hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Festiwal Nauki w Warszawie odbywa się od ponad 20 lat i gromadzi miłośników wiedzy w różnym wieku. Jak co roku Uniwersytet SWPS jest partnerem tej imprezy. Zapraszamy na ciekawe wykłady i inspirujące warsztaty z zakresu kulturoznawstwa, psychologii, socjologii oraz prawa. Buddyzm i chrześcijaństwo, stres, cyfrowe społeczeństwo, prawa pacjenta, psychologia bliskich związków to tylko niektóre z poruszanych tematów. Wstęp bezpłatny, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w przypadku wydarzeń z limitem miejsc.

Spotkanie poświęcone funkcjonowaniu systemu demokratycznego w Polsce, trening efektywnej komunikacji z innymi, kilkanaście wykładów i warsztatów poruszających interesujące tematy z zakresu prawa, psychologii, kultury i języka, a także lekcje festiwalowe dla szkół, pokazujące uczniom m.in. jak zmieniał się Hongkong pod kątem gospodarczym – to tegoroczna propozycja Uniwersytetu SWPS.

logo ogolne 01e

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie uczelni przy ul. Chodakowskiej 19/31. Na pierwszy warsztat zapraszamy już 23 września. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – na wykłady i warsztaty obowiązują zapisy. Zapisy na lekcje prowadzi XXI Festiwal Nauki w Warszawie.

 

festiwal nauki logo 300

Spotkania festiwalowe

23 WRZEŚNIA

11.00-14.00 – limit miejsc: 15; od 18 lat (BRAK MIEJSC)

11.00-12.00 – bez limitu; od 15 lat

13.00-14.00 – bez limitu; od 16 lat

12.00-13.30 – bez limitu; od 16 lat

14.30-16.00 – bez limitu; od 13 lat

24 WRZEŚNIA

11.00-14.00 – limit miejsc: 35; od 15 lat

11.00-14.00 – limit miejsc: 15; od 18 lat (BRAK MIEJSC)

12.00-13.00 – limit miejsc: 50; od 18 lat

12.00-13.00 – bez limitu; od 18 lat

25 WRZEŚNIA

17.00-20.00 – limit miejsc: 15; od 18 lat (BRAK MIEJSC)19.00-20.00
 – wykład (bez limitu; od 15 lat)

26 WRZEŚNIA

17.00-20.00 – limit miejsc: 15; od 18 lat (BRAK MIEJSC)

18.30-20.00 – limit miejsc: 20-30; od 18 lat (BRAK MIEJSC)

27 WRZEŚNIA

18.00-19.30 – bez limitu; od 13 lat

28 WRZEŚNIA

18.00-19.00 – bez limitu; od 18 lat

30 WRZEŚNIA

12.00-13.00 – bez limitu; od 13 lat

12.00-13.30 – bez limitu; od 16 lat

14.00-15.30 – bez limitu; od 13 lat

1 PAŹDZIERNIKA

11.00-12.30 – bez limitu; od 13 lat

Lekcje festiwalowe

25 WRZEŚNIA

14.00-15.00 – warsztat (limit miejsc: 30; klasy gimnazjalne 2-3)

26 WRZEŚNIA

14.00-15.30 – wykład (limit miejsc: 30; klasy gimnazjalne 2-3)

Opis spotkań

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej skazuję robota J[...] S[...] na karę śmierci

Pytanie o odpowiedzialność myślących maszyn lub za myślące maszyny stanowi wyzwanie dla systemów prawnych i etycznych. Wykład rozważa główne problemy odpowiedzialności sztucznej inteligencji lub za sztuczną inteligencję.

dr Jakub Szczerbowski – doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie nowych technologii i prawie cywilnym, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, redaktor naczelny czasopisma naukowego Law and Forensic Science; były Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów, wcześniej Wicedyrektor Departamentu Arbitrażu w Prokuratorii Generalnej. Obecnie naukowo zajmuje się problematyką łańcucha bloków, kryptowalut i sprytnych kontraktów z punktu widzenia prawa cywilnego, komparatystki prawniczej i ekonomicznej analizy prawa.

Twoja życiowa ścieżka dźwiękowa

Życie jest sztuką codziennych wyborów i decyzji: zarówno tych drobnych – dotyczących codzienności, jak i tych większych – życiowych. Tempo życia i rosnące możliwości wyboru sprawiają, że ostatecznie wiele decyzji podejmujemy bezrefleksyjnie, kierując się wpływem reklamy, autorytetów lub ekspertów. Muzyka jest przejawem życia i tłem codzienności w której funkcjonujemy. Jest zarówno środkiem ekspresji, jak i bodźcem modyfikującym funkcjonowanie człowieka.

Muzyka i to, czego słuchamy na co dzień, wpływa na nasze funkcjonowanie oraz podejmowanie decyzji. Jak to, czego słuchamy oddziałuje na naszą percepcję, emocje oraz zachowanie? Jak wykorzystać muzykę, aby wzmocnić procesy samoregulacji, kreatywność i podejmować lepsze decyzje? Odpowiedź na te właśnie pytania usłyszą uczestnicy w trakcie wystąpienia.

dr Agnieszka Rędzińska – dr nauk społecznych o specjalności psychologia, ekonomista, life coach i muzykoterapeuta; zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą jakością życia a szczególnie kwestiami samoregulacji, myślenia i podejmowania decyzji oraz wykorzystania muzyki i aktywności muzycznej dla poprawy jakość życia. Pomaga ludziom przeżywającym impas decyzyjny podjąć integralne decyzje i odzyskać motywację oraz pewność działania.

