logo uswps nazwa 3

Warszawa

Zajmujemy się problematyką zaburzeń nastroju. Naszymi działaniami staramy się promować rzetelną wiedzę z dziedziny psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia. Za jeden z głównych celów stawiamy sobie docieranie z tą wiedzą do jak największej grupy odbiorców, zarówno wśród społeczności akademickiej, jak i poza Uczelnią oraz stwarzanie im możliwości interdyscyplinarnego spojrzenia na istotne problemy związane z chorobami afektywnymi.

Historia

Naukowe Koło Zaburzeń Nastroju powstało oficjalnie w październiku 2014 roku na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie. Jego założycielkami były Małgorzata Hanć oraz Magdalena Trzewik. Opiekun naukową została dr Anna Braniecka. 

NKZN

Funkcję przewodniczącej Koła pełni od momentu jego założenia Małgorzata Hanć, zarząd Koła w obecnym składzie to: Magdalena Trzewik, Kinga Kaczmarek oraz Julia Krakowiak. Grafikiem Koła jest Sylwia Bajger.

Cele Koła

Cele, które realizujemy to:

 • poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki zaburzeń nastroju,
 • przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie zaburzeń afektywnych,
 • kształtowanie odpowiednich postaw wobec chorych, ich rodzin oraz psychologii i psychiatrii,
 • promocja zdrowia psychicznego.

Zarząd koła

258 anna braniecka

 dr

Anna Braniecka

opiekun naukowy koła
psycholog, zajmuje się obszarem zdrowia psychicznego oraz psychopatologii, pracuje na Uniwersytecie SWPS oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

258 malgorzata hanc2

 

Małgorzata Hanć

przewodnicząca koła
studentka piatego roku psychologii klinicznej

258 malgorzata trzewik

 

Magdalena Trzewik

wiceprzewodnicząca
studentka piatego roku psychologii klinicznej

258 kinga kaczmarek

 

Kinga Kaczmarek

wiceprzewodnicząca
studentka piatego roku psychologii klinicznej

258 julia krakowiak

 

Julia Krakowiak

członek zarządu
studentka trzeciego roku psychologii w języku angielskim

 

Realizowane projekty

 

Cykl spotkań „Różne spojrzenia na dwubiegunowość”

Od początku działania Koła prowadzimy regularne spotkania z psychologami oraz specjalistami pokrewnych dziedzin, których tematem są zaburzenia nastroju. Głównym celem cyklu jest stworzenie możliwości do interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę zaburzeń afektywnych zarówno studentom naszego Uniwersytetu, jak i osobom spoza Uczelni, zainteresowanym ww tematyką. Naszymi gośćmi są osoby praktycznie zajmujące pracą z pacjentami i/lub pracą naukową oraz dydaktyczną.

mix spotkania

Do tej pory odbyły się spotkania:

W roku akademickim 2014/15:

 • „Dwubiegunowość okiem psychoterapeuty” - mgr Katarzyna Kucewicz
 • „Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń nastroju” - mgr Marcin Sękowski
 • „Mechanizmy regulacji emocjonalnej w depresji i lęku” - dr Magdalena Nowicka
 • „Problematyka samobójstw” - mgr Monika Sowicka
 • „Wpływ zaburzeń nastroju na rodzinę pacjenta” - dr Bartosz Zalewski

W roku akademickim 2015/16:

 • „Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej” - prof. nadzw. dr hab. n.med. Łukasz Święcicki
 • „Zaburzenia nastroju w filmie” - spotkanie przy filmie Larsa von Triera „Melancholia”
 • „Zaburzenia nastroju u dzieci” - dr Magdalena Śniegulska
 • „Seksualność a zaburzenia nastroju” - mgr Magdalena Miazek-Mioduszewska
 • „Transpłciowość a zaburzenia nastroju, spotkanie z osobą transseksualną” - mgr Magdalena Miazek-Mioduszewska, Edyta Baker

.

Światowy Dzień Dwubiegunowości

30 marca każdego roku jest obchodzony Światowy Dzień Dwubiegunowości. Celem tego dnia jest szerzenie rzetelnej wiedzy o zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących na to zaburzenie.

Dzien dwubiegunowosci 01

Dotychczas zaangażowaliśmy się w organizację na uczelni dwóch edycji tego wydarzenia. W roku 2015 we współpracy z Biurem ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością zorganizowaliśmy na Uczelni akcję plakatową, w której przybliżyliśmy problematykę tej choroby oraz sylwetkę Kay Radfield Jamison – profesor psychologii klinicznej, światowej sławy specjalistkę w dziedzinie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, która otwarcie przyznaje się, że sama również choruje ChAD. Powstały również ulotki, które rozdaliśmy później Gościom Dni Otwartych Uczelni w czerwcu i lipcu.

W roku 2016 do organizacji tego dnia zaangażowaliśmy więcej studentów. Wybrali oni 10 najważniejszych faktów o chorobie afektywnej dwubiegunowej, o których opowiedzieli w spocie oraz na plakatach.

Mentoring

W semestrze letnim 2015 roku wzięliśmy udział w „Mentoringu Naukowych Kół Studenckich”. Podczas spotkań w ramach mentoringu przedyskutowaliśmy m.in. problematykę stygmatyzacji oraz braku rzetelnych informacji o zaburzeniach psychicznych w mediach, które kreują błędny obraz osób borykających się z problemami psychicznymi. Powstały trzy spoty, mające za zadanie zwrócenie uwagi na problematykę niewłaściwych postaw wobec osób chorujących na depresję.

Filmy zostały zrealizowane przez studentów z naszego koła.


Lokalizacja i kontakt

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Jak do nas dołączyć?

Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego koła i tematyki przez nas poruszanej serdecznie zapraszamy na spotkania, o których będziemy systematycznie i na bieżąco informować. 

 

10 najważniejszych faktów o ChAD

 

myFlickr