logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ryszard Stocki
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach
BIO czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Ryszard Stocki

Wydział Psychologii w Katowicach

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, doradca. Zajmuje się psychologią organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem patologii organizacyjnych oraz różnymi formami diagnozy organizacji.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się również psychologiczna teoria uczestnictwa, będącą kontynuacją filozoficznej teorii uczestnictwa Karola Wojtyły.

Współzałożyciel Towarzystwa Doradczego, zajmującego się wdrażaniem systemów pełnej partycypacji w zarządzaniu.

Współpracuje z sekcją Managerial and Organizational Cognition American Management Association oraz z Saint Mary's University w Halifax w Kanadzie, gdzie uczestniczy w programie budowy systemu eksperckiego do autodiagnozy spółdzielni w zakresie zarządzania.

Jest członkiem European Federation of Employee Stockownership oraz International Association for Economic Participation. Autor książek i artykułów z zakresu psychologii zarządzania.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Organizacja i zarządzanie
  • Patologie organizacyjne
  • Diagnozowanie organizacji
  • Psychologiczna diagnoza uczestnictwa

Informacje prasowe