logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, trenerów,osób, którym zależy na poszerzeniu swojej wiedzy dotyczącej psychologicznych czynników związanych z wykonaniem sportowym.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia sportu

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE LUB W FORMIE HYBRYDOWEJ (ONLINE LUB OFFLINE).

O studiach

"Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawą i wszechstronną propozycję studiów podyplomowych z psychologii sportu, która cieszy się w ostatnich latach bardzo dużym zainteresowaniem. Wciąż wzrasta świadomość, iż kompletne przygotowanie sportowca do udziału w zawodach składa się z czterech elementów: przygotowania fizycznego, taktycznego, technicznego i psychologicznego. Przy bardzo wyrównanym poziomie sportowym oraz dużej presji jakiej poddawani są profesjonalni sportowcy, to właśnie umiejętności psychologiczne decydują o sukcesie lub porażce.
Uprawianie sportu, to także zagadnienia związane z identyfikacją talentu sportowego, wspieraniem psychologicznym młodych sportowców, budową i kierowaniem skutecznym zespołem sportowym, a także wsparcie psychologiczne sportowca, który doznał urazu fizycznego.
Nie sposób zrozumieć problemy psychologiczne występujące w sporcie bez podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii, anatomii czy teorii sportu. Dlatego tego typu wiedzę będą mieli Państwo przekazaną przez wykładowców akademickich z olbrzymim doświadczeniem. Program studiów przewiduje również zajęcia warsztatowe z wybitymi sportowcami oraz trenerami."

Jan Blecharzprof. dr hab. Jan Blecharz
współkierownik kierunku

Aleksandra Luszczynskaprof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
współkierownik kierunku

Adresaci

Adresatem studiów są:

 • psychologowie pragnący specjalizować się w psychologii sportu oraz starający się o licencję psychologa sportu PTP,
 • trenerzy,
 • osoby, którym zależy na poszerzeniu swojej wiedzy dotyczącej psychologicznych czynników związanych z wykonaniem sportowym,
 • osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje w kierowaniu zespołami ludzkimi poprzez zastosowanie transferu doświadczeń z psychologii sportu na teren skutecznego kierowania zespołem.

Wymagany poziom wykształcenia: magister.

Cel

Absolwenci psychologii zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii sportu i dziedzin pokrewnych, które są istotne w pracy z zawodnikiem i zespołem sportowym. Ponadto nauczą się tworzyć plan praktycznego działania pracy z zawodnikiem oraz zespołem sportowym. Dla osób z pełnym wykształceniem psychologicznym ukończenie studiów będzie podstawą starania się o licencję psychologa sportu drugiego stopnia PTP (po wypełnieniu innych wymagań związanych z praktyką oraz superwizją).
Trenerzy, pedagodzy zdobędą wiedzę związaną ze zrozumieniem motywów działania człowieka, sportowca. Ponadto studia pozwolą na zdobycie umiejętności skutecznej pracy z zawodnikiem, zespołem sportowym.
Ukończenie studiów przez osoby nie będące psychologami nie upoważnia do prowadzenia praktyki z zakresu psychologii sportu lub używania tytułu psychologa.

Dlaczego warto

 • Kadrę stanowią wykładowcy akademiccy z olbrzymim doświadczeniem praktycznym oraz autorzy publikacji na światowym poziomie.
 • Przygotowany program daje możliwość poznania technik budowy planu praktycznego działania, czyli planowania i przeprowadzania skutecznej interwencji psychologicznej u sportowców.
 • Studia przekazują współczesny stan wiedzy, oparty o aktualne wyniki badań z obszaru psychologii sportu.
 • Program przewiduje zajęcia praktyczne, w trakcie których słuchacze zdobywają szereg przydatnych umiejętności, usprawniających współpracę z zawodnikiem i drużyną sportową.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu ustnego poprzedzona zaliczeniami poszczególnych kursów, obecność na zajęciach (min. 80% godzin).

Czas trwania

Dwa semestry (193 godz.).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program studiów obejmuje 193 godziny dydaktyczne realizowane w trakcie zjazdów weekendowych (soboty-niedziele) w formie warsztatów i interaktywnych wykładów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Moduł I: Teoretyczne podstawy sportu

 • Fizjologia sportu
 • Anatomia funkcjonalna
 • Uczenie motoryczne
 • Teoria sportu


Moduł II: Warsztaty z trenerami i zawodnikami

 • Sport indywidualny i zespołowy
 • Psychologiczne aspekty kariery sportowej


Moduł III: Sport dzieci i młodzieży

 • Sport kobiet oraz dzieci i młodzieży
 • Identyfikacja i rozwój talentu sportowego


Moduł IV: Trening umiejętności psychologicznych

 • Teoria i praktyka treningu mentalnego w sporcie
 • Trening kreatywności w sporcie
 • Budowa i prowadzenie skutecznej grupy i zespołu w sporcie
 • Budowanie programu praktycznego działania. Monitoring psychologiczny


Moduł V: Psychospołeczne aspekty psychologii sportu

 • Przywództwo w sporcie
 • Rywalizacja czy kooperacja? Sztuka negocjacji w sporcie


Moduł VI: Procesy motywacyjne w sporcie

 • Osobowość i sport
 • Identyfikacja źródeł stresu i lęku w sporcie


Moduł VII: Kliniczna psychologia sportu

 • Wprowadzenie do klinicznej psychologii sportu
 • Ciemne strony sportu
 • Zagadnienia kliniczne.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 760 zł
2 raty 3550 zł
1 rata 6700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.