logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
BIO Paulina Sobiczewska

dr

Paulina Sobiczewska

Kierownik studiów podyplomowych Praktyczna psychologia motywacji
Wykładowca na Wydziale Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil zawodowy

Psycholog społeczny. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z motywacją – psychologią osiągnięć, typami i mechanizmami motywacji, uwarunkowaniami wytrwałości. Analizuje czynniki, które sprawiają, że jedne osoby osiągają cele, inne natomiast poprzestają wyłącznie na planowaniu. Zajmuje się również sprawczością i podmiotowością jako motywami działania, a także wpływem przekonań o własnej wspólnotowości i sprawczości na samoocenę.

Jest dyplomowanym trenerem grupowym i specjalistą w dziedzinie psychoedukacji. W ramach szkoleń i programów prowadzonych dla firm (m.in. Commercial Union, Media Markt, Grupa Time – Radio Eska, Mary Kay, Medicover itp.) oraz instytucji (np. Krajowa Izba Radców Prawnych) zajmuje się rozwijaniem indywidualnych kompetencji psychologicznych, takich jak: efektywne wykorzystanie czasu, radzenie sobie ze stresem i trudnościami, umiejętności skutecznego komunikowania się i autoprezentacji, techniki umożliwiające sprawną realizację zadań i osiąganie celów.

Kieruje SWPS Training – działem Uniwersytetu SWPS zajmującym się organizacją szkoleń, konsultacji i wszelkich form wsparcia biznesu.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychoedukacja
  • Komunikacja
  • Asertywność
  • Spostrzeganie i samoocena
  • Stres i zarządzanie czasem
  • Motywacja