Więcej informacji na www.agnieszkaredzinska.pl

Moje prawa jako pacjenta

Każdy z nas lub naszych bliskich był, jest lub będzie pacjentem. Jakie mamy zatem prawa, jako osoba korzystająca z pomocy w szpitalu, przychodni? Czy lekarz może odmówić udzielenia nam pomocy? Celem wykładu pt.: „Moje prawa jako pacjenta” jest przybliżenie uczestnikom spotkania festiwalowego zagadnień związanych z prawami pacjenta. Będzie mowa o autonomii, o prawie do informacji, udzielaniu świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta – kiedy i kto może je przeprowadzić. Zajmiemy się również dostępem do dokumentacji medycznej oraz prawem do prywatności i tajemnicą zawodową. Uczestnicy dowiedzą się również, co zrobić, gdy prawa pacjenta zostały naruszone.

dr Agnieszka Fiutak – doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego i medycznego, specjalista w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych, współkierownik studiów podyplomowych Prawo medyczne i farmaceutyczne na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Przez kilka lat pracowała w ochronie zdrowia wykonując zawód pielęgniarki. W 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni łazarskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta" przygotowanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Ryszarda Stefańskiego. Od 2012 r. prowadzi kancelarię prawną LEXMEDI. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa medycznego oraz prawa dla psychologów i psychoterapeutów. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Cyfrowe społeczeństwo: fenomen współdziałania

Siłę i korzyści czerpie się już nie tyle ze zdolności do konkurowania, co ze współdzielenia dóbr. Powstaje nowy system społeczny, przeniesienie logiki internetu na całe społeczeństwo. To nałożenie nowej infrastruktury cyfrowej na dotychczasowy system społeczny, „oprogramowanie” służące do uruchamiania i kontroli działań ludzi.

dr hab. Kazimierz Krzysztofek – socjolog. Autor wielu publikacji dotyczących problematyki społeczeństwa informacyjnego, nowych mediów, przemysłów kultury, komunikacji międzykulturowej, globalizacji, kulturowego wymiaru integracji europejskiej. Prawnik z pierwszego wykształcenia oraz socjolog, członek Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus", wiceprezes Fundacji Pro Cultura. Gościnnie wykłada w College of Liberal Arts (Pennsylvania State University). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu pracy w społeczeństwie współczesnym, z współdzielenia a nowych społecznych systemach operacyjnych, jak również z współdzielonej gospodarki (sharing economy), informacji, wiedzy, kultury, pracy i in.

Nowe problemy prawne w medycynie

Podczas spotkania omówimy problemy występujące w medycynie. Wykład koncentrować się będzie na tematyce prawnej związanej z najczęściej występującymi zagadnieniami problematycznymi i nieścisłościami. Prawo dziś ma za zadanie ograniczanie medycyny. Z punktu widzenia nauki w medycynie możliwe jest obecnie prawie wszystko: klonowanie, tworzenie hybryd ludzkich, ingerencja w ludzki genom. Co może z tego wyniknąć w przyszłości? Czy prawo powinno na to pozwolić?

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Autorka wielu publikacji. Do najważniejszych należą: „Postępowanie karne” (2005), „Dylematy praw człowieka” (2009), „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011). Redaktor naukowa prac zbiorowych zakresu prawa karnego, takich jak: „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Medyczne prawo karne” (2016). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

Mniszka w nylonie i piasek w sałatce, czyli apelatywy obcojęzyczne w chińsz

Spotkanie przybliży słuchaczom problematykę apelatywów obcojęzycznych w standardowym języku chińskim i w jego odmianach lokalnych. We współczesnej chińszczyźnie funkcjonują niezliczone zapożyczenia obcojęzycznych wyrazów pospolitych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jakie są mechanizmy ich powstawania, ich struktura i zasięg występowania. Wspólnie przyjrzymy się słownictwu z różnorodnych dziedzin życia, zapożyczeniom pomysłowym, niekiedy zabawnym, a często niosącym dodatkowe, wzbogacające znaczenia.

dr Joanna Hryniewska – jest absolwentką sinologii i turkologii na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora w dziedzinie językoznawstwa uzyskała w 2015 roku. Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z Uniwersytetem SWPS związana jest od 2007 roku jako lektorka jęz. chińskiego. W 2015 roku objęła stanowisko adiunkta w Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z jęz. chińskiego i językoznawstwa sinologicznego oraz pełni funkcję Koordynatora Języka Chińskiego. Zajmuje się językoznawstwem sinologicznym, w szczególności onomastyką, fonetyką i fonologią oraz lingwistyką kognitywną.

Tłuszcz, który boli? O chorobach podskórnej tkanki tłuszczowej

Choroby podskórnej tkanki tłuszczowej (Subcutaneous Adipose Disorders), a w szczególności najczęściej występujący obrzęk tłuszczowy (znany też pod nazwami obrzęk lipidowy, lipedemia), są wciąż nie do końca poznane, często błędnie diagnozowane i mylone z otyłością. Obrzęk tłuszczowy dotyka według szacunków około 7-11% kobiet, i jest przewlekłą chorobą polegającą na odkładaniu się tkanki tłuszczowej na nogach, biodrach i ramionach wraz z towarzyszącym obrzękiem i bólem. Lipedemiczna tkanka tłuszczowa nie podlega redukcji na skutek niskokalorycznej diety czy aktywności fizycznej. W ramach wykładu przedstawiona zostanie najnowsza wiedza na temat chorób podskórnej tkanki tłuszczowej oraz ich wpływu na jakość życia i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób chorych.

mgr Joanna Dudek – psycholog, dietetyk. Prowadzi terapię akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i psychoterapię opartą na analizie funkcjonalnej (Functional Analytic Psychotherapy, FAP), jak również warsztaty i szkolenia z zakresu obydwu tych podejść terapeutycznych.

Profil polskiego pacjenta z wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Spotkanie ma na celu przybliżenie zakażenia HCV, dróg przenoszenia i czynników ryzyka transmisji. W trakcie spotkania poruszone zostaną takie kwestie jak: epidemiologia w Polsce i na świecie, nowe strategie testowania. Odpowiemy też na pytanie gdzie można wykonać test i kto powinien go wykonać.

lek. med. Karolina Pyziak-Kowalska – od 2005 r. wykonuje zawód lekarza. W 2008 r. uzyskała certyfikat doradcy upoważniającego do prowadzenia poradnictwa w zakresie HIV/AIDS wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. w 2013 r. otrzymała tytuł specjalisty w dziedzinie: Choroby zakaźne. Od 2012 r. jest kierownikiem Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Od 2007 r. prowadzi szkolenia lekarzy stażystów dotyczące tematyki HIV/AIDS. Uczestniczy w licznych zjazdach, kursach, seminariach i konferencjach związanych z chorobami zakaźnymi, zakażeniami.

Co wiemy, a czego nie wiemy o polityce

Funkcjonowanie sytemu demokratycznego jest powiązane z wiedzą obywateli na temat państwa i sposobu jego działania. Podczas wykładu przedstawione zostaną wyniki badań na temat wiedzy o polityce Polaków.

mgr Mateusz Zaremba – zajmuje się badaniem zachowań wyborczych oraz socjologią polityki. W swoich pracach analizuje przyczyny rezygnacji z udziału w wyborach i różnice pomiędzy osobami głosującymi i niegłosującymi. Sprawdza w jaki sposób przebiegają procesy podziału polskiego społeczeństwo oraz jakie wyzwania stoją przed współczesną metodologią badań społecznych. Interesuje się politycznym wymiarem funkcjonowania człowieka, metodologią badań społecznych oraz nowymi metodami badawczymi. Pasjonuje się także politycznymi aspektami historii. Na Uniwersytecie SWPS współprowadził zajęcia dotyczące zachowań wyborczych.

Tajlandia – nowe perspektywy, dawne dylematy

Tajlandia to prawdziwy raj dla turystów i druga gospodarka Azji Południowo – Wschodniej, nadal jest jednak targana napięciami wewnętrznymi, mającymi źródła w czasach sprawowania funkcji premiera przez Thakasina Shinawatrę na początku XXI wieku. W kraju trwa trudny i powolny proces normalizacji, demokratyzacji i stopniowego przekazywania rządzenia przez siły zbrojne politykom cywilnym. Zbiegło się to ze zmianą monarchy po zgonie, panującego od 1946, umiłowanego przez naród króla Bhumibola Adulyadej’a czyli Ramy IX i wstąpieniem na tron następcy księcia Vajiralongkorna jako Ramy X. Końcowe obrzędy pogrzebowe zmarłego króla i uroczysta koronacja nowego monarchy przewidziane są na jesień 2017. Sytuację polityczną w kraju komplikuje tląca się od lat rewolta części ludności wyznania islamskiego, zamieszkująca najbardziej południowe prowincje kraju takie jak Narathiwat, Pattani, Yala i Satun. Pojawiły się nowe wyzwania w polityce zagranicznej. Z jednej strony perspektywy przyśpieszenie rozwoju kraju poprze zacieśnienie współpracy z potężnym mocarstwem z północy – Chinami, które oferują korzystne warunki finansowe i inne dla realizacji szeregu ważnych projektów gospodarczych, z drugiej tradycyjne powiązania sojusznicze z USA, w tym przyznany w 2003 roku status „ważnego sojusznika spoza NATO” oraz nadal silne związki gospodarcze z USA i Japonią.

mgr Krzysztof Szumski – ekspert polityki międzynarodowej w Azji, były ambasador RP w: Chińskiej Republice Ludowej, Republice Indonezji, Singapurze i na Timorze Wschodnim, w Królestwie Tajlandii i Mjanma (Birma), na Filipinach. Były dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ. Były dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Sejmu RP.

Buddyzm i chrześcijaństwo w cesarstwie chińskim

Cesarstwo Chińskie znane było z tego, że uważało się za centrum świata i kultury. Już sama nazwa Chiny – Państwo Środka, stanowi wyraz tego sposobu myślenia. Jednak mimo to, Chińczycy, przynajmniej okresowo, tolerowali na swoich terytoriach rozwój dwóch cudzoziemskich religii, jakimi były dla nich buddyzm i chrześcijaństwo. Poznawanie ich ciekawej i pełnej zaskakujących zwrotów historii może pomóc w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uniwersalistyczne religie światowe dostosowywały się do kultury chińskiej i jak na nią wpływały. Słuchacze wykładu będą mieli okazję poznać między innymi historię buddyzmu chan, sutry przypisywane przez Chińczyków Jezusowi oraz podstawowe cechy religijności chińskiej.

mgr Marek Tylkowski – historyk. Spędził cztery w Chinach, ucząc się języka chińskiego. Obecnie pracuje jako lektor i wykładowca w Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS. Interesuje się różnicami między kulturą zachodnią i chińską.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez? Kilka słów o rozzstaniu (nie)doskonałym

Jak wiemy, konieczność przeprowadzenia sprawy rozwodowej lub udział w niej w charakterze świadka, budzi wiele skrajnych emocji. Spotkanie ma więc na celu przybliżenie instytucji rozwodu, zarówno z orzekaniem, jak i bez orzekania o winie i „oswojenie” się z nią tak, aby każdy, kto w swoim życiu zmuszony będzie doświadczyć tego typu sytuacji, będzie potrafił sobie z nią poradzić. Podczas spotkania omówione zostaną przesłanki pozwalające na orzeczenie rozwodu (tzw. przesłanki pozytywne), jak i wyłączające możliwość jego orzeczenia (tzw. przesłanki negatywne), a także wnioski i roszczenia najczęściej występujące w pozwach rozwodowych, jak również wyjaśnione zostaną różnice pomiędzy rozwodem i separacją. Część teoretyczna zostanie zilustrowana ciekawymi przykładami, opartymi na bogatym dorobku orzeczniczym polskich sądów. Wartością dodaną spotkania jest to, iż poprowadzi je praktykujący warszawski adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, a także wieloletni wykładowca akademicki, który z wielką pasją i zaangażowaniem opowie, jak wyglądają rozstania (nie)doskonałe.

