hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. reguluje postępowanie wobec osób po odbyciu kary więzienia cierpiących na zaburzenia psychiczne i stwarzających zagrożenie dla życia czy zdrowia innych. Wspominany akt prawny dał podstawę do stworzenia Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Aby sąd mógł uznać osadzonego za niebezpiecznego dla społeczeństwa, musi posiadać opinie biegłych psychologów, seksuologów i psychiatrów. Na odpowiednie zaopiniowanie czeka się niekiedy bardzo długo. KOZZD z powodu przeludnienia zamknął przyjęcia, a osoby, które zostały tam umieszczone w trybie zabezpieczenia cywilnego, nie powinny tam przebywać. Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 marca 2021 r. (III CZP 89/19) przesądziła, że jest to niedopuszczalna podstawa prawna. 

Co mogłoby pomóc w poprawie obecnie istniejącego systemu opiniowania? Czy często się zdarza pozbawianie wolności po odbyciu kary osób, które do Ośrodka nie powinny trafić? Co mogłoby pomóc w poprawie obecnego systemu? Dr Ewa Dawidziuk, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, będzie o tym rozmawiać z Agnieszką Welento-Nowacką – biegłą psychiatrą, Agatą Kowalską – biegłą psycholog oraz Marcinem Borowskim – biegłym psychologiem i seksuologiem.

Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy. Link do spotkania za pośrednictwem Zooma uczestnicy otrzymają mailowo.

23 marca 2021 r.
18.00–20.00
online

Eksperci

Agata Kowalska

Agata Kowalska – psycholog kliniczny diagnosta. Od 2012 r. pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Ukończyła całościowe szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej. Sporządza opinie psychologiczne na potrzeby sądów, prokuratur i organów ścigania. Od 2016 r. jest biegłym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu seksuologii klinicznej. Jako wykładowca w Uniwersytecie SWPS prowadziła m.in. moduł z klinicznej diagnozy psychologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, uczestniczy w konferencjach tematycznie związanych z zawodem, niekiedy jako prelegent. Doświadczenie opiniodawcze zdobywała głównie w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

Agnieszka Welento-Nowacka

Agnieszka Welento-Nowacka – lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, związana z psychiatrią od 16 lat. Od 8 lat kieruje Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Jest jedną z pierwszych osób wdrażających i używających w Polsce Ustrukturyzowanej Profesjonalnej Oceny Ryzyka Przemocy oraz opartych na tej metodzie narzędzi HCR20 v3 i SAPROF. Bierze udział w badaniach naukowych, mających na celu określenie użyteczności powyższych narzędzi w psychiatrii sądowej i więziennictwie. Ocena prawdopodobieństwa popełnienia czynów z użyciem przemocy jest tematem jej przewodu doktorskiego. Posiada również doświadczenie psychoterapeutyczne, które zdobyła pracując przez 6 lat na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości oraz odbywając szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Jako lekarz styka się na co dzień z problemami dotyczącymi wykonywania środków zabezpieczających w Polsce i stara się podejmować działania mogące poprawić funkcjonowanie psychiatrii sądowej w Polsce. Opiniuje jako biegły psychiatra w sprawach karnych, cywilnych i na rzecz Ustawy z 22 listopada 2013 roku. Wielokrotnie brała udział w konferencjach dotyczących zagadnień związanych z tą ustawą, jest autorką rozdziału dotyczącego roli biegłego psychiatry w monografii „Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa”.

