logo uswps nazwa 3

Wrocław

W filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu działają Samorząd Studencki oraz liczne koła naukowe zajmujące się działalnością badawczą i popularyzatorską. Reprezentaci kół naukowych uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

sam wroclaw

SAMORZĄD STUDENTÓW We Wrocławiu

Samorząd Studentów działa w imieniu wszystkich studentów uczelni. Do jego zadań należą: wspieranie inicjatyw studenckich, zrzeszanie społeczności studenckiej, reprezentowanie studentów, współpraca z władzami uczelni. Samorząd aktywizuje społeczność akademicką m.in. poprzez organizację takich wydarzeń, jak Dzień Zerowy, otrzęsiny, noce filmowe, jest również otwarty na wszelkie inicjatywy studentów.

Kontakt: samorzad_wroclaw@swps.edu.pl, strona na FB »
depressed girl on window

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej

Członkowie koła poszerzają wiedzę teoretyczną oraz nabywają umiejętności praktyczne w dziedzinie psychologii klinicznej. Wśród zainteresowań koła są m.in.: psychologia zdrowia, psychiatria, psychoterapia, seksuologia, interwencja kryzysowa, diagnostyka psychologiczna. Koło organizuje konferencje i warsztaty, wyjazdy na konferencje, badania, spotkania z psychologami praktykami i psychoterapeutami, spotkania z osobami borykającymi się z chorobą psychiczna, wyjazdy na obozy naukowe, wieczory filmowe.

Kontakt: kwroclaw1@swps.edu.pl, strona na FB »
WRO KN Psych Ewolucyjnej

Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej

Kontakt: knpe.wroclaw@swps.edu.pl
KAT KN Synergia

Koło Naukowe Synergia

Koło Naukowe Synergia pomaga studentom II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS realizować ich własne projekty badawcze. Wspiera u studentów rozwój umiejętności prowadzenia badań – przez wspólną realizację eksperymentów, organizowanie szkoleń z aktualnych metod badawczych oraz spotkania z praktykami psychologii eksperymentalnej. Opiekunem koła jest dr Jakub Traczyk.


Kontakt: knsynergia.wroclaw@swps.edu.pl
diagram people

KOło Naukowe ant_y

Członkowie koła zdobywają wiedzę z zakresu komunikacji, uczą się diagnozować problemy społeczne oraz podejmują próby ich rozwiązania. Tworzą projekty naukowe i badawcze, podejmują też kreatywne działania medialne. Członkowie koła są aktywni na polu badawczym i organizacyjnym, biorą udział w konferencjach naukowych.

Kontakt: ant_y@swps.edu.pl
tablet

Pismo Prywatne

PP powstało 10 marca 2016 roku z chęci zrobienia czegoś ponad. Wspólnie. Piszemy o tym, o czym rozmawiamy przy kawie. Mamy apetyt na zmiany i nie lubimy stagnacji. Lubimy pisać. Rozmawiać i analizować. Doszukujemy się sensu, powodów, impulsów. Opiekunem projektu jest red. Tomasz Wołodźko - mentor i siewca pomysłów.

Kontakt: pismoprywatne@gmail.com

www.pismoprywatne.pl
, Strona na FB »
WRO Student TV

Student TV

StudenTv to młoda telewizja studencka, którą tworzy grupa 26 osób. Telewizją opiekuje się dziennikarka Magdalena Pawlinow, która ma wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie. Na cotygodniowych spotkaniach studenci uczą się techniki operatorskiej oraz umiejętności dziennikarskich. Podczas wykonywania projektów w praktyce realizowane są również zadania z zakresu sztuki filmowej (pisanie scenariusza czy reżyserowanie). Przygotowujemy też materiały o charakterze wizerunkowym – reklamowym i promocyjnym.

Kontakt: mpawlinow@swps.edu.pl, Filmy na YT »
zarowka

Koło Naukowe Psychologii Twórczości

Członkowie koła badają kreatywność i szerzą wiedzę na jej temat. Koło ma w planach organizacje konferencji poświęconej twórczości, której gośćmi będą artyści i naukowcy.

Opiekunem koła jest prof. dr hab. Czesław Nosal.

Kontakt: ppopow@st.swps.edu.pl
friends 2000 1316

Klub Dyskusyjny Trialog

Koło jest skupione na rozwijaniu wartościowych relacji. Jego powstanie wynika z obserwacji, że coraz więcej kontaktów utrzymujemy w świecie wirtualnym, przez co zaniedbujemy realne więzi. W roku akademickim 2018/2019 koło skupi się na ćwiczeniu umiejętności społecznych, czyli wszystkim tym, co pomaga nawiązywać relacje i dbać o nie.

Kontakt: jakubmiklewski@gmail.com, strona www »
mim 5

Grupa Artystyczna Ruminacje

Grupę Artystyczną Ruminacje tworzą osoby, które pasjonują się teatrem. Członkowie organizacji wspólnie rozwijają swoje umiejętności w zakresie improwizacji teatralnych, pantomimy, dykcji, emisji głosu i wszelako pojmowanych interakcji scenicznych. Obecnie celem koła jest zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu psychodramy.

Kontakt: m.najdek@st.swps.edu.pl, strona www »
Piu Mosso

Zespół Wokalny Piú Mosso

Zespół Wokalny Piú Mosso działa od 2012 roku początkowo przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie przy Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Tworzony przez młodych muzyków, których łączy wspólne zamiłowanie do śpiewania i wieloletnia znajomość. Śpiewają w nim studenci, a także absolwenci różnych uczelni akademickich Wrocławia. Zespół wykonuje głównie pieśni sakralne z różnych epok, muzykę dawną, współczesne kompozycje, różnego rodzaju aranżacje znanych utworów. strona www »