logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierunek dostępny także w Katowicach 

"Powszechnie podejmowane działania, ukierunkowane na poprawę nawyków zdrowotnych społeczeństw nie przynoszą najwyraźniej odpowiednich rezultatów. Duża intensywność tych działań współwystępuje bowiem z rosnącym problemem nadmiernej masy ciała, zaburzeń odżywiania i chorób żywieniowozależnych. Interdyscyplinarne podejście do tego typu problemów, jakie promuje psychodietetyka, może być szansą na zwiększenie skuteczności oddziaływań podejmowanych przez takich specjalistów jak dietetycy, psychologowie, lekarze oraz przez wszystkie osoby pełniące rolę promotora zdrowia. Wśród prowadzących zajęcia spotkacie Państwo najlepszych w Polsce praktyków i teoretyków. Nasz program oceniany jest, jako jeden z najlepszych programów w Polsce w tym zakresie. Został o przygotowany przeze mnie oraz Profesor Aleksandrę Łuszczyńską – współkierowniczkę studiów, wybitną postać w dziedzinie psychologii zdrowia, cieszącą się uznaniem za swoje osiągnięcia naukowe na arenie międzynarodowej."

Januszewicz psychodietetykadr Anna Januszewicz
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a w szczególności: dietetyków, technologów żywności; psychologów i psychoterapeutów; lekarzy i pielęgniarek; nauczycieli i pedagogów.

CEL

Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dietozależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany. Dowiedzą się, jak oddziaływać na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia, jak motywować do leczenia dietetycznego oraz w jaki sposób przygotowywać programy edukacyjne dla różnych populacji, takich jak młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.

Dlaczego warto

 • Unikatowy i nowatorski kierunek studiów.
 • Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.
 • Bogaty program zawierający aż 200 godzin zajęć.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów.

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach (80%), dwa semestralne testy zaliczeniowe, podsumowujący egzamin ustny na koniec roku.

Czas trwania

Dwa semestry.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane w wybrane weekendy (średnio co 2 tygodnie).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów. Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej (dwa zjazdy stacjonarne, reszta w wersji online). W razie konieczności całość zajęć może odbyć się w wersji online.

CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA

MODUŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII ODŻYWIANIA

 • Emocje a jedzenie. 
 • Praktyka mindfulness w kontekście zachowań żywieniowych.
 • Psychologia jedzenia.

MODUŁ II PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZMIANY ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH

 • Samokontrola odżywiania i trudności z nią związane.
 • Proces zmiany - modele zmiany zachowań zdrowotnych.
 • Zmiana nawyków żywieniowych – perspektywa interdyscyplinarna.

MODUŁ III PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚĆ - PODEJŚCIE PSYCHOLOGICZNE

 • Psychologia odchudzania.
 • Dialog motywujący – podstawowe zagadnienia.
 • Nadwaga i otyłość-interwencje psychologiczne
 • Problemy osób z nadwagą i otyłością.
 • Przyczyny nadmiernego jedzenia.
 • Rodzinne uwarunkowania nadwagi i otyłości.

MODUŁ IV ZABURZENIA ODŻYWIANIA

 • Praca z pacjentami z różnymi zaburzeniami odżywiania.
 • Specyfika różnych zaburzeń odżywiania.

MODUŁ V PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

 • Jak projektować programy profilaktyczne.

MODUŁ VI ZMIANA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH – INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE

 • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży.
 • Wspomaganie procesu zmiany nawyków żywieniowych I - rozpoznawania natury problemów z odżywianiem.
 • Wspomaganie procesu zmiany nawyków żywieniowych II - motywowanie do zmiany.
 • Wspomaganie procesu zmiany nawyków żywieniowych III - formułowanie zaleceń, budowanie planu zmiany.
 • Wspomaganie procesu zmiany nawyków żywieniowych IV - praca w obszarze trudności z samokontrolą odżywiania.
 • Wspomaganie procesu zmiany nawyków żywieniowych V – podsumowanie.
 • Komunikacja z pacjentem w gabinecie dietetyka, lekarza i psychologa.

MODUŁ VII CIAŁO I UMYSŁ W RÓŻNYCH KONTEKSTACH

 • Motyw jedzenia w sztuce.
 • Piękno ciała w filozofii i kulturze różnych społeczności.


CZĘŚĆ DIETETYCZNA

MODUŁ I PODSTAWY DIETETYKI

 • Budowa i funkcje układów związanych z przyswajaniem pokarmów.
 • Dietetyka – podstawowe zagadnienia.
 • Mody żywieniowe a medycyna oparta na faktach.
 • Żywienie różnych grup osób.

MODUŁ II ODŻYWIANIE A ZDROWIE

 • Dietoterapia w leczeniu nadwagi i otyłości.
 • Popularne choroby dietozależne i ich dietoterapia.
 • Skład posiłków i wpływ różnego typu diet na funkcjonowanie somatyczne i psychiczne.

MODUŁ III AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A ZDROWIE CZŁOWIEKA

 • Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć z zakresu aktywności fizycznej.
 • Fizjologia wysiłku fizycznego.
 • Wysiłek fizyczny a redukcja masy ciała.
 • Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w różnych grupach ludności.
 • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 780 zł
2 raty 3650 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:

- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.