Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Adam Bodnar dziekanem Wydziału Prawa w Warszawie

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/adam_bodnar_dziekan_uniwersytet_swps.jpg

Dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, nauczyciel akademicki, badacz z Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, do niedawna Rzecznik Praw Obywatelskich RP – z dniem 19 lipca objął funkcję dziekana Wydziału Prawa w Warszawie.

Dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS od 2015 do 2021 r. pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Jest prawnikiem i nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych, wykłada na kierunku Prawo na naszym Uniwersytecie. W latach 2010–2015 był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka został uhonorowany Nagrodą Rafto oraz Rule of Law Award przyznawaną przez World Justice Project. W kwietniu 2021 r. otrzymał Nagrodę Chair Amnesty International, wyróżniającą osoby wnoszące szczególny wkład w walkę o prawa człowieka. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.
Zobacz biogram »

Wydział Prawa w Warszawie

Wydział skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (European Law Faculties Association).

W zestawieniach dziennika „Rzeczpospolita” znajduje się wśród liderów niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Z kolei w tegorocznym rankingu „Perspektyw” wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie ponownie otwiera listę najlepszych jednostek w kraju prowadzących studia na kierunku Prawo.

Wydział kształci znawców prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i międzynarodowego. Oferuje także innowacyjny kierunek Prawo w biznesie, na którym studenci zdobywają wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.
Zobacz pełną ofertę »

Pierwsze doświadczenia zawodowe studenci zdobywają już w czasie nauki, m.in. w jednej z najlepszych Studenckich Poradni Prawnych w Polsce. Działają w licznych kołach naukowych: Kole Naukowym Komparatystyki Prawniczej, Kole Naukowym Prawa Publicznego „Causa Publica”, Kole Naukowym Praw Człowieka, Kole Naukowym Prawa Medycznego czy Studenckim Naukowym Kole Penitencjarnym.

Absolwenci Szkoły Prawa bardzo dobrze radzą sobie podczas egzaminów na aplikacje prawnicze. Wysoką zdawalność na aplikacje prawnicze gwarantują specjalne zajęcia prowadzone na piątym roku studiów.

Sprawdź studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
 
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły