Aby wyświetlić szczegółowe zasady rekrutacji, wybierz interesujący cię poziom studiów z listy po lewej stronie.

Studia I stopnia (wstęp wolny i progi punktowe)

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • świadectwo dojrzałości,
 • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z egzaminów językowych (dotyczy kierunku filologia oraz studiów w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcję, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajdziesz na stronach kierunków.

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Musisz dostarczyć do Biura Rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te pobierz, podpisz, zeskanuj i załącz do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy można dostarczyć je do Biura Rekrutacji:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z egzaminu językowego (dotyczy kierunku filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj
 • jeżeli twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
 • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji.

6. Dostarcz oryginały dokumentów

Aby ukończyć proces rekrutacji, musisz dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

W przypadku przyjęcia warunkowego na podstawie płatności czesnego, dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji do końca października 2024 r.

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub wysłać je pocztą/kurierem.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura Rekrutacji oryginałów dokumentów.

Przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej – oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2024 roku.

Jednolite studia magisterskie (wstęp wolny i progi punktowe)

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • świadectwo dojrzałości,
 • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z egzaminów językowych (dotyczy kierunku filologia oraz studiów w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcję, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajdziesz na stronach kierunków.

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Musisz dostarczyć do Biura Rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te pobierz, podpisz, zeskanuj i załącz do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z egzaminu językowego (dotyczy kierunku filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj
 • jeżeli twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
 • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji.

6. Dostarcz oryginały dokumentów

Aby ukończyć proces rekrutacji, musisz dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

W przypadku przyjęcia warunkowego na podstawie płatności czesnego, dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji do końca października 2024 r.

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub wysłać je pocztą/kurierem.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej – oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura Rekrutacji do 30 października 2024 roku.

Studia z listami rankingowymi

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcję, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajdziesz na stronie kierunków.

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Oczekuj na wynik kwalifikacji na listę rankingową

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych otrzymasz informację o tym, że bierzesz udział w kwalifikacji na listę rankingową. Wynik postępowania zostanie opublikowany w formularzu rekrutacyjnym w terminach wskazanych w udostępnionym tam harmonogramie.

5. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Musisz dostarczyć do Biura Rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

6. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • jeżeli twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
 • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji.

7. Dostarcz oryginały dokumentów

Aby ukończyć proces rekrutacji, należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Zwróć uwagę na terminy wysyłania dokumentów, które rozpisane są w harmonogramie udostępnionym na stronie formularza rekrutacyjnego.

W przypadku przyjęcia warunkowego na podstawie płatności czesnego, dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji do końca października 2024 r.

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub wysłać je pocztą/kurierem.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.

Przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej – oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2024 r.

Studia II stopnia (wstęp wolny i progi punktowe)

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.

2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • dyplom oraz suplement do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, a w przypadku braku suplementu – kartę przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
 • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z egzaminów językowych (dotyczy kierunku filologia oraz na studiów w języku angielskim). Lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni.

Ta czynność jest wymagana – pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawienie błędów przed przyniesieniem oryginałów do Biura Rekrutacji.

Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna – instrukcję, jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajdziesz na stronach kierunków.

3. Przejdź rozmowę kwalifikacyjną/zdaj egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji

Informacja o tym, czy są one wymagane w przypadku twojej aplikacji na studia, znajduje się na stronach kierunków. Otrzymasz ją również w formularzu zgłoszeniowym.

4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej

Po wprowadzeniu wymaganych danych w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Musisz dostarczyć do Biura Rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te pobierz, podpisz, zeskanuj i załącz do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.

5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:

 • oryginał/odpis dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, w przypadku braku suplementu – oryginał karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich,
 • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego,
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z egzaminu językowego (dotyczy kierunku filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim). Listę certyfikatów znajdziesz tutaj
 • jeżeli twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
 • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia dyplomu oraz suplementu do dyplomu wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Biura Rekrutacji.

6. Dostarcz oryginały dokumentów do Biura Rekrutacji

W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni dyplom oraz suplement do dyplomu w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

W przypadku przyjęcia warunkowego na podstawie płatności czesnego, dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji do końca października 2024 r.

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub wysłać je pocztą/kurierem.

Przyjęcie na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura Rekrutacji oryginałów dokumentów.

Przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej – oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura Rekrutacji do 30 października 2024 r.

Kształcenie doktorskie

1. Zaejestruj się w systemie od 1 do 11 lipca 2021 roku

 • Wypełnij formularz rekrutacyjny.
 • Załącz skany wymaganych dokumentów (w formacie jpg lub pdf).
 • Skontaktuj się z wybranym centrum lub zespołem badawczym. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu badawczego i wskaż naukowca, pod opieką którego chciałbyś przygotowywać pracę doktorską.
 • Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora poproś kierownika centrum lub lidera zespołu badawczego o rekomendację do podjęcia współpracy – wzór pisma

2. Dostarcz kserokopie dokumentów do Biura Szkoły Doktorskiej do 11 lipca 2021 roku:

 • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata,
 • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla danej dyscypliny,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen (kserokopia),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia),
 • projekt konspektu przyszłej pracy doktorskiej, przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w warunkach rekrutacji,
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • formalna akceptacja centrum badawczego lub zespołu badawczego,
 • oświadczenie dotyczące pozostawania w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację do Szkoły Doktorskiej w następujący sposób:

 • preferowana forma dostarczenia: tradycyjną pocztą (lub kurierem) na adres odpowiedniego Biura ISD (Warszawa lub Wrocław). Dokumenty należy przesłać w formie kserokopii,
 • osobiście,
 • przez osoby trzecie (wymagane jest stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa »). Dokumenty składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) muszą być podpisane przez kandydata.

3. Rozmowy kwalifikacyjne od 21 sierpnia do 10 września 2021 roku

O szczegółowych terminach rozmów kandydaci będą informowani drogą mailową lub za pomocą systemu rekrutacyjnego. O możliwości przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej online kandydaci zostaną powiadomieni elektronicznie.

4. Egzamin językowy

Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) – Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR), będą zobowiązani do samodzielnego przygotowania i przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej konspektu rozprawy doktorskiej w języku angielskim.

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji po 18 września 2021 roku

Ogłoszenie osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (indywidualne konto kandydata).

6. Przedłożenie oryginałów złożonych dokumentów do wglądu (warunek konieczny) po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej

Po zakwalifikowaniu się do Szkoły Doktorskiej niezbędne jest przedłożenie oryginałów złożonych dokumentów do wglądu w odpowiednim Biurze ISD w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. W czasie wypełniania formularza prosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Po złożeniu kompletu dokumentów uczelnia kontaktuje się z kandydatem celem umówienia spotkania rekrutacyjnego z kierownikiem kierunku. Podstawą przyjęcia jest wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.