Marcin Borowski

Marcin Borowski – psycholog, certyfikowany seksuolog EFS (European Federation of Sexology) i ESSM (European Society of Sexual Medicine), członek European Society of Sexual Medicine i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej w SWPS. Abiturient czteroletniego studium psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. ukończył także szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych. Posiada tytuł „EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS)”. Pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, wcześniej także w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także poradni zdrowia psychicznego jako psycholog i seksuolog. Na różnych uczelniach (Uniwersytet SWPS, Akademia Pedagoiki Specjalnej) prowadził wykłady z zakresu diagnozy psychologicznej i seksuologicznej oraz opiniowania sądowo-psychologicznego i sądowo-seksuologicznego. Jest powoływany jako biegły z zakresu psychologii oraz seksuologii, w tym charakterze bierze udział w postępowaniach karnych i cywilnych. Na potrzeby organów procesowych sporządził ponad tysiąc opinii sądowych. Specjalizuje się w diagnozie klinicznej psychologicznej i seksuologicznej, terapii seksualnej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji psychiatrycznych i seksuologicznych.

Prowadząca

Ewa Dawidziuk

dr Ewa Dawidziuk – adiunkt w Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS, specjalizuje się w prawie karnym wykonawczym. Zajmuje się funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności, w tym izolacją postpenalną, oddziałami psychiatrii sądowej, placówkami dla nieletnich i jednostkami penitencjarnymi. Jedna z redaktorek monografii „Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa” wydanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 r. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w module prawa osób pozbawionych wolności.

Termin i miejsce

23 marca 2021 r., godz. 18.00–20.00
online

Kontakt

dr Ewa Dawidziuk
e-mail: edawidziuk@swps.edu.pl

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Warszawa Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Wrocław Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Prawo w biznesie

Warszawa Studia:I stopnia

Czytaj więcej
 

Aktualności

UNIWERSYTET SWPS 20-04-2021

Ruszyła rekrutacja na studia 2021/2022 na naszym Uniwersytecie

Wybitni naukowcy, ludzie z pasją, nowoczesny, praktyczny model studiów, unikatowe specjalności i najwyższa jakość kształcenia – sprawdź ofertę Uniwersytetu SWPS i studiuj na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Do...

Czytaj więcej

Sukcesy 23-04-2021

Profesura belwederska dla dr. hab. Daniela Boduszka

Prezydent RP nadał tytuł profesora Danielowi Boduszkowi, psychologowi specjalizującemu się w obszarze kryminalistyki i psychopatii kryminalnej, wykładowcy na kierunku Psychokryminalistyka na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Doceniono jego wybitny dorobek naukowy...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 30-04-2021

Centrum Certyfikacji – wiarygodny sposób na potwierdzenie umiejętności

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamiczne. Pandemia pokazała, że bywa kapryśny, a my musimy wykazać się elastycznością i dużą otwartością na nowe wyzwania zawodowe. Zmieniamy styl pracy, branże, podnosimy swoje...

Czytaj więcej

Sukcesy 06-05-2021

Dr Dariusz Kowalski profesorem belwederskim

Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych naszemu wykładowcy dr. Dariuszowi Kowalskiemu z Katedry Informatyki Wydziału Projektowania w Warszawie. Ten najwyższy tytuł naukowy jest nadawany w uznaniu wybitnego dorobku naukowego, prowadzonych projektów...

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze 06-05-2021

Sferyczne fantazje. W świecie Rogera Deana

Wydaje to się wręcz niemożliwe, ale Roger Dean (ur. 1944), jeden z najważniejszych twórców w popkulturze, wybitny malarz, architekt i ilustrator okładek płytowych, nie doczekał się do dzisiaj własnej biografii...

Czytaj więcej

Webinar 10-05-2021

12. Międzynarodowy Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

Razem z Fundacją Between.Pomiędzy zapraszamy na 12. Międzynarodowy Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy, który odbędzie się online w dniach 10–16 maja 2021 r. Wydarzenie daje niepowtarzalną okazję do autorskich spotkań...

Czytaj więcej

Konferencje 10-05-2021

Festiwal Seksualności 2021

Razem z Kołem Naukowym Seksuologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu serdecznie zapraszamy na konferencję online Festiwal Seksualności 2021. Na wydarzenie składać się będą niezwykle ciekawe rozmowy z ekspertami w dziedzinie psychologii...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 12-05-2021

Katalog prac studentów Grafiki

Co projektują studenci Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu? Jakie są efekty ich nauki? Jakimi pracami mogą się pochwalić? A w końcu, dlaczego Grafika na naszej uczelni wyróżnia się nowatorskim podejściem do projektowania...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 14-05-2021

Sytuacja w jednostkach penitencjarnych w czasie pandemii – webinar

Pandemia koronawirusa zamknęła nas w domach, uniemożliwiła podróżowanie i ograniczyła kontakty międzyludzkie. Czy wpłynęła też na życie osób osadzonych i pracujących w jednostkach penitencjarnych w Polsce? Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne...

Czytaj więcej

Konferencje 14-05-2021

Queer and Here. Płeć, historia i pop

Według badania Kampanii Przeciw Homofobii 73,3% osób queer ukrywa swoją tożsamość w szkole lub na uczelni. Kim są osoby queer? Jak to jest przychodzić na zajęcia i bać się mówić...

Czytaj więcej

Online 17-05-2021

ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration for Clean Energy)

Jak bardzo zielona będzie chińska transformacja? W zeszłym roku Chiny ogłosiły, że osiągną neutralność węglową do 2060 r., zaś w swoim nowym Planie Pięcioletnim na lata 2021–2025 zadeklarowały liczne, ambitne...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 17-05-2021

Gdy przestrzeń staje się ścieżką – o wayfindingu

Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest przestrzeń i co sprawia, że w jednych miejscach poruszamy się bez kłopotu, a w innych jest to bardzo trudne? Czy interesuje was, na czym...

Czytaj więcej

Konferencje 18-05-2021

Kongres Różnorodności 2021

Kongres Różnorodności to konferencja, która odbywa się cyklicznie od 2014 r. i jest stałym elementem w kalendarzu kluczowych inicjatyw CSR i HR w Polsce. Celem Kongresu, organizowanego przez Goodbrand/BETTER oraz...

Czytaj więcej

Webinar 18-05-2021

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o moot courtach, ale boicie się zapytać

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie online „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o moot courtach, ale boicie się zapytać”, które odbędzie się już 18 maja. Spotkanie będzie znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy o...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 18-05-2021

Kółko Życie Publiczne

Ciekawią cię dzisiejsze problemy społeczno-polityczne, sprawy klimatu czy kwestie wyboru swojej drogi zawodowej? Myślisz o tym, jak można zmienić świat na lepsze i starasz się mieć wpływ na najbliższe otoczenie?...

Czytaj więcej

Konferencje 20-05-2021

Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie ps…

Z roku na rok coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Kondycja systemu opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w Polsce jest w stanie krytycznym i niewątpliwie...

Czytaj więcej

UNIWERSYTET SWPS 20-05-2021

Akademia Innowacji – rozwiń swój pomysł na produkt lub usługę

Chcesz się nauczyć, jak tworzyć innowacyjne produkty lub usługi? A może masz już swój pomysł i chcesz go dopracować? Zgłoś się do Akademii Innowacji Uniwersytetu SWPS. Akademia jest programem organizowanym...

Czytaj więcej

Online 24-05-2021

Projektowanie graficzne materiałów edukacyjnych

Rozwój technologii cyfrowych i technik drukarskich sprawiły, że wytwarzanie i rozpowszechnianie obrazów jest tak proste, jak nigdy dotąd. Kultura wizualna jest także obecna we współczesnych materiałach edukacyjnych. Obraz (ruchomy i...

Czytaj więcej

Webinar 27-05-2021

Walka o tradycję – kuchnie i dzieje kulinarne Azji Wschodniej

Chiny, Korea i Japonia borykają się z niełatwymi relacjami nie tylko w sferze polityki. Okazuje się, że również obszar tradycji kulinarnych nie jest wolny od niesnasek. Ostatnio głośno było o chińsko-koreańskiej kłótni...

Czytaj więcej