logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
czarne

mgr

Żaneta Rachwaniec-Szczecińska

Nauczyciel akademicki
współpracuje z Katowickim Wydziałem Uniwersytetu SWPS.

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, socjolog, psycholog sportu. Zajmuje się psychologią sportu, psychoedukacją młodzieży szkolnej i nauczycieli oraz wykorzystaniem filmu w pracy psychologicznej. W swojej pracy naukowej podejmuje również kwestie związane z mentalnością Polaków i ich postawami wobec świata społecznego, etyką pracy i jej związkami pomiędzy zaangażowaniem w pracę a satysfakcją z pracy, a także narzekaniem, jego przyczynami i uwarunkowaniami.

Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Centrum Psychoedukacji i Rozwoju. Asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracuje także z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Czterokrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z psychologii różnic indywidualnych, psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji oraz psychologii sportu.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia sportu
  • Narzekanie
  • Psychoedukacja młodzieży i nauczycieli
  • Psychologia osobowości

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni