsychologia zajmuje się zarówno procesami, które wskazują na to, co łączy, jak i oddziela człowieka od świata naturalnego, od siebie, oraz od innych ludzi. Pokazuje, jak te procesy mają na niego wpływ i jakie niosą ze sobą konsekwencje. Jak w epoce tzw. antropocenu, zmian klimatycznych, cywilizacyjnych, nowych pandemii, zbliżenie z naturą może przełożyć się na wzmocnienie dobrostanu psychicznego i fizycznego człowieka. Jak wpływa na odporność i umiejętność radzenia sobie ze zmianami, których dynamika w świecie przyspiesza.

Ekopsychologia zajmuje się również stanem świata naturalnego, od którego człowiek zależy. Odnosi się do myślenia systemowego, które jest czymś więcej niżeli pokazaniem sumy poszczególnych interakcji. Przede wszystkim pokazuje, jak poszczególne interakcje wzajemnie na siebie wpływają, na kontinuum od mikro do makro skali – od tego, co osobiste, związane z innymi ludźmi, poprzez zwierzęta, przyrodę, świat ożywiony i nieożywiony (przedmioty, miasta).

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia kierujemy do wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie najnowszych doniesień z obszaru ekopsychologii. Którzy chcą wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów w swoim życiu zawodowym, w swoich organizacjach, a także w życiu osobistym.

Zapraszamy osoby wykonujące pracę związaną z edukacją lub pomocą, m.in.:

 • psychologów,
 • psychoterapeutów,
 • trenerów,
 • coachów,
 • edukatorów,
 • aktywistów,
 • specjalistów HR.

Dlaczego warto?

 1. Ukończysz pierwsze studia w Polsce, które nawiązują do uważnego podejścia wobec wiedzy naukowej.
 2. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców (z Wielkiej Brytanii), praktyków oraz badaczy podejścia ekopsychologii i ekoterapii.
 3. Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do badań w ujęciu ekopsychologii i jej praktycznego zastosowania w kontekście klinicznym (w pracy terapeutycznej, treningowej) oraz edukacyjnym/ aktywizmie.
 4. Stworzysz praktyczny projekt (pomocowy lub edukacyjny) będący przełożeniem wiedzy psychologicznej oraz ekopsychologicznej na zmianę społeczną – zaprojektujesz zmiany postaw, nawyków czy postrzegania w zakresie ludzkiej kohabitacji z naturą.
 5. Odbędziesz konsultacje projektowe z mentorem (online).

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawa teoretyczna (semantyka, semiotyka, modele i założenia)

Ekopsychologia, psychologia ochrony przyrody, psychologia środowiskowa, psychologia antropocenu

Połączenie z naturą (ang. nature connectedness)

Psychologia więzi ze światem pozaludzkim

Zrównoważony rozwój, ekonomia ekologiczna i problemy marazmu antropocenu

Emocje wobec kryzysu klimatycznego i ekologicznego

Psychologia na rzecz zmiany: modelowanie społeczne i projektowanie zmian, poprzez promowanie pozytywnego zaangażowania, angażujące przekazy, działania, doświadczenia

Człowiek w obliczu nowych technologii

Blok tematyczny

Interwencje terapeutyczne

Ekoterapia: różne formy zastosowania w pracy klinicznej, trenerskiej i edukacyjnej

Psychologia zdrowia a ryzyka dla zdrowia psychicznego płynące ze zmian klimatu

Uważność w oparciu o ekopsychologię i połączenie z naturą

Terapia systemowa oraz narracyjna

Trauma w kontekście terapii systemowej i narracyjnej

Terapia skoncentrowana na współczuciu CFT (compassion focused therapy)

Blok tematyczny

Edukacja i zmiana społeczna

Outdoor education, czyli rozwój w przestrzeni przyrody

Ekoetyka i etyka środowiskowa, w tym efektywny altruizm

Społeczna uważność

Zrównoważone przywództwo – zmiany w organizacjach

Psychologia na rzecz zmiany: modelowanie społeczne i projektowanie zmian, poprzez promowanie pozytywnego zaangażowania, angażujące przekazy, odpowiednio zaprojektowane działania oraz doświadczenia

Antropologia środowiskowa/społeczna

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 190 godzin zajęć dydaktycznych. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy. Zajęcia realizowane są w trakcie 11-12 zjazdów.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online (5-7 zjazdów). Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z testu
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej przygotowywanej podczas studiów

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, w tym profesorowie akademiccy. Kadra składa się z polskich i zagranicznych wykładowców, praktyków oraz badaczy podejścia ekopsychologii i ekoterapii (specjalizujących się w różnych zakresach i tematach), w tym wykładowców z kolebki badań i modeli terapeutycznych nad ekopsychologią i ekoterapią w Europie (Wielka Brytania).

Kierowniczka merytoryczna kierunku

dr
Julia E. Wahl
dr
psycholog, PhD researcher
dr
Maria Baran
dr
psycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji międzykulturowych
prof. dr hab.
Ewa Bińczyk
prof. dr hab.
zajmuje się m.in. współczesną filozofią środowiskowa, filozofią nauki i ekonomii ekologicznej
 
Roger Duncan
 
terapeuta rodzinny, superwizor, wykładowca i autor licznych publikacji z zakresu edukacji terapeutycznej
 
Joanna Flis
 
psycholożka, specjalistka z zakresu pedagogiki, ceryfikowana psychoterapeutka
dr
Joanna Godawa
dr
arteterapeutka, pedagog specjalny, autorka bajek dla dzieci
 
Matthew Henson
 
psychoterapeuta, ekopsycholog, trener psychoterapii i facylitator
 
Maria Kasprowicz
 
psycholożka, psychoterapeutka, nauczyciela terapii systemowej, superwizorka
dr
Agata Konczal
dr
antropolożka, pracowniczka naukowa, autorka
dr hab.
Katarzyna de Lazari-Radek
dr hab.
filozofka i etyczka
 
Mark Leonard
 
specjalista w obszarze zrównoważonego rozwoju, autor programu MBOE
dr
Konrad Maj
dr
psycholog społeczny, trener biznesu
 
Katarzyna Małkowicz
 
psycholożka, terapeutka, diagnostka, superwizorka, edukatorka
dr
Mira Marcinów
dr
psycholożka, filozofka, pisarka
prof.
Kirsten McEwan
prof.
specjalistka w dziedzinie zdrowia i dobrostanu
prof.
David Sheffield
prof.
specjalista psychologii zdrowia, sportu oraz w tematyce nature connectedness
 
Agnieszka Wołyńska
 
psycholog, socjolog, pedagog, trener biznesu, psychoterapeuta systemowy oraz CFT (Compassion Focused Therapy) w trakcie certyfikacji
 
Dominika Zaremba
 
kognitywistka, psycholożka, ekoterapeutka, psychotraumatolożka

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj