Andrew Buchanan
Specjalizacja
trener, specjalista od pracy z kadrą zarządzającą (Executive Coaching), wspierania rozwoju kariery (Career Coaching) i mentoringu (Mentor Coaching)
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Andrew Buchanan
Andrew Buchanantrener, specjalista od pracy z kadrą zarządzającą (Executive Coaching), wspierania rozwoju kariery (Career Coaching) i mentoringu (Mentor Coaching)
Korybski, Tomasz
Tomasz Korybski
 
Andrew Buchananspecjalista w tłumaczeniu dokumentacji korporacyjnej, umów cywilnoprawnych oraz materiałów marketingowych
Przepiórkowska, Danuta
Danuta Przepiórkowska
 
Andrew Buchanandoświadczona tłumaczka przysięgła i konferencyjna j. angielskiego i rosyjskiego
Marcin Szwed
Specjalizacja
Tłumacz przysięgły języka angielskiego, specjalizujący się w tłumaczeniach w zakresie LSP
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Marcin Szwed
mgr Marcin Szwedtłumacz przysięgły języka angielskiego, specjalizujący się w tłumaczeniach w zakresie LSP