Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hae"

Kierunek dostępny także w:

Poznaniu, Sopocie, Krakowie, Warszawie.

O studiach

Coaching to studia o tym, jak pomagać ludziom w doskonaleniu umiejętności i wprowadzaniu zmian w życiu osobistym i zawodowym. O tym, jak tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju i osiągania celów. O tym, jak wzmacniać motywację drugiego człowieka i pomagać mu w pokonywaniu przeszkód natury psychologicznej, które utrudniają rozwój i poprawę skuteczności.

Studia rozwijają postawy coacha i umiejętności prowadzenia coachingu. Co je wyróżnia? To jeden z niewielu programów, który łączy zajęcia praktyczne z przydatną wiedzą psychologiczną i tłumaczy psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka wykorzystywane w coachingu.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które interesują się praktycznym zastosowaniem psychologii we wspieraniu ludzi w rozwoju umiejętności, wprowadzaniu zmian i osiąganiu celów.

Nie każdy chce być profesjonalnym coachem i prowadzić formalne sesje. Dlatego program został opracowany również z myślą o osobach, które zamierzają jedynie wykorzystywać elementy coachingu w swojej pracy. To studia dla:

 • dyrektorów i menedżerów
 • specjalistów HR
 • doradców zawodowych
 • trenerów biznesu
 • trenerów sportu
 • fizjoterapeutów
 • nauczycieli
 • dietetyków
 • przedstawicieli handlowych
 • konsultantów

Dlaczego warto?

 1. Trzy semestry na dokładne poznanie studiowanych zagadnień
 2. Duży nacisk na praktyczne umiejętności
 3. Dobre przygotowanie do korzystania z narzędzi i technik coachingowych
 4. Praktyka połączona z wiedzą psychologiczną z zakresu: psychologii społecznej, psychologii pozytywnej, psychologii różnic indywidualnych, psychologii rozwoju i neuropsychologii
 5. Superwizje indywidualne i grupowe
 6. Wsparcie rozwoju osobistego słuchaczy

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Trzy semestry na dokładne poznanie studiowanych zagadnień
  Czas trwania programu wynika zarówno z obszerności materiału, jak i samego charakteru procesu zdobywania wiedzy i umiejętności. Nauka coachingu wymaga refleksji, analizowania swojej pracy, wyciągania wniosków i uwzględniania ich w kolejnych próbach. Do tego potrzebny jest czas. Dlatego ten program wybierają osoby, które cenią sobie dyskusje, wymianę doświadczeń, dokładne poznanie studiowanych zagadnień, które chcą mieć czas na utrwalenie wiedzy i umiejętności.
 • Praktyka połączona z wiedzą psychologiczną
  Program łączy praktykę z przydatną wiedzą psychologiczną, a zajęcia z zakresu coachingu prowadzą coachowie z przygotowaniem psychologicznym. Dlatego nasz program wybierają osoby, które chcą umiejętnie stosować narzędzia i techniki, a także rozumieć, na jakich mechanizmach psychologicznych coaching opiera swoją skuteczność.
 • Duży nacisk na praktyczne umiejętności
  Ważnym elementem programu jest praktyka coachingowa. Już od pierwszego zjazdu słuchacze prowadzą sesje, które następnie są analizowane. Informacja zwrotna, którą otrzymują, pomaga doskonalić kompetencje i rozwijać warsztat. Dlatego nasz program wybierają osoby, którym zależy na praktyce, ćwiczeniu i nabyciu rzeczywistych umiejętności.
 • Superwizje indywidualne i grupowe
  Sesje, które prowadzą słuchacze przez cały czas trwania studiów, są poddawane superwizji indywidualnej i grupowej. Dzięki temu słuchacze na bieżąco otrzymują informacje o postępach oraz o tym, na czym powinni się koncentrować, prowadząc coaching. Dlatego nasz program wybierają osoby, którym zależy na szybkich postępach oraz na informacji zwrotnej na temat tego, jak prowadzą coaching i na co powinny zwracać uwagę.

Rekomendacje naszych słuchaczy

Nasze studia ukończyło już prawie 800 osób, a w tym: prezesi i członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy, menedżerowie, doradcy zawodowi, nauczyciele i trenerzy. Każda wyniosła z nich coś dla siebie.

Program studiów

Blok tematyczny

Psychologia

Aktualna i sprawdzona naukowo wiedza, która pomaga zrozumieć procesy psychologiczne mające wpływ na rozwój umiejętności, wprowadzania zmian i osiąganie celów (68 godz.).

Wykład

Rola emocji w funkcjonowaniu człowieka (8 godz.)

m.in.: czym są emocje i jak je rozumieć; emocje podstawowe i pochodne i ich znaczenie dla funkcjonowania podmiotu; różnice indywidualne w reagowaniu emocjonalnym

Wykład

Psychologia różnic indywidualnych (8 godz.)

m.in.: czym są cechy, style i typy; potoczne a naukowe spojrzenie na cechy i typy osobowości; dwie domeny osobowości; temperament jako źródło różnic w odporności człowieka na stres; ogólne modele osobowości

Wykład

Coaching i psychoterapia (8 godz.)

m.in.: zdrowie psychiczne; norma i patologia; charakterystyka człowieka zdrowego psychicznie; klasyfikacje chorób psychicznych; diagnoza

Wykład

Psychologia pozytywna (8 godz.)

m.in.: podstawowe pojęcia; teoretyczne podstawy psychologii pozytywnej, wybrane koncepcje i uwarunkowania jakości życia; biologiczne podstawy dobrostanu; psychologia pozytywna a kształtowanie własnego życia

Wykład

Psychologia społeczna (8 godz.)

m.in.: norma a patologia; mechanizmy rozumienia siebie i innych; postawy i zmiany postaw; atrakcyjność interpersonalna; zachowanie prospołeczne, wpływ społeczny

Wykład

Techniki wywierania wpływu (8 godz.)

m.in.: psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu; efektywność technik wywierania wpływu; wybrane techniki; możliwości przeciwstawienia się technikom

Wykład

Mózg w działaniu (8 godz.)

m.in.: rozwój mózgu i umysłu człowieka; umysł predyktywny; poznanie, emocje i motywacja w świetle teorii umysłu predyktywnego; work-life balance w świetle badań neurokognitywnych

Wykład

Stres zawodowy i wypalenie (8 godz.)

m.in.: źródła stresu; oznaki i konsekwencje stresu; strategie zapobiegania i radzenia sobie ze stresem; co to jest syndrom wypalenia zawodowego; czy każdy narażony jest na wypalenie; przykłady interwencji

Wykład

Człowiek w relacji z naturą (4 godz.)

Blok tematyczny

Praktyka coachingu

Rozwijanie postawy i umiejętności coachingowych. Przygotowanie do korzystania z technik i narzędzi oraz samodzielnego prowadzenia sesji. W programie zajęcia praktyczne, podczas których studenci ćwiczą prowadzenie sesji, stosowanie narzędzi oraz planowanie i prowadzenie procesu coachingu (151 godz.).

Warsztat

Wprowadzenie do coachingu (18 godz.)

m.in.: etyka zawodowa coacha; podstawowe wyzwania i trudności w pracy coacha; standardy i kompetencje coacha

Warsztat

Prowadzenie coachingu (18 godz.)

m.in.: wyznaczanie celów i planu działania; monitorowanie postępów; ocena rezultatów poszczególnych spotkań i procesu coachingu

Warsztat

Kompetencje coacha (18 godz.)

m.in.: prowadzenie coachingu, proces coachingu, narzędzia pracy coacha

Warsztat

Rozwój kompetencji coacha (18 godz.)

rozwijanie warsztatu coacha poprzez wymianę doświadczeń, ćwiczenie technik i uczenie się korzystania z narzędzi

Warsztat

Narzędzia wykorzystywane w coachingu (18 godz.)

nauka stosowania narzędzi i technik coachingowych; korzyści i ograniczenia wiążące się ze stosowaniem poszczególnych technik i narzędzi; dostosowanie rozwiązań do konkretnych sytuacji

Warsztat

Doskonalenie umiejętności coachingu (52 godz.)

wzmocnienie umiejętności korzystania z umiejętności coachingowych

Seminarium

Wykorzystanie coachingu w specjalizacjach zawodowych (8 godz.)

Warsztat

Superwizje indywidualne (1 godz.)

Organizacja nauki

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu zdalnie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że 5-7 zjazdów będzie realizowanych stacjonarnie, a pozostałe online. Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Obecność na zajęciach (min. 80%).
 • Zaliczenie testu wiedzy i praktyki coachingowej.
 • Pozytywny wynik egzaminu obejmującego zagadnienia będące przedmiotem studiów.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kontynuacja rozwoju

Naszym absolwentom proponujemy:

 • specjalistyczny kurs "Psychologiczne aspekty zmian" dla osób, którym zależy na rozwijaniu umiejętności z zakresu wspierania ludzi w zmianach i osiąganiu celów.

Kadra

Nasi prowadzący to doświadczeni wykładowcy, których przygotowanie merytoryczne i staż pracy gwarantują ciekawe i użyteczne zajęcia. Chętnie dzielą się swoją wiedzą i udzielają cennych wskazówek popartych wieloletnią praktyką zawodową.

  Kierownik kierunku

 • dr
  Mikołaj Koterski
  dr
  prowadzi indywidualne sesje, warsztaty i wykłady
 • dr hab.
  Maciej Błaszak
  dr hab.
  kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych
 • prof. dr hab.
  Dariusz Doliński
  prof. dr hab.
  wybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
 • dr
  Dagmara Gawron
  dr
  autorka artykułów naukowych w obszarach wizerunku własnej osoby, osobowości, emocji i motywacji
 •  
  Magdalena Heimrath
   
  polonistka, coach, doradczyni zawodowa, menadżerka
 • dr
  Łukasz Lach
  dr
  psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS
 • dr
  Mirosława Leopold
  dr
  psycholog rozwojowy i coach
 • dr
  Elżbieta Lisowska
  dr
  ekspert w zakresie problematyki związanej ze stresem organizacyjnym i wypaleniem
 •  
  Łukasz Sowiński
   
  manager z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu HR
 • dr
  Mariusz Zięba
  dr
  psycholog, zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywny wynik rozmowy wstępnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uzasadnienie wyboru kierunku studiów (pobierz)

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Koordynator kierunku skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga!

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje pozytywny wynik rozmowy i kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Czesne za 3-semestralne studia

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 15 ratach 800 PLN 12 000 PLN
Zapłać w 3 ratach 3 850 PLN 11 550 PLN
Zapłać w 2 ratach 7 400 + 3 700 PLN 11 100 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025