logo uswps nazwa 3

Studia

Informacje organizacyjne dla słuchacza studiów podyplomowych

Wirtualna Uczelnia, e-mail

W związku z przyjęciem na studia otrzymują Państwo dostęp do systemów Uniwersytetu SWPS:

Login i hasło służące do logowania do powyższych systemów zostały automatycznie wygenerowane po przyjęciu na studia - każdy słuchacz powinien otrzymać mailem dane swojego konta (na adres e-mail podany w procesie rekrutacji.
Login jest niezmienny, hasło można zmienić na stronie https://im.swps.edu.pl.
Jeżeli ktoś nie pamięta hasła do konta, może je zresetować na stronie https://im.swps.edu.pl/reset-password - zresetowane dane zostaną wysłane na prywatny adres e-mail podany w procesie rekrutacji.
W przypadku problemów z dostępem do wyżej wymienionych systemów należy zgłosić się do Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS w danym mieście.

Biblioteka

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Uniwersytetu SWPS  na zasadach niżej określonych Regulaminem Biblioteki. Do korzystania z zasobów bibliotecznych uprawnia Państwa numer albumu nadany po przyjęciu na studia. Numer albumu mogą Państwo sprawdzić na Wirtualnej Uczelni.
Katalog biblioteki jest dostępny przez Internet, dzięki czemu czytelnicy mogą sprawdzić, czy interesująca ich pozycja jest dostępna, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Za pośrednictwem komputerów znajdujących się w siedzibie Uniwersytetu SWPS można korzystać z pełnotekstowych baz w wersji elektronicznej: Ebsco, Psychinfo, Psycharticles, Elsevier, Socindex With Full Text, Ebrary.
Słuchacze studiów podyplomowych mogą maksymalnie wypożyczyć 5 książek, 3 numery czasopism na okres 28 dni bez możliwości przedłużenia. Kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych wynosi 1 zł za każdy dzień przetrzymania i naliczana jest na każdą wypożyczoną pozycję. Przetrzymanie materiałów bibliotecznych lub nieopłacenie kary wiąże się z zablokowaniem konta czytelniczego i brakiem możliwości dalszego wypożyczania.
Słuchacze przed wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych mają obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.

Płatności

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego na stronie internetowej podyplomowe.pl, otrzymują Państwo swój indywidualny numer subkonta bankowego, na który należy regulować wszystkie płatności związane ze studiami.
Numer rachunku można sprawdzić po zalogowaniu na swoje konto na Wirtualnej Uczelni.

Zaświadczenia

W celu uzyskania wszelkiego rodzaju zaświadczeń (np. zaświadczenie do ZUS, zaświadczenie do PUP, zaświadczenie o przyjęciu na studia) należy wysłać maila na adres mailowy konkretnego biura, a w treści maila wpisać:

  • dane osobowe, których adresat zaświadczenia wymaga,
  • informacje, które powinny znaleźć się w zaświadczeniu,
  • informację na temat formy odbioru zaświadczenia: osobiście w siedzibie uczelni np. przy okazji kolejnego zjazdu, pocztą na wskazany adres, drogą mailową.

Zaświadczenie zostanie wystawione w ciągu 7 dni roboczych.

Faktury

Faktury generowane są samodzielnie przez słuchacza za pośrednictwem konta na Wirtualnej Uczelni.
a) FAKTURA PO WPŁACIE - po dokonaniu płatności za naliczoną w systemie dziekanatowym opłatę (wygenerowanie faktury możliwe będzie po zaksięgowaniu płatności),
b) FAKTURA Z TERMINEM PŁATNOŚCI - przed dokonaniem płatności w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od terminu
płatności określonego w umowie (np. w przypadku 2-giej raty czesnego, która winna być uregulowana do 5 lutego 2021 roku, fakturę będzie można wygenerować i pobrać najwcześniej 6 stycznia 2021 roku)
W celu wygenerowania faktury należy:

  • z listy płatności wybrać płatność za którą chcemy wygenerować fakturę (np. czesne rata [1z2]), używając przycisku „GENERUJ FAKTURĘ” po prawej stronie tabeli,
  • sprawdzić poprawność danych do faktury (nabywca/płatnik/informacje o płatności/ w przypadku, gdy płatnikiem jest firma uzupełnić dane firmy),
  • potwierdzić zgodność danych, po potwierdzeniu zgodności danych kliknąć w przycisk „GENERUJ”.

Potwierdzenie zgodności danych do faktury i jej wygenerowanie jest jednoznaczne z ostatecznym zapisaniem treści dokumentu i wiąże się z brakiem możliwości modyfikacji dokumentu,

  • wygenerowaną fakturę należy pobrać korzystając z przycisku „POBIERZ FAKTURĘ”,
  • faktura generowana jest w pliku PDF bez możliwości edycji,
  • korzystając z przycisku „POWRÓT” możliwy jest powrót do listy płatności na portalu słuchacza,
  • pobrana faktura jest zawsze widoczna w liście płatności, po prawej stronie naliczenia klikając w przycisk „POBIERZ FAKTURA”.

W razie jakichkolwiek kłopotów, utrudnień w procesie generowania faktury prosimy o kontakt mailowy z odpowiednim Biurem CSPiS.
W przypadku gdy studia są finansowane przez pracodawcę i na fakturze w miejscu Nabywcy i Płatnika wymagane są dane firmy konieczne jest podpisanie umowy trójstronnej. Umowę trójstronną należy pobrać z Biura CSPiS.

Kontakt

Biura Studiów Podyplomowych i Szkoleń:

WARSZAWA
tel.: 22 517-98-33/34
e-mail: podyplomowe.warszawa@swps.edu.pl
adres: ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
pokój, piętro: pok.112, piętro 1


WROCŁAW
tel.: 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl
adres: ul. Ostrowskiego 30, Wrocław
pokój, piętro: pok. 32, parter


POZNAŃ
tel.: 61 27 11 255
e-mail: podyplomowe.poznan@swps.edu.pl
adres: ul. Gen. Kutrzeby 10, Poznań
pokój, piętro: pok. 131, piętro 1


KATOWICE
tel.: 32 750 63 99
e-mail: podyplomowe.katowice@swps.edu.pl
adres: ul. Techników 9, Katowice
pokój, piętro: pok. 005, parter


SOPOT
tel.: 58 72 14 690
e-mail: podyplomowe.sopot@swps.edu.pl
adres: ul. Polna 16/20, Sopot
pokój, piętro: pok. 0.1, parter