Bojarska, Katarzyna
Katarzyna Bojarska
dr n. hum.
wykładowczyni, trenerka, edukatorka seksualna i badaczka społeczna
Grunt-Mejer, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Grunt-Mejer
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Grunt-Mejerpsycholog, seksuolog
Iniewicz, Grzegorz
Grzegorz Iniewicz
dr hab. n. społ.
dr Katarzyna Grunt-Mejerpsycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor
Korolik, Aleksandra
Aleksandra Korolik
 
dr Katarzyna Grunt-Mejerpsycholożka, edukatorka
Kowalczyk, Robert
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, biegły sądowy
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Robert Kowalczyk
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Robert Kowalczykpsycholog, seksuolog, biegły sądowy
Loewe, Agata
Agata Loewe
PhD
dr Robert Kowalczykterapeutka seksualna, psychoterapeutka
Skrzypczak, Emilia
Emilia Skrzypczak
 
dr Robert Kowalczykpsycholożka, seksuolożka
Smaś-Myszczyszyn, Magdalena
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
dr n. hum.
dr Robert Kowalczykseksuolożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, superwizorka
Starzec-Proserpio, Małgorzata
Małgorzata Starzec-Proserpio
dr n. med.
dr Robert Kowalczykfizjoterapeutka uroginekologiczna, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Świetlicka, Maja
Maja Świetlicka
 
dr Robert Kowalczyklekarz, psycholog, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista seksuologii
Tereszko, Anna
Anna Tereszko
 
dr Robert Kowalczyklekarz, psycholog, specjalistka psychiatrii dorosłych
Trojanowska-Malinowska, Paulina
Paulina Trojanowska–Malinowska
dr n. społ.
dr Robert Kowalczykpsychoterapeutka, seksuolożka, edukatorka
Wonatowska, Patrycja
Patrycja Wonatowska
 
dr Robert Kowalczykpsycholożka, seksuolożka, edukatorka seksualna
Zatorski, Mateusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mateusz Zatorski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychotransplantolog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Stanowisko
adiunkt
Obszar zainteresowania
psychotransplantologia
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Mateusz Zatorskipsycholog, specjalizuje się w psychologicznych aspektach żywego dawstwa