mgr Małgorzata Eysymontt – jest doktorantką z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, a w szczególności w prawie karnym, rodzinnym i spadkowym oraz w prawie Unii Europejskiej, które to dziedziny należą do głównych obszarów jej zainteresowania. Jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz European Education Center w Yangon w Republice Związku Mjanmy. Wcześniej pełniła rolę asystenta na walidowanych studiach anglojęzycznych na kierunku International Relations and European Studies na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazaraskiego (obecnie: „Uczelnia Łazarskiego”) w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w UE Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także stypendystką programu Socrates-Erasmus w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii w roku 2006/2007. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich, łącząc je z pracą akademicką i miłością do języków obcych.

Stres – instrukcja obsługi (BRAK MIEJSC)

Warsztat będzie okazją, aby lepiej poznać zjawisko, jakim jest stres. Podczas spotkania odpowiemy na takie pytania, jak: Czy można czerpać korzyści z doświadczania stresu? Czy długotrwały stres zawsze szkodzi zdrowiu? Korzyści z uczestnictwa: wzrost świadomości na temat tego jaki sposób przeżywania stresu jest korzystny dla zdrowia; poznanie odpowiedzi na pytanie kiedy obawiając się przeżywania napięcia ludzie wywołują go jeszcze więcej; poznanie metod sprzyjających poprawie radzenia sobie podczas doświadczania stresu; rozpoczęcie pracy nad budowaniem nastawienia wobec stresu, które sprzyja odporności na sytuacje trudne; uzyskanie wiedzy, dlaczego nie warto obawiać się "zarażania" stresem innych ludzi; poznanie paradoksu związanego ze stresem.

mgr Mateusz Banaszkiewicz – psycholog zdrowia, konsultant HR. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalność: społeczma psychologia kliniczna, psychologia organizacji i zarządzania) oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Obecnie doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS oraz uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. Współpracuje z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi, m.in. lekarzami, pracownikami dużych organizacji, nauczycielami, studentami i uczniami. W ramach programów prozdrowotnych dla firm prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie nawyków, i inne. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwoju silnej wolnej i zdrowego stylu życia.

Tajemnice kaligrafii chińskiej

Pismo chińskie składa się z około 50 000 znaków, wypracowanych w toku długiej ewolucji. W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5-6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Osobę, która zna mniej niż 2000 znaków. Chińskie pismo jest systemem otwartym, co oznacza, że ciągle powstają nowe znaki.

Pismo chińskie jest systemem złożonym. Ortografia pisma chińskiego obejmuje kształt oraz kolejność stawianych kresek, których wyróżnia się obecnie 12 rodzajów. Warsztat jest skonstruowany w ten sposób, aby przekazać uczestnikom podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli wziąć aktywny udział i samodzielnie napisać kilka chińskich znaków pod moim kierunkiem.

dr Ting-Yu Lee – dr Ting-Yu Lee od wielu lat uczy w Polsce języka chińskiego jako native speaker. Komunikuje się w języku polskim, a biegle mówi w języku angielskim. Jest absolwentką anglistyki Uniwersytetu TamKang, Tajpei (2004), ale posiada także certyfikat nauczania chińskiego jako obcego języka z renomowanego Uniwersytetu Chengchi, w Tajpej (2003). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, ale w 2013 r. pracę doktorską złożyła w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie i otrzymała tytuł doktor w 2014 r. Od 2008 r. uczy chińskiego na Uniwersytecie SWPS. Poprzez swoje kontakty w chińskim środowisku akademickim pomaga nieraz studentom zdobyć stypendium na Tajwanie oraz w Chinach kontynentalnych. Lubi zapoznawać cudzoziemców z różnymi aspektami tradycji chińskich.

Trening regulacji napięcia (BRAK MIEJSC)

Niekorzystna psychiczna i fizyczna reakcja na stres sprzyja różnorodnym problemom ze zdrowiem. Stres jest zjawiskiem mającym wpływ zarówno na zdrowie psychiczne jak i procesy fizjologiczne, dlatego jedną z form wspierających ludzi w budowaniu odporności jest praktykowanie metod obejmujących procesy poznawcze oraz fizjologię. Korzyści z uczestnictwa: uzyskanie wiedzy czym jest tzw. „Reakcja relaksacyjna”; poznanie i przećwiczenie klasycznych metod regulacji napięcia takich jak Trening neuromięśniowy Jacobsona oraz Trening autogenny Schultza; uzyskanie informacji o tym jak w odniesieniu do tematu stresu rozumieć; uważność oraz na czym polegają 8-tygodniowe Treningi Uważności; przećwiczenie przykładowych praktyk pochodzących z Treningów Uważności.

mgr Mateusz Banaszkiewicz – psycholog zdrowia, konsultant HR. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalność: społeczma psychologia kliniczna, psychologia organizacji i zarządzania) oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Obecnie doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS oraz uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. Współpracuje z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi, m.in. lekarzami, pracownikami dużych organizacji, nauczycielami, studentami i uczniami. W ramach programów prozdrowotnych dla firm prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie nawyków, i inne. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwoju silnej wolnej i zdrowego stylu życia.

Trening efektywnej komunikacji z innymi (BRAK MIEJSC)

Celem szkolenia jest stworzenie uczestnikom warunków do treningu efektywnej komunikacji. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy - uczestnicy będą ćwiczyli w scenkach asertywne komunikaty, dzięki czemu nauczą się wprost, rzeczowo i konkretnie wyrażać własne zdanie, udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej oraz przeciwstawiać się działaniom manipulacyjnym. Efektem będzie większa zdolność do konstruktywnego radzenia sobie z rozmówcą w sytuacji emocjonalnego wzburzenia czy konfliktu, jak również wzmocnienie umiejętności prowadzenia rozmowy w codziennych warunkach, tak aby rozmówca czuł się adekwatnie wysłuchany i zrozumiany. Korzyści dla uczestników: zwiększenie świadomości własnego stylu komunikowania się z innymi; poprawa skuteczności komunikacyjnej; poznanie i przećwiczenie narzędzi skutecznej komunikacji.

mgr Mateusz Banaszkiewicz – psycholog zdrowia, konsultant HR. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalność: społeczma psychologia kliniczna, psychologia organizacji i zarządzania) oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Obecnie doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS oraz uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. Współpracuje z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi, m.in. lekarzami, pracownikami dużych organizacji, nauczycielami, studentami i uczniami. W ramach programów prozdrowotnych dla firm prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie nawyków, i inne. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwoju silnej wolnej i zdrowego stylu życia.

mgr Agnieszka Nieciecka – absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) oraz Szkoły Trenerów Biznesu (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA). Od 8 lat prowadzi firmę szkoleniową. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru tzw. umiejętności miękkich, szczególnie – komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, motywowanie. Współpracuje z firmami prywatnymi, uczelniami wyższymi oraz instytucjami publicznymi (m.in. Grupa Ożarów S.A., Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wydział Spraw Społecznych dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie). Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w ogólnopolskiej organizacji pozarządowej – pracowała tam jako wychowawca w świetlicy środowiskowej, potem była jej kierownikiem, a następnie – pisała wnioski o dotacje oraz koordynowała realizację projektów finansowanych ze środków publicznych.

Trening udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej (BRAK MIEJSC)

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy – poświęcone będzie poznaniu narzędzi komunikacyjnych i ćwiczeniu umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, szczególnie w obszarze udzielania krytyki. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak przyjmować krytykę tak, aby chronić swoje granice oraz wykorzystać ją w kierunku pozytywnej zmiany. Korzyści dla uczestników: poprawa zdolności do efektywnej komunikacji międzyludzkiej; wzrost zdolności do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych; poznanie i przećwiczenie motywującej roli feedbacku.

mgr Mateusz Banaszkiewicz – psycholog zdrowia, konsultant HR. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalność: społeczma psychologia kliniczna, psychologia organizacji i zarządzania) oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Obecnie doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS oraz uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. Współpracuje z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi, m.in. lekarzami, pracownikami dużych organizacji, nauczycielami, studentami i uczniami. W ramach programów prozdrowotnych dla firm prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie nawyków, i inne. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem, rozwoju silnej wolnej i zdrowego stylu życia.

mgr Agnieszka Nieciecka – absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS, studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) oraz Szkoły Trenerów Biznesu (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA). Od 8 lat prowadzi firmę szkoleniową. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru tzw. umiejętności miękkich, szczególnie – komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, motywowanie. Współpracuje z firmami prywatnymi, uczelniami wyższymi oraz instytucjami publicznymi (m.in. Grupa Ożarów S.A., Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wydział Spraw Społecznych dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie). Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w ogólnopolskiej organizacji pozarządowej – pracowała tam jako wychowawca w świetlicy środowiskowej, potem była jej kierownikiem, a następnie – pisała wnioski o dotacje oraz koordynowała realizację projektów finansowanych ze środków publicznych.

Psychologia bliskich związków (BRAK MIEJSC)

Bliskie związki, a w szczególności związki romantyczne, są jednym z ważniejszych obszarów naszego funkcjonowania społecznego. Jakość relacji partnerskich niejednokrotnie wyznacza nasze priorytety życiowe i w dużym stopniu decyduje o ocenie poziomu całego życia. Dla wielu osób również istotne znaczenie ma jakość relacji rodzicielskich. Satysfakcjonujące związki mogą stać się motorem intensywnego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Natomiast brak porozumienia z partnerem życiowym i/lub dziećmi może przyczynić się do obniżenia jakości życia we wszystkich dziedzinach życia, włącznie z pogorszeniem zdrowia fizycznego i psychicznego. Celem warsztatu będzie przedstawienie psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków. Prowadząca omówi, na czym polega i kiedy kształtuje się styl przywiązania, który w znacznej mierze wyznacza jakość bliskich związków. Każdy uczestnik będzie miał możliwość sprawdzenia swojego własnego stylu przywiązania. Zostaną również poruszone wątki dotyczące dynamiki związków intymnych oraz chemii miłości.

dr Małgorzata Godlewska – psycholog społeczny, ekspert Centrum Prasowego Uniwersytetu SWPS, trener grupowy i coach. Prowadzi zajęcia i szkolenia dla uczniów, studentów, nauczycieli i menedżerów. Naukowo przede wszystkim interesuje się tym, jaką rolę w naszym życiu odgrywa wiedza, którą posiadamy i wykorzystujemy, nie zdając sobie z tego sprawy (tzw. nieuświadamiane i intuicyjne przetwarzanie informacji) oraz psychologią miłości. Współredagowała książkę „Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji" (2009). Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii społecznej. Uczestniczyła w projektach badawczych poświęconych nieuświadomionym procesom, w tym procesom afektywnym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu kompetencji społecznych, psychologii emocji i motywacji oraz psychologii miłości i bliskich związków. Koordynuje moduły: Kompetencje społeczne i kompetencje osobiste.

