Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

HumanTech

Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych

Misją Centrum jest łączenie świata nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym. To miejsce spotkań przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i samorządowców z naukowcami i studentami, w celu realizacji wspólnych projektów.

Zapraszamy do współpracy firmy, organizacje społeczne, ludzi nauki oraz biznesu.

centrum innowacji spolecznych i technologicznych

Badania naukowe
oraz projekty wdrożeniowe

Centrum HumanTech to jedyne w Polsce centrum, które zajmuje się zarówno innowacjami społecznymi, jak i technologicznymi, a także jedyny tego rodzaju ośrodek funkcjonujący w uczelni o profilu humanistycznym.

Cele badawcze

Za cel stawiamy zbliżenie technologii i nauk humanistycznych, jednak na pierwszym miejscu stawiamy człowieka. Uważamy, że to technologia ma mu służyć, a nie odwrotnie. Stąd nasza nazwa – HumanTech (poprzednia nazwa: Centrum Innowacji).

Robot Pepper

Prowadzimy badania naukowe m.in. wykorzystaniem naszych robotów NAOPepper.

Jesteśmy otwarci na wspólne projekty badawcze w zakresie:

  • Human-Robot Interaction (HRI),
  • Human-Computer-Interaction (HCI),
  • cyberbezpieczeństwa,
  • sztucznej inteligencji,
  • technofobii czy też skuteczności różnych interwencji z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (XR).
Bielecki, Maksymilian
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maksymilian Bielecki
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, neurokognitywista
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Informatyki","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Maksymilian Bieleckipsycholog, neurokognitywista
Boni, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Michał Boni
Miasto
warszawa
Specjalizacja
Medioznawca, politolog, kulturoznawca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Michał Bonipierwszy minister ds. cyfryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, twórca Raportu Polska 2030
Kaczmarek, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Kaczmarek
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"Pe\u0142nomocnik dziekana ds. jako\u015bci kszta\u0142cenia","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Psychologii w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych "HumanTech"
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Magdalena Kaczmarekpsycholog, w pracy naukowej interesuje się zagadnieniem traumy i przedsiębiorczości, współtworzy pionierski projekt MatchBeta
Kuś, Jakub
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Jakub Kuś
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Metateoretycznych Zagadnie\u0144 w Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych \u201eHumanTech\u201d","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych "HumanTech"
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Jakub Kuśpsycholog nowych technologii
 

Współpracownicy

Laskowski, Rafał Gabriel
Etatowy
Tak
Specjalizacja
socjobiolog
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Rafał Gabriel Laskowski
Tytuł
szef zespołu Metaverse & Gaming
szef zespołu Metaverse & Gaming Rafał Gabriel Laskowski
Kordalewska, Oliwia
Etatowy
Nie
Specjalizacja
Młodsza specjalistka ds. marketingu w SWPS Innowacje
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Oliwia Kordalewska
Tytuł
Koordynatorka projektów
Numer telefonu
1
Miasto
warszawa
Koordynatorka projektów Oliwia Kordalewskakoordynatorka projektów
Paulina Grzybowicz
Paulina Grzybowicz
Amelia Kalinowska
Amelia Kalinowska
Filip Matuszewski
Filip Matuszewski
Natalia Nadolna
Natalia Nadolna
Kacper Sawicki
Kacper Sawicki
Agata Syfert
Agata Syfert
Michał Woroniecki
Michał Woroniecki

Popularyzacja wiedzy
na temat relacji człowiek – technologia

Co Polacy myślą o robotach? Wspólny raport centrum HumanTech i IDEAS NCBR

Badanie opinii społecznej i raport przygotowane jesienią 2023 roku przez IDEAS NCBR i Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS. Raport z badania „Co Polacy myślą o robotach” prezentujący stosunek polskiego społeczeństwa do tematu robotyzacji i robotów humanoidalnych w Polsce.

Pobierz i przeczytaj raport „Co Polacy myślą o robotach”.

Projekt HumanTech Meetings

Od roku 2019 prowadzimy nowatorski projekt HumanTech Meetings realizowany ze grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach projektu organizujemy otwarte wykłady oraz panele dyskusyjne na temat najnowszych technologii. Rozmawiamy na temat zastosowań sztucznej inteligencji, robotów, IoT, VR, AR itd w różnych obszarach życia oraz wpływu na psychikę jednostek oraz przemiany społeczno-kulturowe.

Do końca 2022 zorganizowaliśmy 19 wydarzeń, podczas, których wystąpiło ponad 100 prelegentów z kilkunastu krajów świata. Wśród z nich byli wybitni naukowcy z czołowych uniwersytetów świata jak Stanford University, Harvard University, University of Southern California czy University College London. Na naszych wydarzeniach nie zabrało również przedstawicieli takich gigantów technologicznych jak Facebook (Meta), Microsoft, IBM czy Google.

Przeczytaj wiecej o: I edycji HumanTech Meetings, II edycji HumanTech Meetings.

HumanTech Summit

W grudniu 2022 r. miała miejsca 2-dniowa międzynarodowa konferencja naukowa HumanTech Summit, której towarzyszył Hackathon oraz pokaz nowych technologii immersyjnych. Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent M.St. Warszawy, partnerem było min. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja PFR, Polskie Towarzystwo Informatyczne czy Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Zobacz stronę wydarzenia HumanTech Summit 2023

Transormator Innowacyjności

Blisko 30 mówców z Polski i zagranicy, zarówno naukowców, jak i praktyków (z takich firm, jak Microsoft, Facebook, Google, IBM czy Orange) wzięło udział w II edycji konferencji „Transformator Innowacyjności”. Wystąpienia dotyczyły przede wszystkim kwestii sztucznej inteligencji, deep i machine learningu, transformacji cyfrowej, robotyki, a także zmian klimatycznych i przedsiębiorczości społecznej.