Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Klub Absolwenta

Wydział Prawa w Warszawie

Klub Absolwentów Wydziału Prawa w Warszawie powstał w październiku 2022 r. Liczba absolwentów tego Wydziału wynosi obecnie przeszło 1000 osób.

Dołącz do klubu
, korzystaj ze szkoleń zawodowych i buduj swoją sieć networkingową w środowisku prawniczym.
Dołącz do nas

Studentki i studenci podczas Absolutorium Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w 2023 roku

O klubie

Wspólnota i sieć networkingowa

Celem Klubu jest integracja społeczności absolwentów i absolwentek Wydziału z Uniwersytetem SWPS. Dzięki organizowanym w ramach Klubu wydarzeniom, wspieramy absolwentów i absolwentki w ich codziennej pracy w obszarze prawa oraz w budowaniu relacji wśród profesjonalistów z tej dziedziny. Klub to możliwość spotkania ekspertów z różnych dziedzin nie tylko związanych z prawem, ale także rozwojem zawodowym.

Przede wszystkim jednak budujemy sieć kontaktów, która w dzisiejszym świecie jest bezcenna.

Prodziekani

Kursa, Sławomir prodziekan ds. dydaktycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Sławomir Kursa
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
prawnik, radca prawny
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursaprawnik, radca prawny
Dawidziuk, Ewa prodziekan ds. studenckich
Etatowy
Tak
Specjalizacja
prawniczka
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Dawidziuk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Prawa w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne-wykonawcze
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Ewa Dawidziukprawniczka, specjalistka z zakresu prawa karnego wykonawczego i praw osób pozbawionych wolności w różnego rodzaju miejscach izolacji

Organizacja spotkań Klubu i udział w wydarzeniach wydziałowych

Wspólna sieć kontaktów absolwentów naszego wydziału jest dla nas bardzo ważna. Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa w Warszawie aktywnie uczestniczą w tworzeniu tej wspólnoty. Wierzymy, że dzięki wszystkim naszym absolwentom, będzie się ona rozwijać. Większość spotkań Klubu Absolwenta odbywa się w formie hybrydowej, a więc gdziekolwiek Państwo jesteście, zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Działalność

W ostatnim roku akademickim odbyło się kilka spotkań Klubu:

Inauguracja Klubu Absolwenta Wydziału Prawa

Pierwsze spotkanie Klubu odbyło 3 października 2022 r. Dyskutowaliśmy cele Klubu oraz potrzeby naszych absolwentów i absolwentek. Zostało ono uświetnione wykładem dr hab. P. Piesiewicza na temat reklamy zawodów prawniczych. Spotkanie odbyło się w formule Hyflex (część osób była obecna na miejscu, a część uczestniczyła online).

Klub Absolenta Wydzialu prawa spotkanie inauguracyjne

Szkolenie z wykorzystania profilu LinkedIn w budowaniu wizerunku prawnika

24 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie klubu. Tym razem jego motywem przewodnim było tworzenie profilu LinkedIn przez specjalistów z zakresu prawa. W tajniki wykorzystania tego medium wprowadziła nas Pani Kamila Lewandowska specjalistka z zakresu marketingu usług profesjonalnych, współwłaścicielka agencji Lexpertlab.

Wykład prof. Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz

Kolejne spotkanie, typowo eksperckie, odbyło się 18 kwietnia 2023 r. Był to wykład prof. Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz “Naruszenie umowy M&A w świetle praktyki arbitrażowej”. Prelegentka opowiedziała o umowach M&A (ang. mergers and acquisitions), które dotyczą fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

Absolutorium Wydziału Prawa 2023

Wspólnie pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów i absolwentki Wydziału Prawa podczas uroczystości Absolutorium. Uświetniła je swoim wykładem dr Hanna Machińska.. Serdecznie gratulujemy sukcesów oraz zapraszamy do kontaktu w ramach Klubu. Absolutorium 2023.

Absolutorium Wydzialu Prawa 2023 03

Absolutorium Wydzialu Prawa 2023 Prof Machinska

Dołącz do nas

Absolwenci, którzy wyrazili zgodę na kontakt z uczelnią otrzymują informacje z Biura Karier o planowanych spotkaniach czy szkoleniach dedykowanych Absolwentom Wydziału.