Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcx"

O studiach

Studia podyplomowe z seksuologii praktycznej to kierunek stworzony z myślą o psychologach, terapeutach, lekarzach, pedagogach i wszystkich zainteresowanych tematyką seksualności.

Głównym celem naszego programu jest przekazanie uczestnikom aktualnej, kompleksowej wiedzy o seksualności. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu psychoseksuologii, zjawiska społeczne i biologiczne związane z seksualnością oraz podstawy pracy terapeutycznej nad problemami natury seksualnej.

Nasi absolwenci potrafią profesjonalnie zadbać o zdrowie seksualne dorosłych oraz wspierać rozwój seksualny dzieci i młodzieży. Są przygotowani do udzielania konsultacji w obszarze seksualności i prowadzenia edukacji seksualnej. Ich praca przyczynia się do tworzenia zdrowszego, bardziej świadomego społeczeństwa w temacie seksualności. / zdrowszego społeczeństwa, dla którego seksualność nie jest tematem tabu.

Uwaga! Studia nie przygotowują do ogólnej pracy psychoterapeutycznej. Prezentują techniki terapii problemów seksualnych, które mogą zastosować psychoterapeuci i osoby starające się o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Więcej informacji o studiach

W ramach studiów poruszymy m.in następujące zagadnienia:

 • biologiczne podstawy seksualności
 • różnicowanie płciowe
 • medycyna reprodukcyjna
 • profilaktyka i leczenie infekcji przenoszonych drogą płciową
 • rozwój psychoseksualny
 • seksualność w relacjach
 • poprawa jakości życia seksualnego
 • wspieranie rozwoju seksualnego
 • przyczyny problemów seksualnych
 • przyczyny problemów psychologicznych wynikających z reakcji na seksualną atypowość
 • wsparcie w problemach
 • podstawy diagnozy i opiniowania seksuologicznego
 • zmiany kulturowe w zakresie norm i zachowań seksualnych
 • zmiany kulturowe w podejściu do płci
 • bogactwo zainteresowań seksualnych
 

Partnerzy kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Oferta jest adresowana do osób, które chcą aktywnie działać na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, np. prowadzić edukację seksualną lub oferować wsparcie w kwestiach związanych z seksualnością. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki – po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

To kierunek przede wszystkim dla:

 • lekarzy
 • psychologów
 • psychoterapeutów
 • pedagogów

Dlaczego warto?

 1. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które ułatwią ci uzyskanie europejskiego certyfikatu psychoseksuologa oraz związanego z nim tytułu: EFS-ESSM Certified Psycho-Sexologist (ECPS).

  Więcej informacji.

 2. Zyskasz pełniejszy obraz norm seksualnych i zjawisk w seksuologii, dostrzeżesz ich związek z systemami etycznymi i ideologiami. Zaczniesz oceniać doniesienia naukowe z obszaru seksuologii w szerszej perspektywie, uwzględniającej kontekst społeczny i historyczny
 3. Odkryjesz bogactwo postaw, potrzeb, problemów i zainteresowań seksualnych. Dowiesz się, jak wspierać ludzi niezwykle zróżnicowanych pod względem seksualnym.
 4. Podejmiesz refleksję nad własnymi postawami, przekonaniami i uwarunkowaniami seksualnymi. Weźmiesz udział w warsztacie oceny postaw wobec seksualności, jedynym w ofercie studiów podyplomowych w Polsce.
 5. Nauczysz się dbać o zdrowie seksualne i pracować z seksualnością.

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które ułatwią ci uzyskanie europejskiego certyfikatu psychoseksuologa oraz związanego z nim tytułu: EFS-ESSM Certified Psycho-Sexologist (ECPS).
  Certyfikat uprawniający do używania tytułu EFS-ESSM Certified Psycho-Sexologist (ECPS) jest wydawany przez European Federation of Sexology (EFS) i European Society for Sexual Medicine (ESSM). O dokument ten mogą się ubiegać osoby z tytułem psychologa lub psychiatry, a także lekarze medycyny, którzy odbyli dodatkowe szkolenie z psychoterapii. Program naszych studiów pokrywa znaczną część zakresu egzaminu.
 • Odkryjesz bogactwo postaw, potrzeb, problemów i zainteresowań seksualnych. Dowiesz się, jak wspierać ludzi niezwykle zróżnicowanych pod względem seksualnym.
  Poznasz typowe problemy związane z życiem seksualnym osób zdrowych, takie jak rutyna seksualna w związku, specyficzne potrzeby partnera, niski poziom satysfakcji seksualnej czy trudności w relacjach. Omówimy pracę z seksualnością osób silnie wierzących, a także trudności, z którymi mierzą się ludzie z nietypową tożsamością płciową lub orientacją, wyjątkowymi potrzebami lub sposobami wyrażania seksualności, a także ci, którzy dokonali niezwykłych wyborów seksualnych. Obejmuje to m.in. osoby z niepełnosprawnością, LGBT, transpłciowe, fetyszystów oraz miłośników szczególnych praktyk seksualnych.
 • Nauczysz się dbać o zdrowie seksualne i pracować z seksualnością.
  Poznasz założenia pracy medycznej i psychologicznej w obszarze seksualności oraz inne kierunki pracy z seksualnością. Zdobędziesz podstawowe umiejętności w zakresie diagnozy i ekspertyzy seksuologicznej. W przypadkach wymagających pomocy klinicznej nauczysz się samodzielnie stosować skuteczne sposoby leczenia (lekarze) lub współpracować z lekarzami (psychoterapeuci). Poznasz zasady profilaktyki zdrowia seksualnego oraz ryzyko infekcji przenoszonych drogą płciową.
 • Twoja kompleksowa wiedza o seksualności umożliwi ci prowadzenie edukacji seksualnej, warsztatów edukacyjnych i poradnictwa seksuologicznego.
 • Poznasz biologiczne, psychiczne i społeczne aspekty seksualności.

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawy seksuologii (62 godz.)

Biologiczne podstawy seksualności

Różnicowanie płci

Wprowadzenie do metod badania seksualności człowieka

Norma w seksualności, jej społeczne kształtowanie i zmiany

Etyka w praktyce seksuologicznej

Seksualność w dzieciństwie i dojrzewaniu

Seksualność w dorosłości

HIV i inne infekcje przenoszone drogą płciową: drogi zakażenia, leczenie, epidemiologia

Podstawy seksuologii sądowej

Blok tematyczny

Seksuologia kliniczna (60 godz.)

Organiczne przyczyny problemów seksualnych i ich leczenie

Psychogenne problemy seksualne - wprowadzenie

Podejście poznawczo-behawioralne w leczeniu zaburzeń seksualnych i relacji

Podejście psychodynamiczne, humanistyczne i integracyjne w leczeniu zaburzeń seksualnych i relacji

Praktyczny trening diagnozy seksuologicznej

Diagnoza nadużyć seksualnych wobec dzieci i praca z rodziną kazirodczą

Uzależnienie od seksu i niekontrolowanych zachowań

Blok tematyczny

Praca z seksualnością i płciową różnorodnością (46 godz.)

Seksualność osób z niepełnosprawnościami

Transpłciowość – podejście biopsychospołeczne i wsparcie psychologiczne

Pomoc psychoseksualna dla osób LGBT

Kinky training: Klient z nietypową seksualnością

Praca z klientem silnie wierzącym

Nienormatywne relacje – poradnictwo psychologiczne

Blok tematyczny

Wspieranie rozwoju i zdrowia seksualnego (60 godz.)

Praca z własną seksualnością-przygotowanie do wykonywania zawodu

Trendy seksualne i współczesne kierunki pracy z seksualnością

Pozytywna praca z kobiecą seksualnością

Pozytywna praca z męską seksualnością

Jak prowadzić warsztat edukacji seksualnej

Poradnictwo okołotestowe HIV i szacowanie ryzyka

Praca interwencyjna

Psychologia miłości

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 228 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 2-4 zjazdów realizowanych jest stacjonarnie, a pozostałe odbywają się online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • obecność na min. 80 proc. zajęć
 • merytoryczna aktywność podczas zajęć
 • zaliczenie trzech testów wiedzy
 • przygotowanie i obrona przed komisją pracy końcowej, dotyczącej metod diagnozy i leczenia osoby z problemem seksualnym

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą eksperci w dziedzinie seksualności, w tym psychologowie, seksuologowie kliniczni, psychoterapeuci, edukatorzy.

Kierowniczka merytoryczna kierunku

dr
Katarzyna Grunt-Mejer
dr
psycholog, seksuolog
dr hab.
Grzegorz Iniewicz
dr hab.
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor
 
Aleksandra Korolik
 
psycholożka, edukatorka
dr
Robert Kowalczyk
dr
psycholog, seksuolog, biegły sądowy
PhD
Agata Loewe
PhD
terapeutka seksualna, psychoterapeutka
 
Emilia Skrzypczak
 
psycholożka, seksuolożka
dr n. hum.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
dr n. hum.
seksuolożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, superwizorka
dr n. med.
Małgorzata Starzec-Proserpio
dr n. med.
fizjoterapeutka uroginekologiczna, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 
Anna Tereszko
 
lekarz, psycholog, specjalistka psychiatrii dorosłych
dr n. społ.
Paulina Trojanowska–Malinowska
dr n. społ.
psychoterapeutka, seksuolożka, edukatorka
 
Patrycja Wonatowska
 
psycholożka, seksuolożka, edukatorka seksualna
dr
Mateusz Zatorski
dr
psycholog, specjalizuje się w psychologicznych aspektach żywego dawstwa

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 930 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 400 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 1 racie 8 400 PLN 8 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025