Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/czerwona_kokardka.jpg

Badania naukowe są – obok działalności dydaktycznej – drugim filarem, na którym budowana jest wiodąca pozycja Uniwersytetu SWPS wśród uczelni wyższych. Nadajemy stopień naukowy doktora łącznie już w sześciu dyscyplinach. Otrzymaliśmy właśnie kolejne uprawnienia doktorskie – w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów doceniła tym samym dorobek pracowników Instytutu Nauk Społecznych, kierowanego przez dr. hab. Mikołaja Cześnika, prof. Uniwersytetu SWPS. Ta decyzja po raz kolejny potwierdza, że jesteśmy jednym z najlepszych ośrodków nauk społecznych w Polsce; wskazują na to również wysokie oceny parametryczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Uniwersytet SWPS nadaje stopień naukowy doktora w dyscyplinach: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne i psychologia. Możemy się poszczycić wypromowaniem już 325 doktorów, a także nadaniem 81 stopni naukowych doktora habilitowanego i zakończeniem 8 postępowań o nadanie tytułu profesora. 

Nauki społeczne – wybitna kadra, dynamiczny rozwój

Jak mówi prof. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, nadanie uprawnień do doktoryzowania w naukach o polityce i administracji „świadczy o uznaniu dla naszej interdyscyplinarnej perspektywy badawczej, szeroko korzystającej z dorobku innych nauk społecznych, przede wszystkich socjologii i psychologii. To kolejny sukces środowiska Instytutu Nauk Społecznych, świadczący o dynamicznym rozwoju tej jednostki”.

Nasi studenci i doktoranci mają okazję współpracować z naukowcami najwyższej klasy, takimi jak: politolog Radosław Markowski – autorytet w obszarze badań nad demokracją, systemami partyjnymi i zachowaniami wyborczymi; socjolożka i ekonomistka Izabela Grabowska – ekspertka w zakresie kapitału ludzkiego i międzynarodowych migracji zarobkowych; politolog i historyk Klaus Bachmann specjalizujący się w problematyce integracji europejskiej, sprawiedliwości w czasach transformacji oraz ruchów totalitarnych; czy historyk Krzysztof Jaskułowski prowadzący badania nad polityką pamięci historycznej. 

W dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie SWPS działają aż 4 interdyscyplinarne centra badawcze prowadzące zaawansowane projekty, których wyniki znajdują zastosowanie w wielu ważnych obszarach życia społecznego i gospodarki: Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci, Centrum Studiów nad Demokracją, Międzynarodowe Centrum Badań nad Przywództwem oraz Ośrodek Badawczy Młodzi w Centrum LAB. Aktywne prace prowdzi także Mobility Research Group skupiające naukowców z ośrodków badawczych specjalizujących się w zagadnieniach migracji i rozwoju.

Ogromnie się cieszymy z tego sukcesu naszego Uniwersytetu. Nadanie uprawnień do doktoryzowania w naukach o polityce i administracji jest potwierdzeniem wysokiej jakości badań politycznych prowadzonych w naszej uczelni. Świadczy też o uznaniu dla naszej interdyscyplinarnej perspektywy badawczej, szeroko korzystającej z dorobku innych nauk społecznych, przede wszystkich socjologii i psychologii. To kolejny sukces środowiska Instytutu Nauk Społecznych, świadczący o dynamicznym rozwoju tej jednostki.

dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

Kształcenie doktorantów

Nasi doktoranci zaangażowani są w działalność centrów i zespołów badawczych. Dla studentów planujących rozwój naukowy Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS stworzyła unikatowy, autorski model kształcenia. Jest on realizowany we współpracy z dwiema międzynarodowymi instytucjami wspomagającymi uczelnie w profesjonalnym rozwoju naukowców: EUA Council for Doctoral Education, która zajmuje się doskonaleniem kształcenia doktorskiego w Europie, umożliwia nam wymianę dobrych praktyk, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi placówkami i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć, oraz brytyjską organizacją VITAE, wspierającą działalność badawczą naukowców z całego świata, m.in. za pośrednictwem profesjonalnej platformy pozwalającej nawiązać kontakty w środowisku międzynarodowym. Jesteśmy pierwszą polską instytucją, która została członkiem tej instytucji. Kształceniu doktorantów towarzyszy również – niespotykany na innych uczelniach – nowoczesny program mentoringowy.

– Tworzymy współczesny uniwersytet na styku tradycji i innowacji – zauważa dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Ten kierunek badań istotnych dla świata nauki i życia codziennego wyznaczają na naszej uczelni właśnie wybitni naukowcy, ludzie z pasją. To oni oraz nowoczesny model uczenia i najwyższa jakość kształcenia sprawiają, że Uniwersytet SWPS jest nieustannie w ścisłej czołówce najlepszych uczelni w Polsce. – Wchodząc do uniwersytetu, zostawiamy w nim cząstkę siebie, a uniwersytet pozostaje w nas na całe życie – kontynuuje prof. Izabela Grabowska.

Potencjał naukowy Uniwersytetu SWPS

Nadaliśmy już 325 stopni naukowych doktora, 81 stopni naukowych doktora habilitowanego i zakończono 8 postępowań o nadanie tytułu profesora.

Uniwersytet SWPS posiada obecnie 6 uprawnień doktorskich w dyscyplinach: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, psychologia, oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o kulturze i religii, nauki prawne i psychologia.

Potencjał naukowy uczelni to oczywiście jej liczna kadra naukowo-dydaktyczna – ponad 60 profesorów, ponad 70 doktorów habilitowanych i około 200 doktorów. Dodamy, że to kadra niezwykle aktywna na polu badawczym, co potwierdzają rankingi Narodowego Centrum Nauki. Od lat Uniwersytet SWPS znajduje się w czołówce grantobiorców NCN. W latach 2011–2019 pozyskaliśmy dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki na realizację 175 projektów na łączną kwotę ponad 72 mln złotych, co pozycjonuje nas na 4 miejscu wśród grantobiorców NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce .

Silną pozycję naszej uczelni potwierdziła również kompleksowa ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. Więcej o wynikach oceny parametrycznej »