FMRI – wykrywacz kłamstw

Warsztaty mają na celu przybliżenie słuchaczom w sposób interdyscyplinarny problematyki pojęcia „eksperymentu naukowego” i „świadomej zgody” na przykładzie procedury medycznej z wykorzystaniem fMRI. Poprzez analizę: obecnie obowiązującego ustawodawstwa polskiego i międzynarodowego, diagnozę i propozycję modyfikacji przepisów (wypracowanych w ramach warsztatu i dyskusji); procedur prawnych i medycznych w aspekcie wyrażania „świadomej zgody”. Punkt wyjścia stanowić będzie art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Temat zaprezentowany zostanie wielopłaszczyznowo poprzez pryzmat prawny w aspekcie teoretycznym i praktycznym, ale również poprzez pryzmat etyczny i medyczny. Obecnie przeprowadzane eksperymenty naukowe z wykorzystaniem innowacyjnych technologii medycznych objęte są wymogiem uzyskania tzw. „świadomej zgody”.

mgr Laura Bil

Opis lekcji

Hongkong: wczoraj i dziś numerem jeden wolności gospodarczej

Omówimy takie tematy, jak: port na skalistej wyspie – położenie geograficzne podstawą rozwoju Hongkongu w XIX wieku; punkt przepływu ludzi, towarów i kapitałów – miejsce zderzenia chińskiej tradycji i cudzoziemskich nowinek; przywracanie suwerenności Chińskiej Republiki Ludowej nad Hongkongiem – negocjacje chińsko-brytyjskie; funkcjonowanie zasady „jedno państwo, dwa systemy” – spory o rozumienie demokracji; nowe wyzwania – wolność działalności gospodarczej w Hongkongu pomostem w projekcie Delty Rzeki Perłowej.

mgr Agnieszka Łobacz – sinolożka i tłumaczka, b. dyplomata (długoletni pracownik MSZ, pracowała w Ambasadzie RP w Pekinie, na Tajwanie i w Hongkongu).

Kultura w konflikcie: kooperacja między Żydami a Palestyńczykami

Naukowcy reprezentujący szeroki wachlarz dyscyplin twierdzą, że ludzie mają predyspozycje do kooperacji i jest to zależne od kultury. Antropolodzy i etnolodzy wyjaśniają, w jaki sposób kooperacja zależy od kultury rozumianej jako nadajnik norm społecznych. Zachowania oparte na współpracy odgrywają ważną rolę w tworzeniu spójnych grup społecznych, pozwalając dużym grupom niespokrewnionych ze sobą jednostek na ustalenie i przestrzeganie wspólnych norm. Powszechnie przyjmuje się, że współpraca jest zachowaniem kulturowym obecnym u ludzi, ale także u innych gatunków choć w dużo mniejszym stopniu, pozasomatycznym i pozagenetycznym, a zatem – wyuczonym. To zachowanie, które nazywamy proto-kulturowym. Różnica pomiędzy kulturą ludzi oraz zachowaniami obserwowanymi u przedstawicieli innych gatunków jest taka, że ludzie nie są w stanie przetrwać bez kultury – wszystko czego doświadczają i wszystko o czym myślą jest związane z kulturą. Wśród naczelnych ludzie są uznawani za najbardziej współpracujący gatunek z racji tego, że żyją oni właśnie w kulturach społecznych opartych na współpracy ze wspólnymi celami i zróżnicowanymi rolami. Istnienie współpracy między ludźmi nie jest bynajmniej sprawą oczywistą, zwłaszcza gdy zakładamy egoizm natury człowieka. Współpraca jest swoistym paradoksem. Kultury w różny sposób wpływają na emocje, a to oznacza, że badanie kontekstu kulturowego jest kluczem do zrozumienia emocji i procesów z nimi powiązanych, wśród nich między innymi współpracy.

Celem zajęć jest wskazanie kulturowych przyczyn konfliktów wynikających z funkcjonujących norm. Uczestnicy będą mieli okazję zagrać w grę symulującą warunki konfliktu pn. „Tarasy”, którą stworzyła żydowska pisarka i badaczka dr Tamar Verte-Zehavi wraz ze swoim palestyńskim przyjacielem Ilanem Shtayerem, oraz zaproponować rekomendacje dla budowania pokoju na Bliskim Wschodzie.

mgr Alina Landowska – w roku 2000 uzyskała dyplom licencjata z zakresu interdyscyplinarnych studiów „Environmental Protection and Management” w języku angielskim na Politechnice Gdańskiej. Dwa lata później otrzymała tytuł magistra na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na tej samej uczelni. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z „Integracji Europejskiej” z wykładowym językiem angielskim i francuskim na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2015 roku rozpoczęła studia doktoranckie z antropologii kulturowej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie pracuje nad dysertacją poświęconą normom kulturowym odpowiedzialnym za współpracę na przykładzie grup etnicznych na Bliskim Wschodzie. Jest stypendystką Swedish Environmental Protection Agency, jak również Danish Government Scholarship. Odbyła rezydenturę w Tantur Ecumenic Institute w Jerozolimie, Uniwersytet Notre Dame (USA). Kilkakrotnie została wyróżniona nagrodami specjalnymi Rektorów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Jest pomysłodawczynią i współzałożycielką „Instytutu Rozwoju”, wchodzi w skład zarządu polsko-izraelskiego „Instytutu Relacji Międzykulturowych”, współpracuje z Uppsala Rotary Peace Centre (Szwecja) oraz The Abrahamic Reunion (Izrael/USA). Jest członkiem IUAES i EASA.

Formularz zgłoszeniowy

SPOTKANIA FESTIWALOWE


Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w ww. wydarzeniu oraz w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww. wydarzeniu.

Termin i miejsce

23 września - 1 października 2017 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
Warszawa

Kontakt

dr Małgorzata Eysymontt
e-mail: meysymontt@swps.edu.pl

Drukuj

 

Aktualności z Warszawy

Aktualności z Warszawy 04-09-2017

Mirosław Filiciak nowym dziekanem WNHiS

Z dniem 1 września 2017 roku funkcję Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie obejmuje dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS. Serdecznie gratulujemy. „W skali całego uniwersytetu nasz wydział...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 14-09-2017

Nagroda Pomerania Nostra 2017 dla Prof. Anny Wolff-Powęskiej

Prof. Anna Wolff-Powęska, historyk i profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu SWPS, otrzymała nagrodę Pomerania Nostra 2017 za naukowe publikacje na temat stosunków polsko-niemieckich oraz uznanie, jakim się cieszy w środowisku...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 20-09-2017

5. edycja kampanii "Twarze Depresji"

W zeszłym roku ponad 5 tysięcy Polaków popełniło samobójstwo. Wśród nich ponad 4,6 tysiąca stanowili mężczyźni. Za wieloma z tych dramatów stała nieleczona depresja. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika...

Czytaj więcej

Warszawa 21-09-2017

Analogowa Misja na Marsa

Nasze wyobrażenie o kosmicznych misjach zostało w dużej mierze ukształtowane przez filmy gatunku science-fiction. Połyskujące bielą wnętrza, pełne opływowych kształtów pomieszczenia, wypełnione po brzegi gadżetami i sprzętem hi-tech. Filmy te...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 23-09-2017

Uniwersytet SWPS na Festiwalu Nauki

Festiwal Nauki w Warszawie odbywa się od ponad 20 lat i gromadzi miłośników wiedzy w różnym wieku. Jak co roku Uniwersytet SWPS jest partnerem tej imprezy. Zapraszamy na ciekawe wykłady i...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 27-09-2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Swebodzińskiego

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 27 września 2017 r. o godz. 11.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Swebodzińskiego...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 28-09-2017

Korea Północna: jakie zagrożenia?

Korea Północna to ostatni kraj komunistyczny na świecie z systemem politycznym, który jest specyficznym połączeniem wzorców sowieckich z dziedzictwem konfucjańskim i z nacjonalistyczną ideologią. Doświadczona wyniszczającą, bratobójczą wojną − od 1953 r...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 28-09-2017

Rozwiązywanie problemów w firmie z sektora MŚP

Małe i średnie firmy stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Ogrom z nich to firmy rodzinne, często prowadzone przez przedstawicieli nawet trzech pokoleń. Rodzinne nieporozumienia w zarządzie, problemy z...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 03-10-2017

Strategia w dobie hiperkonkurencji i permanentnej zmiany

Pojęcie „strategii” budzi w wielu firmach skrajne emocje, od kompletnego dystansu, wielokroć niepozbawionego ironii i prześmiewczych komentarzy po fetyszystyczne czy wręcz nabożne jej traktowanie. Szczególnie ostatnie dwie dekady, wraz z...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 06-10-2017

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18

Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowe wydarzenie dla całej społeczności akademickiej, ale przede wszystkim studentów, rozpoczynających studia. To również okazja do podsumowań minionego roku akademickiego i początek realizacji nowych planów. Do udziału...

Czytaj więcej

Konferencje 13-10-2017

O kryzysie męskości z Philipem Zimbardo na Uniwersytecie SWPS

Podczas konferencji Mężczyzna 3.0. Syn – partner – rodzic, która odbędzie się 13 października w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, światowej sławy psycholog wyjaśni, dlaczego bycie mężczyzną jest dziś takie trudne...

Czytaj więcej

Konferencje 26-10-2017

Przygody Umysłu

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone...

Czytaj więcej

Konferencje 26-10-2017

Dylematy demokracji

Chociaż demokratyczny system sprawowania rządów liczy sobie kilka wieków, ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują, jak szybko można obnażyć jego słabości. Wielu badaczy i publicystów wieszczy kryzys a...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Warszawy

Aktualności z Warszawy 20-09-2017

Spotkania z nauką - seminarium dla nauczycieli w Warszawie

Jak wykorzystać psychologię pozytywną i coaching w rozwoju nauczyciela? Czy nowe technologie mogą być istotnym wsparciem edukacyjnym czy niepotrzebnym dystraktorem? Jak Internet wpływa na samoocenę nastolatków? Czy znajomość mechanizmów psychologii...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 20-09-2017

Warsztaty przygotowawcze School of Ideas

Projektują nowe strategie działania. Kreują innowacyjne produkty i usługi służące poprawie jakości życia społecznego. Uczą się przewidywać trendy. I jednocześnie budują profesjonalne portfolio. To studenci School of Ideas, nowatorskiego kierunku...

Czytaj więcej

Konferencje 18-09-2017

Discourses of Historical Education

The ultimate fall of grand universal narratives has brought back organic concepts of nations and ethnicities as dominant answers to crises (financial, demographic, military, populist, and migration). The decisive turn...

Czytaj więcej

Rzeszów 14-09-2017

Strefa Psyche Ekstra w Rzeszowie

W jaki sposób działania psychologa transportu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Jak temperament i osobowość potencjalnego kierowcy może wpływać na zachowania na drodze? Kim jest psycholog-biegły sądowy? Na czym...

Czytaj więcej

Warszawa 09-09-2017

Strefa Psyche Ekstra

Jak postrzegamy siebie i innych? W jaki sposób odczytujemy czy ktoś jest nastawiony do nas wrogo czy przyjaźnie? W jaki sposób wzmacniać autorytet menadżera? Jak mentoring może wpływać na rozwój...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 09-09-2017

Drzwi Otwarte w Warszawie

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Uczestnicy Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 09-09-2017

Warsztaty przygotowawcze School of Ideas

Projektują nowe strategie działania. Kreują innowacyjne produkty i usługi służące poprawie jakości życia społecznego. Uczą się przewidywać trendy. I jednocześnie budują profesjonalne portfolio. To studenci School of Ideas, nowatorskiego kierunku...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 09-09-2017

Jak będziemy mieszkać? - warsztaty School of Form

School of Form to studia, które uczą projektowania opartego na wiedzy o człowieku. Podczas warsztatu wspólnie zastanowimy się nad tym, jak będziemy mieszkać za 20 lub 30 lat. Wykorzystamy badania...

