logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Instytut Nauk Społecznych zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscyplinę: nauki socjologiczne.

 

Instytut Nauk Społecznych zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: nauki socjologiczne i nauki o polityce i administracji.

Aktualności

Marta Buler zdobyła nagrodę dla najlepszego badania jakościowego prezentowanego podczas konferencji „ Extended family relationships: What are they in late modernity?” sekcji Sociology of Families and Intimate Lives Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Konferencja odbyła się w dniach 21-21.01.2021. Nagrodzone wystąpienie, przygotowane na podstawie wyników rozprawy doktorskiej, nosiło tytuł: „Before I Come Back Home, I Have to Lose WeightSocial Control in Kinship and Community Relations Through the Migration Lens.

 

Władze instytutu

 

Znalezione obrazy dla zapytania mirosław filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

dyrektor
biogram »

Rada naukowa

 

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa