Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcn"

Kierunek dostępny także w:

Krakowie.

O studiach

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji zawodowych słuchaczy w takich obszarach, jak: psychologia jedzenia i odchudzania, zaburzenia odżywiania, żywienie w wybranych jednostkach chorobowych, edukacja żywieniowa i aktywność fizyczna.

Pokazujemy możliwości wykorzystania elementów terapii poznawczo-behawioralnej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych oraz udzielaniu pomocy psychologicznej w obszarze psychodietetyki, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kierunek bazuje na interdyscyplinarnym podejściu do rozumienia procesu zmiany zachowań zdrowotnych. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają efektywniejszą pracę z pacjentami/klientami, jak również sprawną współpracę z innymi specjalistami.

Więcej informacji o studiach

Podczas warsztatów słuchacze uczą się, jak efektywnie komunikować się z pacjentem/klientem, który ma zaburzenia jedzenia, takie jak otyłość, bulimia, anoreksja, napady objadania się, bigoreksja, ortoreksja czy pica. Zdobywają podstawową wiedzę z obszarów dietetyki, psychologii i aktywności fizycznej.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które wykorzystają wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii w pracy zawodowej i chcą wspierać pacjentów w ich terapii.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również absolwenci innych kierunków niż psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia, technologia żywności czy zdrowie publiczne, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Studia kierowane są m.in. do:

 • dietetyków,
 • psychologów,
 • psychoterapeutów,
 • lekarzy,
 • promotorów zdrowia,
 • pielęgniarek,
 • pedagogów,
 • nauczycieli,
 • technologów żywności,
 • fizjoterapeutów.

Dlaczego warto?

 1. Zdobędziesz pogłębioną wiedzę z zakresu psychologii jedzenia, zaburzeń odżywiania, dietetyki, edukacji żywieniowej, aktywności fizycznej, żywienia człowieka zdrowego i chorego, prawa medycznego oraz etyki.
 2. Poznasz techniki diagnozy i interwencji w zakresie nadwagi i otyłości oraz rodzaje terapii zaburzeń odżywiania.
 3. Podczas zajęć warsztatowych zdobędziesz praktyczne umiejętności interpretowania zachowań i motywów człowieka, które ułatwią efektywną pracę z pacjentem.
 4. Zdobędziesz umiejętność oceniania zjawisk społecznych obejmujących problemy psychologiczne, pomocowe i terapeutyczne w zakresie żywienia.
 5. Nauczysz się projektować i oceniać programy żywieniowe w wysiłku fizycznym i sporcie.
 6. Będziesz mieć kontakt z wybitnymi specjalistami w dziedzinie psychodietetyki w kraju

Program studiów

Blok tematyczny

Psychologia jedzenia

Psychologia jedzenia i odchudzania (16 godz.)

Praktyczne aspekty pracy z pacjentami odchudzającymi się – psychologiczne studia przypadków (12 godz.)

Praca z pacjentem nad zmianą nawyków żywieniowych z elementami terapii poznawczo-behawioralnej (16 godz.)

Dialog motywujący w pracy z pacjentem (8 godz.)

Stres i jego wpływ na zdrowie somatyczne i psychiczne (8 godz.)

Umiejętności pracy z grupą (6 godz.)

Jedzenie emocjonalne (8 godz.)

Nadwaga i otyłość – interwencje psychologiczne (8 godz.)

Uzależnienia behawioralne (6 godz.)

Blok tematyczny

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania – wprowadzenie (4 godz.)

Obraz kliniczny i diagnoza zaburzeń odżywiania (4 godz.)

Praktyczne aspekty pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania (12 godz.)

Blok tematyczny

Dietetyka

Podstawy żywienia – mody żywieniowe vs. dietetyka oparta na faktach (4 godz.)

Żywienie człowieka w wybranych jednostkach chorobowych – studia przypadków (20 godz.)

Odchudzanie – interwencje dietetyczne (8 godz.)

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych (4 godz.)

Interakcje leków z żywnością (4 godz.)

Blok tematyczny

Edukacja żywieniowa

Edukacja żywieniowa (8 godz.)

Praca z dzieckiem nad kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych (4 godz.)

Blok tematyczny

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii chorób (8 godz.)

Psychologia sportu – motywowanie do aktywności fizycznej (4 godz.)

Żywienie w wysiłku fizycznym i sporcie (4 godz.)

Blok tematyczny

Prawo medyczne

Wybrane aspekty prawne konsultacji psychodietycznych (4 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów. Zjazdy odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu. Zajęcia są realizowane w trakcie 12-13 zjazdów przez 9 miesięcy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 9-10 zjazdów realizowane jest online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Pozytywne zaliczenie testu wiedzy
 • Projekt zaliczeniowy – praca + prezentacja na wybrany temat

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra prowadzących to doświadczeni wykładowcy, praktycy i specjaliści, m.in. z zakresu psychologii jedzenia i odchudzania, żywienia w wybranych jednostkach chorobowych oraz aktywności fizycznej.

  Kierowniczka merytoryczna kierunku

 • dr
  Angelika Staszewska
  dr
  doktor nauk o zdrowiu, wykładowca akademicki, specjalistka w zakresie psychodietetyki i promocji zdrowia
 • dr
  Izabella Bednarczyk-Bochenek
  dr
  psycholog
 •  
  Karolina Chlebosz
   
  psycholog, instruktor sportowy, wykładowca
 •  
  Marcin Czarnecki
   
  adwokat, wykładowca
 • dr
  Anna Januszewicz
  dr
  psycholog, specjalista psychodietetyki, naukowo zajmuje się mechanizmami kontroli zachowania
 • dr
  Agata Juruć
  dr
  psycholog, dietetyk, wykładowca akademicki
 • dr
  Angelika Kargulewicz
  dr
  dietetyk kliniczny, doktor nauk medycznych, wykładowca, redaktor prowadząca czasopisma Food Forum
 • dr
  Marcin Kochanowski
  dr
  doktor psychologii, nauczyciel akademicki i praktyk psychologii sportu
 •  
  Dominika Kolasińska
   
  psycholog, trener biznesu oraz certyfikowany psychoterapeuta
 • dr
  Mirosława Leopold
  dr
  psycholog rozwojowy i coach
 •  
  Sylwia Leszczyńska
   
  dietetyk kliniczny, psychodietetyk
 • dr
  Maciej Skibiński
  dr
  psycholog, doktor nauk medycznych, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikowany terapeuta, superwizor i trener Programu Simontona, terapeuta i trener Racjonalnej Terapii Zachowania
 •  
  Tadeusz Sowiński
   
  dietetyk, specjalista z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie, wykładowca, trener, członek kadry dydaktycznej PZKFiTS

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025