Czytaj więcej

Konferencje 08-09-2017

Prawo medyczne w obliczu zmian

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Konferencje 24-08-2017

Ewcome – matematyka bez barier

Międzynarodowa konferencja East-West Conference on Mathematics Education 2017 będzie przebiegać pod hasłem „Przekraczamy bariery”. Wydarzenie, które odbędzie się 24-26 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie jest kierowane głównie...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 11-08-2017

Laureaci programów „Mistrzowski start” i „Zmieniam Świat”

Znamy już laureatów programów stypendialnych „Mistrzowski Start” oraz „Zmieniam Świat” – 31 najzdolniejszych kandydatów rozpocznie darmowe studia na Uniwersytecie SWPS. Co roku uczelnia wspiera najbardziej utalentowanych maturzystów, przyznając im stypendia...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 02-08-2017

Uniwersytet SWPS na Przystanku Woodstock

Warsztaty kreatywne i ogólnorozwojowe, wykłady, zajęcia taneczne i plastyczne to tylko część atrakcji, które przygotowali dla uczestników Przystanku Woodstock psychologowie, trenerzy oraz studenci z Uniwersytetu SWPS. Już po raz siódmy...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 21-07-2017

Individual Differences in Mixed Emotional and Cognitive Experiences

Emocje bywają skomplikowane. Zazwyczaj jesteśmy w stanie rozpoznać uczucia radości, strachu czy złości, ale bywa, że odczuwamy kilka emocji na raz, np. czujemy się szczęśliwi i smutni jednocześnie. Kate Barford...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 20-07-2017

Warsztaty przygotowawcze School of Ideas

Projektują nowe strategie działania. Kreują innowacyjne produkty i usługi służące poprawie jakości życia społecznego. Uczą się przewidywać trendy. I jednocześnie budują profesjonalne portfolio. To studenci School of Ideas, nowatorskiego kierunku...

Czytaj więcej

Konferencje 16-07-2017

From a Cross-Cultural Perspective: Conflict and Cooperation in Shaping the Future of Europe

Europe and its direct geopolitical neighborhood have become a stage for many dramatic events and processes that no one would have dared to predict some years ago. The wars in...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 14-07-2017

Uniwersytet SWPS na Transatlantyk Festival 2017

Kto powiedział, że łóżko służy tylko do spania? A gdyby tak nie ruszając się z wygodnego posłania, wysłuchać inspirujących wykładów na najbardziej aktualne tematy, zrelaksować się przy dobrej muzyce czy...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 12-07-2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rogali

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 12 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rogali...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 10-07-2017

Przedsiębiorca – zawód przyszłości?

Każda rewolucja w gospodarce wywołuje rewolucję w edukacji. Obecny system nauczania był konsekwencją rewolucji przemysłowej w XIX wieku, a studia wyższe stały się powszechne, gdy ludzie przeszli z fabryk do...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 06-07-2017

Absolutorium kierunków anglojęzycznych w Warszawie

W warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS odbyło się absolutorium, podczas którego wręczono dyplomy 67 studentom kierunków anglojęzycznych, pochodzącym z Chin, Turcji, Polski, Ukrainy, Wietnamu, Birmy, Azerbejdżanu, Gruzji, Norwegii, Rosji, Jemenu, Uzbekistanu...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 05-07-2017

Warsztaty przygotowawcze School of Ideas

Projektują nowe strategie działania. Kreują innowacyjne produkty i usługi służące poprawie jakości życia społecznego. Uczą się przewidywać trendy. I jednocześnie budują profesjonalne portfolio. To studenci School of Ideas, nowatorskiego kierunku...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 01-07-2017

Drzwi Otwarte w Warszawie

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Uczestnicy Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe...

Czytaj więcej

Konferencje 30-06-2017

Przewlekłość postępowania sądowego – sprawozdanie

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 30-06-2017

Absolutorium we Wrocławiu

Uroczystość absolutoryjna studentów ostatniego roku wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS odbyła się 30 czerwca 2017 r. w Aulii im. Williama Sterna. W uroczystości wzięło udział około 300 osób. Studia w tym roku we...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 29-06-2017

Korea Południowa: ku politycznej stabilności?

Republika Korei jest przykładem zadziwiającego skoku cywilizacyjnego. Od biednego, zacofanego gospodarczo kraju, zniszczonego wojną koreańską po status „azjatyckiego tygrysa” z PKB 37.000 USD na głowę mieszkańca. Jednak gospodarczy sukces nie...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 29-06-2017

Nagroda za scenariusz oryginalny dla Marka Kochana

Historia Aleksandra Kościowa, polskiego kompozytora, który wskutek międzynarodowej intrygi zostaje oskarżony o plagiat, ujęła tegoroczne jury na XVII Festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie. Za to niezwykłe słuchowisko, pełne zwrotów akcji...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 29-06-2017

Tytuły VIS nadane

Co roku Uniwersytet SWPS wyróżnia studentów, którzy angażują się w naukę i działalność na rzecz uczelni oraz jej otoczenia. Dlatego też 20 czerwca 2017 r. komisja ds. Very Important Student...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 28-06-2017

Skąd się biorą potwory i jak je badamy?

Potwory, dziwolągi, bestie, mutanty, stwory fantastyczne – powołane do życia przez ludzką wyobraźnię i obecne w wielu tekstach kultury, od dawna budzą żywe zainteresowanie badaczy. Co oznacza obecność monstrów w...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 28-06-2017

Warsztaty przygotowawcze School of Ideas

Projektują nowe strategie działania. Kreują innowacyjne produkty i usługi służące poprawie jakości życia społecznego. Uczą się przewidywać trendy. I jednocześnie budują profesjonalne portfolio. To studenci School of Ideas, nowatorskiego kierunku...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 27-06-2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Zagórskiej

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 27 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Zagórskiej...

Czytaj więcej

Konferencje 27-06-2017

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w...

Czytaj więcej