Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hcf"

Kierunek dostępny także w:

Wrocławiu.

O studiach

Zarządzanie projektami to studia o tym, jak sprawnie i efektywnie realizować przedsięwzięcia. Pokazujemy, że rozwój instytucji dokonuje się poprzez wdrażanie zróżnicowanych projektów oraz umiejętne wykorzystanie zasobów ludzkich, materialnych i finansowych. Takie podejście zapewnia organizacjom innowacyjność i konkurencyjność.

Uczymy, jak zaplanować przebieg realizacji projektu oraz monitorować go pod względem jakości, zakresu, terminu i budżetu. Nasi słuchacze dowiadują się, jak budować efektywne i skuteczne zespoły projektowe. Potrafią motywować pracowników, prowadzić negocjacje i wdrażać skuteczną komunikację.

Program studiów jest stworzony zgodnie ze zmianami, jakie zostały wprowadzone do wytycznych kompetencji International Project Management Association (IPMA) w wersji 4.0, oraz zgodnie z trendami w zakresie zarządzania projektami.

Więcej informacji o studiach

Studia rozwijają kompetencje techniczne, kontekstowe oraz behawioralne, a także uczą wykorzystania konkretnych programów w pracy Project Managera (słuchacze zapoznają się z obsługą MS Project na poziomie podstawowym i zaawansowanym).

Słuchacze kierunku poznają m.in.:

 • zaawansowane pojęcia i modele zarządzania projektami oraz kierunki ich rozwoju,
 • różnorodne modele analizy otoczenia projektu, w tym interesariuszy,
 • podstawowe i zaawansowane metody planowania przebiegu realizacji projektów, w tym metody ścieżki krytycznej, project lifecycle management, analizy ryzyk projektu, harmonogramowania i budżetowania zadań projektu,
 • elementy wiodących światowych metodyk i standardów zarządzania projektami w tym: ISO 21500, wytyczne International Project Management Association, PM Body of Knowledge, Agile, Scrum,
 • rodzaje aktów prawnych istotnych dla realizacji projektów,
 • kierunki i możliwości aplikowania o środki zewnętrzne oraz podstawowe zasady sporządzania wniosków aplikacyjnych.
 

Partnerzy kierunku

Czy to studia dla ciebie?

Studia kierujemy do osób, które chcą rozwinąć praktyczne kompetencje zarządzania projektami. Zapraszamy m.in.:

 • kadrę kierowniczą wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • dyrektorów programów i portfeli klientów, kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Dlaczego warto?

 1. Program kierunku został autoryzowany przez IPMA Polska (International Project Management Association).
 2. Możesz bezpłatnie podejść do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student.
 3. Otrzymasz bardzo dobre przygotowanie do samodzielnego ubiegania się o inne certyfikaty IPMA.
 4. Poznasz różne metodyki zarządzania projektami – m.in. PRINCE2, PMI, AGILE, SCRUM, GPM.
 5. Praca dyplomowa ma formę kompletnego planu realizacji projektu, z wykorzystaniem programu wspomagającego planowanie projektów (np. MS Project).
 6. Studia realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi aktywną działalność konsultingową i szkoleniową w zakresie zarządzania projektami dla przedsiębiorstw oraz instytucji.

Program studiów

Blok tematyczny

Zarządzanie projektami w organizacjach

Wykład inauguracyjny

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Elementy prawa

Blok tematyczny

Zarządzanie zespołem i komunikacja

Zarządzanie zespołami

Komunikacja

Negocjacje

Blok tematyczny

Zarządzanie projektem

Planowanie i monitoring

Zwinne metodyki w zarządzaniu projektami

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Blok tematyczny

Metodyki i standardy zarządzania projektami

IPMA

PMI

GPM

Warsztaty podsumowujące i egzamin końcowy

Blok tematyczny

Narzędzia IT w zarządzaniu projektami

Podstawy MS Project

Blok tematyczny

Zarządzanie projektami z dofinansowaniem UE

Projekty UE

Blok tematyczny

Praktyczna realizacja projektów

Praktyczna realizacja projektów

Lean management w projektach

Przygotowanie pracy końcowej (praca słuchaczy pod kierunkiem promotora)

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 224 godziny dydaktycznych. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie egzaminu certyfikacyjnego IPMA Student lub egzaminu końcowego
 • Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Wśród kadry prowadzących są eksperci zarządzania projektami, konsultanci i trenerzy biznesu. Zajęcia prowadzą również doświadczeni praktycy, którzy dzielą się ze słuchaczami najnowszą wiedzą i umiejętnościami z zakresu project management.

  Kierownik merytoryczny kierunku

 •  
  Krzysztof Witkowski
   
  project manager, konsultant, trener
 •  
  Magdalena Ambrozik-Śleboda
   
  adwokat
 • dr inż
  Przemysław Domański
  dr inż
  ekspert w dziedzinie zarządzania projektami
 •  
  Julita Ewert-Stawowy
   
  szkoleniowiec, ekspert ds. analizy finansowej
 •  
  Bartosz Gałka
   
  trener zarządzania projektami
 •  
  Adam Getler
   
   
 •  
  Karolina Jarocka
   
  ekspert zarządzania projektami
 •  
  Grzegorz Knapik
   
  project manager
 •  
  Anna Mazur
   
  adwokat
 •  
  Mirosław Miśkiewicz
   
   
 •  
  Aleksandra Rzeźniczek
   
  psycholog, trener biznesu
 • dr hab., prof. PRz
  Jacek Strojny
  dr hab., prof. PRz
  specjalista w zakresie zarządzania projektami, zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego
 • dr
  Seweryn Tchórzewski
  dr
  konsultant i trener zarządzania projektami
 • dr
  Aldona Urbanek
  dr
  wykładowca, trener, autorka podręczników metodycznych
 •  
  Dagmara Wiśniowska-Rega
   
  specjalistka w zakresie zarządzania projektami

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj