logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do dietetyków, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, promotorów zdrowia, pielęgniarek, pedagogów, nauczycieli, technologów żywności, fizjoterapeutów.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Celem realizacji studiów jest rozwój kompetencji zawodowych słuchaczy odpowiadających potrzebom społecznym w zakresie psychologii jedzenia i odchudzania, zaburzeń odżywiania, nadwagi i otyłości, żywienia w wybranych jednostkach chorobowych, edukacji żywieniowej, aktywności fizycznej oraz kształtowania i modyfikacji nawyków żywieniowych wśród pacjentów (dzieci, młodzieży, osób dorosłych).
Podczas realizacji studiów zwracamy również szczególną uwagę na potrzebę współpracy specjalistów w wielozadaniowych zespołach, np. w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń odżywiania (zajęcia w ramach modułu dotyczącego tego obszaru współprowadzone są przez psychologa, lekarza psychiatrę i dietetyka - specjalistów w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania).
Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas studiów pozwolą na zwiększenie skuteczności działania w obszarze pracy zawodowej słuchaczy oraz pozwolą na świadomą i efektywną pracę z pacjentami.
Zajęcia - realizowane w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów - prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, praktyków i specjalistów m.in. z zakresu psychologii jedzenia i odchudzania, żywienia w wybranych jednostkach chorobowych oraz aktywności fizycznej."

Januszewicz psychodietetykadr Angelika Staszewska
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z Psychodietetyki skierowane są do osób o specjalnościach, w których wiedza z zakresu dietetyki i psychologii jest potrzebna do wykonywania zawodu, a co za tym idzie wspierania pacjentów w ich terapiach. Studia adresowane są do dietetyków, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, promotorów zdrowia, pielęgniarek, pedagogów, nauczycieli, technologów żywności, fizjoterapeutów. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Cel

Studia bazują na interdyscyplinarnym podejściu do zmiany zachowań zdrowotnych i mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności, które umożliwią im zarówno efektywniejszą pracę w ramach swojego zawodu, jak również sprawną współpracę z innymi specjalistami. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów terapii poznawczo-behawioralnej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych oraz pomocy psychologicznej w obszarze psychodietetyki. Studia mają w praktyczny sposób pokazać uczestnikom, jak powinna wyglądać efektywna komunikacja z pacjentem/klientem z zaburzeniami jedzenia (m.in. otyłość, bulimia, anoreksja, zaburzenie z napadami objadania się, bigoreksja, ortoreksja, pica), podczas warsztatów z doświadczonymi trenerami słuchacze przećwiczą podstawowe umiejętności potrzebne w kontakcie z taką osobą. Słuchacze zyskają podstawową wiedzę z obszarów: dietetyki, psychologii i aktywności fizycznej, co pozwoli im lepiej rozumieć proces zmiany zachowań zdrowotnych w pracy z pacjentem/klientem.

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego (dietetyka, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia, technologia żywności, zdrowie publiczne) muszą odbyć rozmowę rekrutacyjną.

Czas trwania

Dwa semestry, 180 godzin, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12-13 zjazdów i odbywają się w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu w budynku Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 3-4 zjazdy będą realizowane w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testu wiedzy i zdanie praktycznego egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w ramach siedmiu bloków tematycznych dotyczących psychologii jedzenia, zaburzeń odżywiania, dietetyki, edukacji żywieniowej, aktywności fizycznej, prawa medycznego oraz etyki.
Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas zajęć (realizowanych w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów) pozwolą na zwiększenie skuteczności działania w obszarze pracy zawodowej słuchaczy oraz pozwolą na świadomą i efektywną pracę z pacjentami.

MODUŁ I PSYCHOLOGIA JEDZENIA

 • Psychologia jedzenia i odchudzania
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentami odchudzającymi się - psychologiczne studia przypadków
 • Praca z pacjentem nad zmianą nawyków żywieniowych z elementami terapii poznawczo-behawioralnej
 • Dialog motywujący w pracy z pacjentem
 • Stres i jego wpływ na zdrowie somatyczne i psychiczne
 • Umiejętności pracy z grupą
 • Uzależnienia behawioralne
 • Jedzenie emocjonalne
 • Nadwaga i otyłość - interwencje psychologiczne

MODUŁ II ZABURZENIA ODŻYWIANIA

 • Teoretyczne podstawy zaburzeń odżywiania
 • Obraz kliniczny i diagnoza zaburzeń odżywiania
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów (współprowadzenie: psycholog, psychiatra, dietetyk)

MODUŁ III DIETETYKA

 • Podstawy żywienia – mody żywieniowe versus dietetyka oparta na faktach)
 • Żywienie człowieka w wybranych jednostkach chorobowych (m.in. otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu 1 i 2, niedoczynność tarczycy, Hashimoto, zaburzenia odżywania, celiakia, alergie pokarmowe, IBS, niepłodność, PCOS, endometrioza, nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, nowotwory, dna moczanowa, choroba refluksowa przełyku)
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
 • Interakcje leków z żywnością
 • Odchudzanie - interwencje dietetyczne

MODUŁ IV EDUKACJA ŻYWIENIOWA

 • Edukacja żywieniowa
 • Praca z dzieckiem nad kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych

MODUŁ V AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii nadwagi i otyłości
 • Żywienie w wysiłku fizycznym i sporcie
 • Psychologia sportu – motywowanie do aktywności fizycznej

MODUŁ VI PRAWO MEDYCZNE

 • Wybrane aspekty prawne konsultacji psychodietycznych

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń/osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego (dietetyka, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia) muszą odbyć rozmowę rekrutacyjną.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 730 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.