logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
maj konrad

mgr

Małgorzata Osowiecka

wykładowca
Wydział Psychologii w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Zajmuje się psychologią twórczości. W swoich badaniach sprawdza, jak odbiór poezji wpływa na kreatywność czytelników. Interesuje się również tym, jaka poezja najbardziej sprzyja twórczości odbiorców, a jaka może ją utrudniać, a także jakie cechy odbiorcy poezji sprzyjają jego większej kreatywności. Bada co rozwija kreatywność w życiu codziennym i pracy oraz jak zachęcić ludzi do bycia bardziej kreatywnymi.

Interesuje się również tym, jak pisanie o trudnych doświadczeniach może pomóc w generowaniu twórczych rozwiązań problemu.

Wśród jej innych zainteresowań naukowych znajdują się: wielozadaniowość, tematy międzykulturowe w tym współpraca kultur, psychologia dzieci i młodzieży oraz wsparcie emocjonalne.

Jest m.in. kierownikiem projektu badawczego „Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie” (grant Preludium NCN nr 2016/21/N/HS6/2868) oraz kierownikiem projektu „Wpływ ekspresyjnego pisania na twórcze myślenie”. Laureatka Stypendium Twórczego Profesora Zbigniewa Pietrasińskiego (Pro Akademika, SWPS, 2017) oraz nagrody „Struna” MNiSW za współorganizowany przez nią program „Warsztat badacza”. Członkini American Psychological Association (APA) i Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM).

Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, warsztatów, dyskusji, debat dotyczących: treningu twórczości, treningu kreatywnego pisania, radzenia sobie z emocjami i stresem, psychologią miłości i relacji, psychologią poezji i czytelnictwa czy zarządzania sobą w czasie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z: diagnozy twórczości, treningu twórczości, psychometrii, praktyki psychologicznej, psychologii poznawczej oraz emocji i motywacji.


Dla mediów

Obszary tematyczne

  • psychologia twórczości
  • poezja a kreatywność czytelników
  • wielozadaniowość
  • współpraca kultur
  • psychologia dzieci i młodzieży
  • zarządzania sobą w czasie
  • psychologii emocji i motywacji