Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wysokie zarobki absolwentów Prawa – 1. miejsce w rankingu MNiSW

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/iStock-1181406993_1316.jpg

Pierwsze miejsce w corocznym Monitoringu Losów Absolwentów MNiSW wśród studiów prawniczych oznacza, że nasza uczelnia bardzo dobrze przygotowuje przyszłych prawników do wejścia na rynek pracy. Adepci prawa Uniwersytetu SWPS szybko znajdują zatrudnienie po studiach i otrzymują najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich absolwentów tego kierunku w Polsce.

Nasi absolwenci znajdują dobrze płatną pracę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawdziło kariery zawodowe osób, które ukończyły studia w 2018 r. Jak wynika z rankingu ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS znajdują pracę etatową w przeciągu zaledwie dwóch do trzech tygodni. Badania ELA pokazują także, że osoby z dyplomem Szkoły Prawa w Warszawie otrzymują najwyższe wynagrodzenie. Ich średnie miesięczne zarobki brutto w pierwszym roku po obronie wynoszą 5600 zł. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu do minionego roku, kiedy ta kwota wynosiła 5289,71 zł. Z kolei absolwenci Szkoły Prawa w Poznaniu mogą poszczycić się jednymi z najwyższych zarobków w Polsce i 3. miejscem w zestawieniu ogólnokrajowym. Więcej informacji o rankingu tutaj >>.

Innowacyjny koncept i praktyczny profil nauczania 

Wysokie notowania absolwentów Szkoły Prawa nie mogą dziwić. Sukcesy zawodowe naszych studentów to zasługa świetnie opracowanego programu, metodyki i standardów pracy ze studentami.

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS oparta jest na innowacyjnym koncepcie nauczania. Nacisk kładziony jest na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie rzeczywistych problemów prawnych oraz współpracę z biznesem. Program kształcenia jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami biznesu, tak by odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Kadrę akademicką tworzą nie tylko świetni naukowcy, lecz także praktycy, autorytety prawa, a do tego eksperci z różnych obszarów nauki – np. psychologii, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, mediacji czy retoryki. Nasi studenci uczą się również strategicznego myślenia i argumentacji prawniczej.

Już podczas studiów zdobywają cenne doswiadczenie zawodowe i wykorzystują zdobytą wiedzą w praktyce, rozwiązując rzeczywiste problemy prawne pod okiem naszej kadry naukowej w Studenckiej Poradni Prawnej.

Dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi do programu studiów zostały wprowadzone zajęcia pozwalające uzyskać dodatkowe umiejętności oraz certyfikaty, np. z mediacji czy obsługi programu Lex.
Więcej o certyfikacie Lex Silver Plus dla studentów prawa »

Absolwenci Szkoły Prawa bardzo dobrze radzą sobie podczas egzaminów na aplikacje prawnicze. Wysoką zdawalność na aplikacje prawnicze gwarantuja specjalne zajęcia prowadzone na piątym roku studiów, które przygotowują do egzaminów i pomagają studentom spełnić ich marzenia o pracy w wybranym zawodzie prawniczym.
Więcej o bezpłatnym kursie przygotowującym na aplikacje »

Sukcesy naszych absolwentów to przede wszystkim zasługa nowatorskiego podejścia do przekazywania wiedzy. Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS jest bowiem zintegrowanym systemem praktycznego i teoretycznego kształcenia prawników – specjalistów przygotowanych do wejścia na rynek pracy i poszukiwanych przez pracodawców.

Wysoka pozycja Szkoły Prawa

Według rankingu „Perspektyw” opublikowanego w lipcu 2020 r. jesteśmy 3. najlepszym uniwersytetem w Polsce kształcących przyszłych prawników. Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2019 r. Wydział Prawa zajął 1. miejsce wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono jakość kształcenia na wydziale oraz współpracę z zagranicą.

 

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
 
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły