logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla absolwentów studiów humanistycznych oraz innych kierunków niebiznesowych.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podstawy biznesu - Fundamentals of Business
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Małgorzata Piasecka.

Studia są szansą dla osób, które mają wykształcenie niezwiązane z biznesem i ekonomią, a obecnie chcą poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć nowe umiejętności i mieć możliwość budowania kariery w różnorodnych obszarach rynku - w organizacjach biznesowych lub we własnej działalności gospodarczej.
Dynamicznie rozwijający się globalny rynek, nowoczesny marketing, komunikacja w biznesie, nowe technologie, psychologiczne wyzwania to bardzo ciekawy obszar naszych dyskusji.
Zapraszamy osoby, które są otwarte na zmiany, które pragną się rozwijać i poznawać otoczenie biznesowe, zdobywać umiejętności niezbędne w nowoczesnym środowisku pracy, budować nowy krąg znajomych o podobnych zainteresowaniach.
Nasi wykładowcy łączą wiedzę biznesową z psychologiczną, doświadczenie z najnowszymi trendami na rynku światowym. Wspomagają rozwój studentów, kładąc nacisk na pracę zespołową i budowanie relacji w grupie.
Są to studia o podejściu praktycznym. Stosujemy nowoczesne metody nauczania. Duży nacisk kładziemy na współpracę w zespole. Wspólne projekty oraz wzajemne uczenie się od siebie są dodatkową, bardzo ważną stroną tych studiów.

Dlaczego warto

 • Nowe studia biznesowe dla absolwentów studiów humanistycznych oraz innych kierunków niebiznesowych
 • Kadra o dużym dorobku i różnorodnym doświadczeniu.
 • Ciekawe formy zajęć. Dużo pracy zespołowej i tzw. experiential learning.
 • Bardzo ciekawy, różnorodny program dający obraz współczesnego nowoczesnego biznesu, otwierający nowe perspektywy dla absolwentów.

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych kursów. Ocena na dyplomie jest średnią tych zaliczeń.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (15 weekendów: 6 godzin akademickich w sobotę i 6 w niedzielę) i trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i warsztatów. Często wykorzystujemy studia przypadków, oraz pracę w zespołach w celu wykonania wspólnego projektu.

Moduł 1: ZARZADZANIE BIZNESEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 • Biznes we współczesnym świecie
 • Otoczenie biznesu
 • Międzykulturowość w biznesie
 • Przedsiębiorczość
 • Prawne formy biznesu
 • Prowadzenie biznesu- zagadnienia prawne
 • Podstawy zarządzania: strategia oraz funkcje zarządzania
 • Przywództwo
 • Struktura organizacji.


Moduł 2: MARKETING W BIZNESIE

 • Podstawowe pojęcia marketingu
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Plan marketingowy
 • Zarządzanie marką
 • Audyt wybranej marki


Moduł 3: FINANSE W BIZNESIE

 • Budżetowanie
 • Rachunkowość zarządcza- najważniejsze dokumenty finansowe w przedsiębiorstwie
 • Inwestowanie
 • Polski system podatkowy
 • Prowadzenie biznesu – dokumentacja


Moduł 4: PSYCHOLOGIA W ORGANIZACJI

 • Zachowania w organizacji
 • Tworzenie zespołów oraz praca w zespołach
 • Zarządzanie dobrostanem pracowników


Moduł 5: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI W BIZNESIE

 • Prezentacje w kontekście profesjonalnym
 • Podejmowanie decyzji
 • Komunikacja w organizacji: wewnętrzna i zewnętrzna
 • Komunikacja – przykłady i studia przypadków
 • Tworzenie dokumentów rekrutacyjnych (angielskich i polskich).
 • Profile zawodowe na portalach społecznościowych (angielskie i polskie).
 • Kariera zawodowa – rozwój umiejętności poszukiwanych przez pracodawców
 • Personal Branding. Model biznesowy - TY

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 710 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.