logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Dorota Płuchowska
Wrocław
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Grafiki
BIO Witold Gotowski

dr Dorota Płuchowska

 

Profil zawodowy

Projektowanie graficzne